r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Economisch, werkgelegenheids- en begrotingsbeleid: landspecifieke aanbevelingen 2019

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op dinsdag 9 juli 2019.

De Raad heeft op 9 juli 2019 zijn aanbevelingen en adviezen voor 2019 over het economisch, het werkgelegenheids- en het begrotingsbeleid van de lidstaten uitgebracht.

De globale doelstelling van de aanbevelingen is de lidstaten ertoe aan te zetten hun groeipotentieel te verhogen door hun economieën te moderniseren en hun veerkracht nog meer te versterken.

Ondanks mondiale onzekerheden en minder gunstige omstandigheden zullen de economieën van alle lidstaten naar verwachting groeien in 2020, en de werkloosheid was nog nooit zo laag. In deze context zijn de landspecifieke aanbevelingen toegespitst op de uitvoering van doeltreffende structurele hervormingen, het stimuleren van investeringsstrategieën en het aanzetten tot verantwoord begrotingsbeleid.

De aanneming van de aanbevelingen vandaag is het slotstuk van het "Europees Semester”, een jaarlijks proces inzake coördinatie van het economisch beleid, voor 2019. De Europese Raad debatteerde op 20 juni over de landspecifieke aanbevelingen. De delen over het werkgelegenheidsbeleid werden op 8 juli goedgekeurd door de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken.

Het Europees Semester houdt in dat elk jaar opnieuw gedurende 6 maanden tegelijkertijd het economisch, het werkgelegenheids- en het begrotingsbeleid van de lidstaten worden gevolgd.

Uitgaande van de beleidssturing die de Europese Raad elk jaar in maart geeft, dienen de lidstaten ieder jaar in april het volgende in:

  • nationale hervormingsprogramma’s voor hun economisch beleid. Deze bevatten een macro-economisch scenario voor de middellange termijn, de nationale streefcijfers voor de uitvoering van de EU-strategie "Europa 2020" voor banen en groei, een overzicht van de voornaamste belemmeringen voor groei, en maatregelen voor groeibevorderende initiatieven op korte termijn;
  • stabiliteits- of convergentieprogramma’s voor hun begrotingsbeleid. De lidstaten van de eurozone dienen stabiliteits­programma's in; de lidstaten die niet tot de eurozone behoren, convergentieprogramma's. Deze bevatten de begrotingsdoelstellingen voor de middellange termijn, de belangrijkste aannames wat betreft verwachte economische ontwikkelingen, een beschrijving van maatregelen voor het budgettair en economisch beleid, en een analyse van het mogelijke effect van veranderingen in de aannames op de begrotings- en de schuldpositie.

Vervolgens neemt de Raad landspecifieke aanbevelingen en adviezen aan. Brengt de Raad wijzigingen aan in de door de Commissie voorgestelde aanbevelingen, dan licht hij deze toe.

Nu Griekenland zijn 3e economisch aanpassingsprogramma in augustus 2018 heeft afgerond, zijn de landspecifieke aanbevelingen voor 2019 voor het eerst tot alle 28 lidstaten gericht.

In maart 2019 nam de Raad een specifieke aanbeveling voor het economisch beleid in de eurozone aan. De Raad deed dit eerder, zodat bij de goedkeuring van de landspecifieke aanbevelingen rekening kon worden gehouden met eurozonekwesties.

De ontwerpaanbevelingen staan in de volgende documenten:

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven