r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Regionale ontwikkeling, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 3 september 2019 10:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
zaal 6Q2
organisatie EP-Commissie Regionale ontwikkeling (REGI)

10.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (6Q2)

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 10 juli 2019 PV - PE639.754v01-00

 23 juli 2019 PV - PE639.876v01-00

 • 3. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 4. 
  Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 - alle afdelingen

REGI/9/00551

2019/2028(BUD)

 

Voorzitter:

 

Younous Omarjee (GUE/NGL)

PA - PE639.988v01-00

Bevoegd:

 

BUDG -

Monika Hohlmeier (PPE)

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 Behandeling ontwerpadvies

 • 5. 
  Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen van Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS)

REGI/9/01112

2019/2784(DEA) C(2019)05841

 

Bevoegd:

 

REGI

   

 Uiteenzetting door de Commissie

* * *

11.00 uur

Met gesloten deuren

 • 6. 
  Coördinatorenvergadering

* * *

15.00 - 18.30 uur

 • 7. 
  Inleiding tot het werk van Beleidsondersteunende afdeling B en presentatie van een studie "De agenda voor het cohesiebeleid in de periode 2019-2024: de belangrijkste vraagstukken voor de commissie REGI"
 • 8. 
  Gedachtewisseling met Marc Lemaître, directeur-generaal Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling (REGIO), Europese Commissie
 • 9. 
  Goedkeuring van de besluiten van de coördinatoren
 • 10. 
  Rondvraag
 • 11. 
  Volgende vergaderingen

 2 oktober 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

 3 oktober 2019, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Regionale ontwikkeling (REGI)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het beleid ter versterking van minder welvarende regio's, en de steun aan deze regio's uit het Cohesiefonds.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven