r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

[E-MAILPROCEDURE] EUZA - Verzoek wetenschappelijke factsheet inzake benoemingsprocedure ECB (svp reageren voor vrijdag 5 juli om 10.00 uur), Den Haag

Gebouw Tweede Kamer in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 5 juli 2019 10:00
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer Toon locatie
zaal locatie onbekend
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU)

Van: Commissie EU

Verzonden: donderdag 4 juli 2019 17:20

Aan: GC-Commissie-EU

Onderwerp: [E-MAILPROCEDURE] EUZA - Verzoek wetenschappelijke factsheet inzake benoemingsprocedure ECB (svp reageren voor vrijdag 5 juli om 10.00 uur)

Aan de (plaatsvervangende) leden van de vaste commissie voor Europese Zaken

Geachte leden,

Zoals in de procedurevergadering vanochtend aangekondigd, stelt het lid Omtzigt (CDA) voor om naar aanleiding van de ontvangen kabinetsbrief een wetenschappelijke factsheet te vragen over de benoemingsprocedure voor de President van de Europese Centrale Bank.

Graag verneem ik in reactie op dit e-mailbericht via de knop ‘allen antwoorden’ uiterlijk (morgen) vrijdag 5 juli te 10.00 uur of u kunt instemmen met het voorstel van de heer Omtzigt.

Zo spoedig mogelijk daarna zal ik u informeren over de uitkomst. (*)

Met hartelijke groet,

Griffier vaste commissie voor Europese Zaken

Griffie commissies Internationaal en Ruimtelijk

Tweede Kamer der Staten-Generaal

*Toelichting

De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:

 • 4. 
  Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid. Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 • [E-MAILPROCEDURE] EUZA - Verzoek wetenschappelijke factsheet inzake benoemingsprocedure Voorzitter Europese Centrale Bank

  Te behandelen:

  2019Z14532 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 4 juli 2019 - P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid[E-MAILPROCEDURE] EUZA - Verzoek wetenschappelijke factsheet inzake benoemingsprocedure ECB (svp reageren voor vrijdag 5 juli om 10.00 uur)

  Besluit: De commissie stemt in met het voorstel van het lid Omtzigt (CDA) om een wetenschappelijk factsheet inzake de benoemingsprocedure voor de Voorzitter van de Europese Centrale Bank aan te vragen.

  Het voorstel werd gesteund door de fracties van VVD, PVV, CDA, GroenLinks, SP, ChristenUnie, PVDD, 50PLUS, DENK en FVD. Van de overige fracties is geen reactie ontvangen.

  2019D29792 [E-MAILPROCEDURE] EUZA - Verzoek wetenschappelijke factsheet inzake benoemingsprocedure ECB (svp reageren voor vrijdag 5 juli om 10.00 uur)

Bijlagen


Inhoud

1.

Commissievergaderingen Tweede Kamer

2.

Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU)

Deze vaste Tweede Kamercommissie overlegt met de minister van Buitenlandse Zaken en met de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over het beleid inzake de Europese samenwerking.

3.

Meer over...

Terug naar boven