r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissies Europese Zaken (EUZA) en Immigratie & Asiel/JBZ-raad (I&A/JBZ), Den Haag

Eerste Kamer
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 10 september 2019 15:00
plaats Den Haag
locatie Eerste Kamer Toon locatie
organisatie Eerste Kamercommissie voor Europese Zaken (EUZA), Eerste Kamercommissie voor Immigratie & Asiel/JBZ-Raad (I&A/JBZ)

 • 1. 
  Vaststellen agenda
 • 2. 
  Transparantiebeleid in het Europese wetgevings- en besluitvormingsproces

Bespreking van een verzoek van Tweede Kamerleden

 • 3. 
  Mededelingen en informatie
 • 4. 
  Rondvraag

Inhoud

1.

commissievergadering Eerste Kamer

2.

Eerste Kamercommissie voor Europese Zaken (EUZA)

Deze vaste Eerste Kamercommissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van Europese samenwerking.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij onder meer om

 • Europese verdragen

. Overleg met de minister van Buitenlandse Zaken belast met Europese samenwerking

. Coördinatie van de naleving van de Europese werkwijze

 • Jaarlijkse evaluatie van deze werkwijze
 • Voorbereiding van de Algemene Europese Beschouwingen

3.

Eerste Kamercommissie voor Immigratie & Asiel/JBZ-Raad (I&A/JBZ)

Deze vaste Eerste Kamercommissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van Immigratie & Asiel en de JBZ-Raad.

Het gaat daarbij onder meer om

 • Vreemdelingenzaken
 • Migratiebeleid (nationaal en internationaal)
 • Integratie
 • Mensenhandel
 • Asielvraagstukken
 • IND, COA, DTV

4.

Meer over...

Terug naar boven