r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Interne markt en consumentenbescherming, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 3 september 2019 09:30 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
zaal 4Q1
organisatie EP-Commissie Interne markt en consumentenbescherming (IMCO)

9.30 - 12.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q1)

9.30 - 10.00 uur

*** Elektronische stemming ***

 • 6. 
  Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 - alle afdelingen

IMCO/9/00549

2019/2028(BUD)

 

Rapporteur voor advies:

 

Svenja Hahn (Renew)

PA - PE639.801v02-00

DT - PE638.786v01-00

Bevoegd:

 

BUDG

   

 Goedkeuring ontwerpadvies

*** Einde elektronische stemming ***

 • 7. 
  Rondvraag
 • 8. 
  Volgende vergaderingen

 25 september 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

 26 september 2019, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

------

10.00 - 12.30 uur

Met gesloten deuren

 • 9. 
  Coördinatorenvergadering

* * *

14.30 - 18.30 uur

GEANNULEERD


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Interne markt en consumentenbescherming (IMCO)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de regelgeving op het gebied van de interne markt (waaronder het vrije verkeer van goederen en diensten) en met de bescherming van de belangen van consumenten.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven