r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer), gepubliceerd op maandag 8 juli 2019.

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Op maandag 8 juli 2019 kunnen de leden van de vaste commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit inbreng leveren voor een schriftelijk overleg met minister Schouten over de Nederlandse inzet voor de Landbouw- en Visserijraad op 15 en 16 juli 2019. Het is de eerste Landbouw- en Visserijraad onder het Fins EU-voorzitterschap. De leden zullen de minister vragen stellen over de voorbereidingen voor het toekomstige Gemeenschappelijke Landbouwbeleid 2021-2027. De discussie zal met name ingaan op de milieu- en klimaataspecten van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Daarnaast zal de stand van zaken met betrekking tot de Afrikaanse varkenspest worden besproken. Ook zullen de leden de minister bevragen over het bereikte principeakkoord tussen de EU en Mercosur en de voortgang op het thema geïntegreerde gewasbescherming.

  • 08/07: Schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad dd 15 en 16 juli 2019

Terug naar boven