r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

De Europese verkiezingen van 2019: een pro-Europees en jong electoraat

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op vrijdag 12 juli 2019.

Europees Parlement publiceert eerste resultaten van Eurobarometer-enquête na de Europese verkiezingen

Een uitgebreid Eurobarometer onderzoek in alle EU-lidstaten laat een significante toename zien van het aantal jonge, pro-Europese kiezers die hebben gestemd in de Europese verkiezingen van 2019. Bijna 28.000 EU-burgers beantwoordden vragen over hun deelname aan de Europese verkiezingen en de kwesties die hen motiveerden om te gaan stemmen.

De eerste resultaten van de Eurobarometer-enquête die het Europees Parlement vandaag heeft vrijgegeven, laten zien dat steun voor de Europese Unie op een constant hoog niveau blijft: 68% van de respondenten (+1 procentpunt vergeleken met februari / maart 2019) ) zegt dat hun land voordeel heeft van het lidmaatschap van de EU.

Mijn stem telt

Nog belangrijker voor de democratische legitimiteit van de EU is de sterke toename van het aantal Europeanen dat vindt dat 'hun stem telt in de EU': 56% van de respondenten deelt deze mening, een stijging met 7 procentpunt sinds maart 2019 en het hoogste resultaat sinds deze vraag voor het eerst werd gesteld in 2002.

"Kiezers hebben in deze Europese verkiezingen op basis van duidelijke steun voor de EU gestemd en in de sterke overtuiging dat hun stem in Europa telt ", zei EP-voorzitter David Sassoli.

Het globale opkomstpercentage bij de Europese verkiezingen van mei 2019 steeg met 8 procentpunten tot 50,6%, het hoogste percentage sinds 1994. De opkomstpercentages stegen het meest in Polen (+ 22 pp), Roemenië (+ 19 pp), Spanje (+ 17 pp), Oostenrijk (+ 15 pp) en Hongarije (+ 14 pp).

"Kiezers hebben in deze Europese verkiezingen op basis van duidelijke steun voor de EU gestemd en in de sterke overtuiging dat hun stem in Europa telt"

EP-Voorzitter Sassoli

Deel dit citaat:

Opkomstpercentage jongeren steeg met 50 %

De uitkomst van de Eurobarometer enquête suggereert dat het opkomstpercentage vooral is gestegen dankzij de deelname van jonge en eerste keer kiezers:

42% van de groep kiesgerechtigde respondenten tot 24 jaar zegt gestemd te hebben voor de Europese verkiezingen, waardoor de jongerenparticipatie met 50% is gestegen sinds 2014, toen het opkomstpercentage in die leeftijdsgroep nog op 28 % lag.

Ook in de leeftijdsgroep van 25-39 jaar is een belangrijke stijging in het opkomstpercentage genoteerd van 12 procentpunten (van 35% naar 47%).

Burgerplicht, pro-Europese steun en verandering

Als belangrijkste reden om te gaan stemmen in 2019 wordt ‘burgerplicht’ genoemd door 52% van de kiezers, een stijging van 11 procentpunten ten opzichte van 2014. Vergeleken met de laatste Europese verkiezingen in 2014 hebben ook aanzienlijk meer burgers gestemd omdat ze ‘pro-Europees’ zijn (25%, + 11 pp), of omdat ze vonden dat ze dingen konden veranderen door te gaan stemmen (18%, + 6 pp).

"Het Europees Parlement en de Europese verkiezingen zijn onderdeel geworden van het normale democratische leven van Europeanen. Toch waren deze verkiezingen meer dan het vervullen van een burgerplicht. Kiezers gingen naar de stembus uit pro-Europese overwegingen, omdat ze geloven dat ze dingen kunnen veranderen door te gaan stemmen. Het Europees Parlement moet deze verwachtingen nu waarmaken", onderstreept Parlementsvoorzitter Sassoli.

In 27 lidstaten stemden burgers vooral omdat ze het als hun burgerplicht zien. In alle 28 lidstaten stemden meer respondenten dan in 2014 uit pro-Europese overwegingen: steun betuigen aan de EU was hun belangrijkste motivatie om te gaan stemmen. In Duitsland (39%, + 14 pp), Ierland (27%, + 15 pp), Italië (23%, + 14 pp) en Spanje (23%, + 15 pp) speelde deze motivatie het meest.

De Eurobarometer enquête onderzocht ook de kwesties die voor de kiezers van belang waren om te gaan stemmen tijdens de recente verkiezingen voor het Europees Parlement. De belangrijkste vraagstukken waren economie en groei (44%), klimaatverandering (37%) en mensenrechten en democratie (37%). Een andere belangrijke motivatie om te gaan stemmen, met 36% van de vermeldingen, was 'de manier waarop de EU in de toekomst zou moeten functioneren'. Economie en groei werd in 16 EU-landen genoemd als belangrijkste onderwerp, klimaatverandering in acht EU-landen.

"Economische hervorming, klimaatverandering, de toekomst van de EU en de verdediging van mensenrechten: dit zijn allemaal belangrijke kwesties voor het Europees Parlement. Dit zijn de onderwerpen die we de afgelopen jaren aan de orde hebben gesteld en waar we ons blijvend voor zullen inzetten om de verwachtingen van de kiezers waar te maken”

EP-voorzitter Sassoli

Deel dit citaat:

Noot voor de redactie:

Deze enquête van het Europees Parlement werd uitgevoerd als Eurobarometer-enquête 91.5.

Kantar heeft 27.464 respondenten van 15 jaar en ouder persoonlijk geïnterviewd in alle 28 EU-lidstaten. De vragen werden gefilterd op respondenten in de leeftijd van 18 jaar en ouder (behalve 16+ in Oostenrijk en Malta, 17+ in Griekenland). Het veldwerk vond plaats van 7 - 26 juni 2019.

Een volledig rapport en alle resultaten en gegevenstabellen worden in september 2019 door het Europees Parlement gepubliceerd.


Delen

Terug naar boven