r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Noord-Korea: EU verlengt autonome sancties tegen personen en entiteiten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 15 juli 2019.

De Raad heeft een evaluatie gemaakt van de autonome EU‑lijst van personen en entiteiten die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen tegen Noord‑Korea. Hij bevestigde die sancties, bestaande uit een reisverbod en een bevriezing van tegoeden.

De personen en entiteiten staan op de lijst omdat ze hebben bijgedragen aan de programma's van Noord‑Korea in verband met kernwapens, ballistische raketten of andere massa­vernietigings­wapens, of omdat ze getracht hebben sancties te ontwijken. In totaal zijn 57 personen autonoom door de EU op de lijst geplaatst. In het kader van haar eigen sanctieregeling heeft de EU tevens de tegoeden van 9 entiteiten bevroren. Zij heeft voorts sancties genomen op basis van alle relevante resoluties van de VN‑Veiligheidsraad, die sancties opleggen aan 80 personen en 75 entiteiten die momenteel op de VN‑sanctielijst staan.

De EU‑sancties tegen Noord‑Korea zijn de zwaarste sancties die tegen een land van kracht zijn. Ze werden ingesteld in reactie op de ontwikkeling door Noord‑Korea van kernwapens en ballistische raketten, wat in strijd is met diverse resoluties van de VN‑Veiligheidsraad. De EU vertaalt de door de VN opgelegde sancties niet alleen in eigen maatregelen, maar hanteert ter aanvulling en versterking van de VN‑sancties ook een autonome sanctieregeling ten aanzien van Noord‑Korea.

De EU heeft herhaaldelijk verklaard er vast van overtuigd te zijn dat duurzame vrede en de denuclearisering van het Koreaans Schiereiland tot stand moeten worden gebracht met vreedzame middelen, en dat het diplomatieke proces dus moet worden voortgezet - het is de enige manier om dat doel te bereiken.

Het uiteindelijke doel, dat door de hele internationale gemeenschap gedeeld wordt, blijft - in de woorden van de VN‑Veiligheidsraad - de volledige, controleerbare en onomkeerbare denuclearisering van het Koreaans Schiereiland.

Dit besluit werd aangenomen door de Raad Buitenlandse Zaken, naar aanleiding van de jaarlijkse evaluatie van de sancties. Het besluit en de verordening worden op 16 juli 2019 bekendgemaakt in het Publicatieblad.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven