r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 3 september 2019 09:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
zaal 4Q2
organisatie EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie (ITRE)

9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q2)

9.00 - 10.00 uur

Met gesloten deuren

 • 1. 
  Coördinatorenvergadering

* * *

10.00 - 12.30 uur

 • 2. 
  Aanneming van de agenda
 • 3. 
  Mededelingen van de voorzitter

*** Elektronische stemming ***

 • 4. 
  Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 - alle afdelingen

ITRE/9/00548

2019/2028(BUD)

 

Rapporteur voor advies:

 

Adina-Ioana Vălean (PPE)

 

Bevoegd:

 

BUDG

   

 Goedkeuring begrotingsamendementen

*** Einde elektronische stemming ***

 • 5. 
  Presentatie van een studie van Beleidsondersteunende Afdeling A: Gedetailleerde analyse van de uitrol van 5G
 • 6. 
  Gedachtewisseling met directeur-generaal Paquet over het proces van strategische planning van Horizon Europa

* * *

14.30 - 18.30 uur

 • 7. 
  Presentatie van een studie van Beleidsondersteunende Afdeling A: Europa - het mondiale centrum voor kwalitatief hoogwaardig onderzoek
 • 8. 
  Gedachtewisseling met de heer Juhan Lepassaar, kandidaat-uitvoerend directeur van het Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging (ENISA), die op 16 juli 2019 door de raad van bestuur van het agentschap is voorgedragen
 • 9. 
  Presentatie door de Commissie van mevrouw Ditte Juul-Jørgensen, directeur-generaal in DG Energie, over de stand van zaken van de energie-unie en de stand van zaken met betrekking tot de nationale energie- en klimaatplannen voor de periode 2021-2030
 • 10. 
  Rondvraag

* * *

 • 11. 
  Volgende vergaderingen

 25-26 september 2019


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie (ITRE)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het beleid betreffende industrie, onderzoek, energie en informatietechnologie.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven