r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Internationale handel, Brussel

Altiero Spinelli-gebouw (ASP) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 3 september 2019 09:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie Altiero Spinelli (ASP) Toon locatie
zaal A3G-3
organisatie EP-Commissie Internationale handel (INTA)

9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 17.00 uur en 17.00 - 18.30 uur (coördinatorenvergadering)

Brussel

Zaal: Altiero Spinelli (3G-3)

9.00 - 12.30 uur

 • 8. 
  Presentatie door Ville Skinnari, minister van Ontwikkelingssamenwerking en Externe Handel, als vertegenwoordiger van de fungerend voorzitter van de Raad, over de prioriteiten van het Finse Voorzitterschap inzake het internationaal handelsbeleid

*** Elektronische stemming *** om 10.00 uur

 • 9. 
  Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 - alle afdelingen

INTA/9/00543

2019/2028(BUD)

 

Rapporteur voor advies:

 

Bernd Lange (S&D)

AB - PE640.003v01-00

Bevoegd:

 

BUDG -

Monika Hohlmeier (PPE)

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 Behandeling en goedkeuring begrotingsamendementen

Termijn voor de indiening van begrotingsamendementen: 25 juli 2019, 12.00 uur

*** Einde elektronische stemming ***

 • 10. 
  Presentatie van het verslag over handels- en investeringsbelemmeringen voor het jaar 2018
 • 11. 
  Uiteenzetting door de Commissie over de resultaten van de handelsgerelateerde aspecten van de G20-top in Osaka, 28-29 juni 2019
 • 12. 
  Recente ontwikkelingen in het Europese investeringsbeleid

Met gesloten deuren

 • 13. 
  De beslechting van handelsgeschillen in de Unie

INTA/9/00693

 Uiteenzetting door de Commissie

15.00 - 17.00 uur

 • 14. 
  Presentatie van de gezamenlijke mededeling "Europese Unie, Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied: de handen in elkaar slaan voor een gemeenschappelijke toekomst" - handelsgerelateerde aspecten
 • 15. 
  Uiteenzetting over "Preferentiële oorsprongsregels van de EU"
 • 16. 
  Presentatie van het verslag over de verlening van macrofinanciële bijstand aan derde landen in 2018
 • 17. 
  Rondvraag
 • 18. 
  Volgende vergaderingen

 23-24 september 2019 (Brussel)

17.00 - 18.30 uur (met gesloten deuren)

 • 19. 
  Coördinatorenvergadering

Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Internationale handel (INTA)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het gemeenschappelijk handelsbeleid van de EU en de economische betrekkingen met andere landen en organisaties.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven