r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Internationale handel, Brussel

Altiero Spinelli-gebouw (ASP) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 2 september 2019 15:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie Altiero Spinelli (ASP) Toon locatie
zaal A3G-3
organisatie EP-Commissie Internationale handel (INTA)

15.00 - 17.00 uur en 17.00 - 18.30 uur (coördinatorenvergadering)

15.00 - 17.00 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 10 juli 2019 PV - PE639.773v01-00

 23 juli 2019 PV - PE639.820v01-00

 • 3. 
  Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren van 18 juli 2019
 • 4. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 5. 
  Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 - alle afdelingen

INTA/9/00543

2019/2028(BUD)

 

Rapporteur voor advies:

 

Bernd Lange (S&D)

 

Bevoegd:

 

BUDG

   

 Behandeling begrotingsamendementen

 Behandeling ontwerpadvies in briefvorm

Met gesloten deuren

 • 6. 
  Stand van zaken betreffende internationale handelsbesprekingen

INTA/9/00691

 Gedachtewisseling met Sabine Weyand, directeur-generaal DG TRADE, Commissie

* * *

17.00 - 18.30 uur (met gesloten deuren)

 • 7. 
  Coördinatorenvergadering

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Internationale handel (INTA)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het gemeenschappelijk handelsbeleid van de EU en de economische betrekkingen met andere landen en organisaties.

3.

Meer over...

4.

Meer informatie

Terug naar boven