r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 4 september 2019 09:00 - 17:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
zaal 4Q1
organisatie EP-Commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI)

9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 17.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q1)

9.00 - 11.00 uur

In aanwezigheid van de Raad en de Commissie

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter

*** Elektronische stemming ***

 • 3. 
  Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 - alle afdelingen

AGRI/9/00552

2019/2028(BUD)

 

Rapporteur voor advies:

 

Paolo De Castro (S&D)

PA - PE639.624v01-00

AM - PE639.812v01-00

AB - PE640.618v01-00

Bevoegd:

 

BUDG -

Monika Hohlmeier (PPE)

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 Goedkeuring ontwerpadvies

 • 4. 
  Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 - alle afdelingen

AGRI/9/00552

2019/2028(BUD)

 

Rapporteur voor advies:

 

Paolo De Castro (S&D)

PA - PE639.624v01-00

AM - PE639.812v01-00

AB - PE640.618v01-00

Bevoegd:

 

BUDG -

Monika Hohlmeier (PPE)

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 Goedkeuring van begrotingsamendementen en proefprojecten

*** Einde elektronische stemming ***

 • 5. 
  Gedachtewisseling over de octrooieerbaarheid van planten met het oog op indiening van een schriftelijke verklaring aan de Grote Kamer van beroep van het Europees Octrooibureau (zaak G3/19)

* * *

11.00 - 12.30 uur (met gesloten deuren)

 • 6. 
  Coördinatorenvergadering

* * *

15.00 - 17.30 uur

 • 7. 
  Gedachtewisseling met Jari Leppä, minister van Landbouw en Bosbouw, over de prioriteiten van het Finse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
 • 8. 
  Goedkeuring van de aanbevelingen van de AGRI-coördinatoren
 • 9. 
  Rondvraag
 • 10. 
  Volgende vergaderingen

 25 september 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

 26 september 2019, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)

* * *


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het Europese landbouwbeleid, de kwaliteit van landbouwproducten en wetgeving over dieren.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven