r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

commissie Europese Zaken (EUZA), Den Haag

Eerste Kamer
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 10 september 2019 14:15
plaats Den Haag
locatie Eerste Kamer Toon locatie
organisatie Eerste Kamercommissie voor Europese Zaken (EUZA)

 • 1. 
  Vaststellen agenda (NB deze vergadering is aansluitend aan EUZA + J&V))
 • 2. 
  Werkbezoek van de House of Lords EU select committee

Bespreking

 • 3. 
  Brief van de commissie Europese Zaken van de Franse Senaat inzake vrijwillige brandweer

Bespreking van de brief van de heer Bizet d.d. 6 augustus 2019

Bespreking van de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken d.d. 12 juli 2019 inzake Grensoverschrijdende samenwerking (GROS)

Bespreking van de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 15 augustus 2019 inzake toetsing subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel tijdens kerstreces

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 16 september 2019; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Raad Algemene Zaken van 18 juli 2019; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 18 juli 2019; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Bespreking

 • 7. 
  Mededelingen en informatie
 • 8. 
  Rondvraag

Inhoud

1.

commissievergadering Eerste Kamer

2.

Eerste Kamercommissie voor Europese Zaken (EUZA)

Deze vaste Eerste Kamercommissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van Europese samenwerking.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij onder meer om

 • Europese verdragen

. Overleg met de minister van Buitenlandse Zaken belast met Europese samenwerking

. Coördinatie van de naleving van de Europese werkwijze

 • Jaarlijkse evaluatie van deze werkwijze
 • Voorbereiding van de Algemene Europese Beschouwingen

3.

Meer over...

Terug naar boven