r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese Commissie: in 2030 miljoen banen door aanpak klimaatverandering

vrijdag 5 juli 2019, 8:12
Zonnepanelen

BRUSSEL (ANP/Belga) - De omslag naar een klimaatneutralere economie levert de Europese Unie naar schatting 1,2 miljoen extra banen op tegen 2030 en twee miljoen tegen 2050. Volgens de jaarlijkse analyse van de arbeidsmarkt van de Europese Commissie kan de werkgelegenheidsgroei door de transitie het banenverlies in sectoren die met fossiele brandstoffen werken meer dan compenseren. Maar dan moet nu wel worden begonnen met het bijscholen van werknemers.

Klimaatverandering aanpakken en economische groei behouden gaan hand in hand, zegt het dagelijks bestuur van de EU. Vooral in de bouw, bij de productie van hernieuwbare materialen, ICT en andere dienstensectoren verwacht Brussel nieuwe banen, terwijl ze bij de autoproductie en de ontginning van fossiele brandstoffen zullen afnemen. de commissie rekent

Volgens de commissie moeten werknemers tijdig worden omgeschoold voor nieuwe technologieën en moeten de lidstaten extra investeren in opleidingen. Momenteel zijn de regio's waar de energie-intensieve sectoren het sterkst zijn ook de regio's waar volwassenen het minste worden opgeleid en omgeschoold.

Terug naar boven