r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn, Den Haag

Gebouw Tweede Kamer in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 22 augustus 2019 14:00
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer Toon locatie
zaal locatie onbekend
organisatie Tweede Kamercommissie voor Financiën (FIN)

 • Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

  Te behandelen:

  35245 Wetgeving d.d. 1 juli 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënWijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU (PbEU 2018, L 156) (Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn)

  Besluit: Inbreng geleverd.

  2019D28966 35245 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU (PbEU 2018, L 156) (Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn)

  35245-1 Koninklijke boodschap

  35245-2 Voorstel van wet (2e herdruk)

  35245-3 Memorie van toelichting

  Bijlage

  Advies Autoriteit Persoonsgegevens

  35245-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

  35245-5 Verslag

Bijlagen


Inhoud

1.

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

2.

Tweede Kamercommissie voor Financiën (FIN)

Deze Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met de hoofdlijnen van het financieel-economisch beleid die horen bij het ministerie van Financiën.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

3.

Meer over...

Terug naar boven