r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verzoek verzetten algemeen overleg over rechtspraak op 12 september 2019 naar 26 september 2019, Den Haag

Gebouw Tweede Kamer in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 18 juli 2019 12:00
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer Toon locatie
zaal locatie onbekend
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV)

Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,

Gelet op de ontvangen reacties kan ik u meedelen dat het verzoek het algemeen overleg over de rechtspraak te verzetten van 12 september naar 26 september 2019 wordt gesteund door een meerderheid.

Met vriendelijke groet,

Patricia Tielens-Tripels

Wnd-griffier van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Van: Commissie J&V

Verzonden: vrijdag 12 juli 2019 13:55

Aan: GC-Commissie-J&V

Onderwerp: J&V: ad-hoc besluitvorming: Algemeen overleg rechtspraak op 12 september 2019 verzetten naar 26 september 2019

Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,

Het verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid is het geplande algemeen overleg over de rechtspraak op 12 september a.s. te verzetten naar 26 september 2019 in verband met de lopende prijsonderhandelingen tussen het ministerie en de Raad en vanwege het feit dat de resultaten hiervan op Prinsjesdag bekend zullen worden gemaakt en dan meegenomen kunnen worden bij het algemeen overleg op 26 september 2019.

Kunt u uiterlijk donderdag 18 juli te 12.00 uur aangeven of u hiermee kunt instemmen.

Met vriendelijke groet,

Patricia Tielens-Tripels

Wnd-griffier van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

 • Verzoek verzetten algemeen overleg over rechtspraak op 12 september 2019 naar 26 september 2019

  Te behandelen:

  2019Z15096 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 15 juli 2019 - P.F.L.M. Tielens-Tripels, griffierVerzoek verzetten algemeen overleg over rechtspraak op 12 september 2019 naar 26 september 2019

  Besluit: Een meerderheid van de commissie stemt in met het verzoek.

  De volgende fracties hebben ingestemd met het verzoek: VVD, CDA, D66, SP, ChristenUnie en SGP.

  2019D31057 Verzoek verzetten algemeen overleg over rechtspraak op 12 september 2019 naar 26 september 2019

Bijlagen


Inhoud

1.

Algemeen overleg (AO)

2.

Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV)

Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van justitie, veiligheid en de rechtelijke macht. De commissie overlegt daartoe geregeld met de bewindspersonen voor Justitie en Veiligheid.

3.

Meer over...

Terug naar boven