r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad Buitenlandse Zaken neemt conclusies aan over Irak

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 15 juli 2019.

Vandaag heeft de Raad Buitenlandse Zaken de situatie in Irak besproken en conclusies aangenomen.

De Raad benadrukt nogmaals de vastberaden steun van de EU voor de eenheid, soevereiniteit en territoriale integriteit van Irak, en hij wijst opnieuw op het belang van Iraaks ownership voor de interne politieke en economische hervormingen van het land. Hij onderstreept de permanente inzet van de EU voor het behoud van het multi-etnische en multireligieuze karakter van de Iraakse samenleving.

De Raad is ook ingenomen met de vorming van een federale regering en met de recente ministers­benoemingen. Het is nu van cruciaal belang dat alle politieke spelers en instellingen in Irak samenwerken om in de dringende behoeften van het land te voorzien, vooral wat betreft het bieden van veiligheid, basisdiensten en duurzame banen voor alle Irakezen.

  • Volledige tekst van de conclusies van de Raad

Achtergrond

De betrekkingen van de EU met Irak zijn gericht op de uitvoering van de partnerschaps- en samenwerkings­overeenkomst EU-Irak - die onder meer tot nauwere politieke samenwerking moet leiden - en op de gestage uitvoering van de EU-strategie voor Irak van januari 2018. Het partnerschap tussen de EU en Irak heeft sinds 2014 van de EU-instellingen alleen al meer dan € 1,2 miljard aan financiële EU-steun gekregen.

Sinds 16 oktober 2017 steunt de EU Irak ook via haar GVDB-adviesmissie (EUAM Iraq), die de civiele aspecten van de hervorming van de veiligheidssector helpt uit te voeren. De Iraakse autoriteiten krijgen strategisch advies over algemeen veiligheids­beleid en institutionele hervormingen, en over het bestrijden van terrorisme, georganiseerde misdaad en gewelddadig extremisme.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven