r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Mondiaal burgerschap in wetenschap en praktijk - Bijdragen uit de maatschappij- en gedragswetenschappen, Amsterdam

Amsterdam
© PDC
datum 12 september 2019 15:30 - 17:30
plaats Amsterdam
locatie Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Toon locatie
organisatie Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

In de globaliserende wereld wordt iedereen geacht een wereldburger te zijn. Maar wat is dat eigenlijk? En hoe kan de gemiddelde burger zich verhouden tot grote mondiale vraagstukken waar zelfs regeringsleiders niet uit komen? Tijdens dit symposium, voor iedereen die meer wil weten over wereldburgerschap, worden deze vragen belicht vanuit pedagogisch, sociologisch, en bestuurskundig perspectief, met inzichten uit wetenschap en praktijk.

Met:

  • Roshan Cools, hoogleraar cognitieve neuropsychiatrie, Radboud Universitair Medisch Centrum - Inleiding
  • Judith van Erp, hoogleraar publieke instituties, Universiteit Utrecht - Stemmen met je vork: de rol van burgers als kritische consumenten bij het oplossen van mondiale vraagstukken
  • Judi Mesman, hoogleraar interdisciplinaire bestudering van maatschappelijke vraagstukken, Universiteit Leiden - Mondiaal burgerschap met de paplepel ingegoten? De wereld in opvoeding en onderwijs
  • Barbara Oomen, hoogleraar sociologie van de mensenrechten, University College Roosevelt/Universiteit Utrecht - Stadsrechten 2.0: Lokaal burgerschap en mondiale vraagstukken

Inhoud

1.

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Deze wetenschappelijke vereniging zet zich in voor de bevordering van de wetenschapsbeoefening in Nederland. Hierbij heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) verschillende taken. Zo houdt de KNAW zich bezig met advisering op het gebied van de wetenschapsbeoefening en met de beoordeling van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek (peer review). Ook biedt het een forum voor de wetenschappelijke wereld en voor de bevordering van internationale wetenschappelijke samenwerking. Daarnaast is de KNAW een koepelorganisatie voor een groot aantal onderzoeksinstituten.

De KNAW richt zich op alle wetenschapsgebieden, die allen ondergebracht zijn bij een van de twee afdelingen die de KNAW kent: letterkunde en natuurkunde. Ieder jaar worden nieuwe wetenschappers voor het leven als lid benoemd op grond van hun wetenschappelijke prestaties. De KNAW kent maximaal 220 gewone leden onder de vijfenzestig jaar, na die leeftijd wordt iemand rustend lid (met behoud van de rechten die een lid geniet). Het hoogste orgaan is de Algemene Leden Vergadering waarin de leden van de vereniging plaats nemen.

2.

Meer over...

Terug naar boven