r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Business as usual door verkiezing Von der Leyen tot Commissievoorzitter

Met dank overgenomen van GroenLinks (GL), gepubliceerd op dinsdag 16 juli 2019.
Logo GroenLinks

Een krappe meerderheid van het Europees Parlement heeft ingestemd met de voordracht van Ursula von der Leyen tot voorzitter van de Europese Commissie. GroenLinks stemde niet in met haar benoeming. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: “GroenLinks en groene partijen in heel Europa gingen de Europese verkiezingen in met een agenda voor verandering. Die agenda zien we onvoldoende terug, zowel in haar achterkamertjesbenoeming als in haar inhoudelijke plannen.”

“Deze benoeming is niet de verandering waar Europeanen op hebben gestemd. Von der Leyen blijft te vaag over klimaatmaatregelen, overtuigt niet bij het opkomen voor de rechtsstaat en blijft te veel steken op business as usual in de aanpak van sociale ongelijkheid”, stelt Eickhout. “De drie grote fracties, de christendemocraten, sociaaldemocraten en liberalen, verzwakken het Europees Parlement door in te stemmen met een deal tussen de regeringsleiders in plaats van een breed gedragen programma te bouwen dat recht doet aan de verkiezingsuitslag.”

Politieke richting

Von der Leyen speelde geen rol in de Europese verkiezingen. Hierdoor gaf ze het Europees Parlement pas op het allerlaatste moment enigszins inzicht in welke politieke richting ze zou kiezen Eickhout: “Het is positief dat ze zich in de afgelopen dagen genoodzaakt voelde om meer ambitie uit te spreken voor duurzaamheid, maar ik teken niet bij het kruisje zonder serieuze dialoog en concrete afspreken. Ik vroeg in het debat of ze de artikel 7-procedure tegen Hongarije steunt, maar kreeg geen antwoord. Dat geeft mij geen vertrouwen."

Nu Von der Leyen benoemd is met 383 stemmen, kan ze aan de slag om de volledige Europese Commissie samen te stellen op basis van kandidaten die de lidstaten voordragen. GroenLinks zal er in het Europees Parlement alles aan doen om betere garanties te krijgen dat de voltallige Commissie-Von der Leyen daadwerkelijk stappen zet in daadkrachtig klimaatbeleid, een socialer en een democratischer Europa. “Wij zullen ons constructief en kritisch blijven opstellen tegenover de nieuwe Europese Commissie”, aldus Eickhout.


Terug naar boven