r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Fins voorzitterschap van de Raad: Parlementsleden delen hun verwachtingen

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 11 juli 2019.

Finland nam op 1 juli het voorzitterschap van de Raad van de EU over. We hebben Finse Parlementsleden gevraagd naar hun verwachtingen.

De Finse premier Antti Rinne zal op 17 juli de prioriteiten van zijn land aan de Parlementsleden voorleggen. Volg het debat live vanaf 10.00 uur.

De slogan van het Finse voorzitterschap van de Raad van de EU is "duurzaam Europa, duurzame toekomst." Duurzaamheid zal de komende zes maanden centraal staan. In plaats van traditionele geschenken van het voorzitterschap te geven, zal Finland het budget gebruiken om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het Fins voorzitterschap zal vluchten tussen Helsinki en Brussel compenseren en kraanwater in plaats van flessenwater gebruiken tijdens vergaderingen.

De prioriteiten van Finland voor het voorzitterschap zijn:

 • • 
  Versterking van gemeenschappelijke waarden en de rechtsstaat
 • • 
  De EU concurrerender en sociaal inclusiever maken
 • • 
  Versterking van de positie van de EU als wereldleider in klimaatactie
 • • 
  Bescherming van de veiligheid van de burgers

Parlementsleden willen actie voor het klimaat

Sirpa Pietikäinen (EVP) roept op tot meer wetenschappelijke en op feiten gebaseerde beleidsvorming om grote uitdagingen aan te pakken. Ze doet een voorstel om effectbeoordelingen een wetenschappelijke beoordeling te laten omvatten van de toereikendheid van voorgestelde maatregelen. Volgens haar zullen circulaire economie en efficiënt gebruik van hulpbronnen cruciaal zijn bij het oplossen van klimaatverandering: "We hebben een routekaart voor de circulaire economie nodig, waaronder textiel- en bouwstrategieën, beleid voor duurzame voedselsystemen en een uniforme schaal voor het bewaken van de voortgang." Pietikäinen wil ook dat meer informatie over het klimaateffect van investeringen opgenomen wordt in de financiële wetgeving.

Eero Heinäluoma (S&D): "De gemeenschappelijke waarden van de EU moeten serieus worden genomen. Ik hoop dat we onder het Finse voorzitterschap een menswaardiger Europa zullen opbouwen en de consumenten- en werknemersrechten zullen versterken ... Ik verwacht dat Finland aandringt op ambitieuze klimaatmaatregelen en meer samenwerking in het noordpoolgebied. Het is essentieel om overeenstemming te bereiken over het klimaat-, energie- en bosbeleid om meer te investeren in de circulaire economie. De EU moet een leider blijven in het klimaatbeleid."

Elsi Katainen van Renew Europe gelooft dat Finland "gericht en opmerkzaam" zal zijn als het gaat om het bevorderen van grote problemen zoals de Brexit, begrotingsonderhandelingen of klimaatdoelen. "Ik hoop en verwacht dat Finland bij de onderhandelingen over het volgende financiële kader zal helpen bij het vinden van een eerlijk compromis tussen de EU-landen om een ​​toereikend niveau van landbouw- en cohesiefinanciering te verzekeren."

Ville Niinistö (Groenen/EVA) merkt op dat het Finse voorzitterschap op een belangrijk moment komt om de toekomst van Europa te bepalen. "We verwachten dat Finland aandringt op de EU om de nodige beslissingen te nemen in het klimaatbeleid om het broeikaseffect te beperken tot 1,5 graden. Ten eerste moeten we ervoor zorgen dat de EU-landen zich verbinden om tegen 2050 het doel te bereiken van een koolstofneutraal Europa. Dan moeten maatregelen genomen worden om de economie groener te maken ... Finland moet ook het belang van sociale verantwoordelijkheid, mensenrechten en de rechtsstaat in de EU verhogen."

Laura Huhtasaari (ID) zegt: "Ik hoop dat de netto bijdrage van Finland aan de EU-begroting in het komende meerjarig financieel kader lager zal zijn. Het is tijd om de inkomensherverdeling in Europa te stoppen in de vorm van bijvoorbeeld cohesie-uitgaven. Finland moet zich inspannen om te voorkomen dat de EU de oostelijke EU-landen en Italië onder druk zet om een ​​migratiebeleid toe te passen dat schadelijk is voor hun burgers. We moeten ook Europese industriële banen verdedigen, vooral tegen China, dat zich niet aan de regels van de internationale handel houdt."

Silvia Modig (GUE/NGL) wijst erop dat Europa gefragmenteerd is over vele grote uitdagingen: klimaatverandering, xenofobie, populisme, Brexit en de behandeling van migranten die naar Europa komen. "Finland moet moedig en actief zijn en de klimaatdoelstellingen helder houden in iedereens gedachten. We moeten het eens worden over het aanscherpen van de doelstellingen om CO2-uitstoot te verlagen en het doel van koolstofneutraliteit bepalen. Het klimaat mag niet genegeerd worden vanwege andere uitdagingen."

Meer informatie


Terug naar boven