r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Algemeen Overleg Klimaat en energie, Den Haag

Troelstrazaal Tweede Kamer
datum 4 september 2019 10:00 - 14:00
plaats Den Haag
locatie Troelstrazaal (TROZ) Toon locatie
zaal Troelstrazaal (TROZ)
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Spreektijk per fractie maximaal 7 minuten

 • Reactie op motie van de leden Van Ojik en Sjoerdsma over het bevorderen van de diversificatie van gasleveranciers

  Te behandelen:

  21501-33-762 Brief regering d.d. 20 mei 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatReactie op motie van de leden Van Ojik en Sjoerdsma over het bevorderen van de diversificatie van gasleveranciers

  Besluit: Behandeld.

  21501-33-762 Reactie op motie van de leden Van Ojik en Sjoerdsma over het bevorderen van de diversificatie van gasleveranciers

 • Gedeeltelijk faciliteren van meerjarige projecten binnen de DEI+

  Te behandelen:

  32813-336 Brief regering d.d. 12 juni 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatGedeeltelijk faciliteren van meerjarige projecten binnen de DEI+

  Besluit: Behandeld.

  32813-336 Gedeeltelijk faciliteren van meerjarige projecten binnen de DEI+

 • Aanbieding Verkenning toekomstpotentieel burger-energiebeweging 2030

  Te behandelen:

  32813-338 Brief regering d.d. 20 juni 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatAanbieding Verkenning toekomstpotentieel burger-energiebeweging 2030

  Besluit: Behandeld.

  32813-338 Aanbieding Verkenning toekomstpotentieel burger-energiebeweging 2030

  Bijlage

  Verkenning toekomstpotentieel burger-energiebeweging 2030

 • Waterstof, wind op zee en energy hub Emmen

  Te behandelen:

  32813-339 Brief regering d.d. 21 juni 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatWaterstof, wind op zee en energy hub Emmen

  Besluit: Behandeld.

  32813-339 Waterstof, wind op zee en energy hub Emmen

 • Reactie op SGP-manifest 'De burger aangesloten'

  Te behandelen:

  32813-343 Brief regering d.d. 28 juni 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatReactie op SGP-manifest 'De burger aangesloten'

  Besluit: Behandeld.

  32813-343 Reactie op SGP-manifest 'De burger aangesloten'

 • Monitor Wind op Land 2018

  Te behandelen:

  33612-70 Brief regering d.d. 28 juni 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatMonitor Wind op Land 2018

  Besluit: Behandeld.

  33612-70 Monitor Wind op Land 2018

  Bijlage

  Monitor Wind op Land 2018

 • 'Marktbarometer Aanbieding Slimme Meters Voortgangsrapportage 2018' en reactie over inzicht in de energierekening voor het MKB

  Te behandelen:

  30196-668 Brief regering d.d. 28 juni 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat'Marktbarometer Aanbieding Slimme Meters Voortgangsrapportage 2018' en reactie over inzicht in de energierekening voor het MKB

  Besluit: Behandeld.

  30196-668 'Marktbarometer Aanbieding Slimme Meters Voortgangsrapportage 2018' en reactie over inzicht in de energierekening voor het MKB

  Bijlage

  Rapport 'Marktbarometer Aanbieding Slimme Meters Voortgangsrapportage 2018'

 • Reactie op verzoek commissie om geen onomkeerbare stappen te zetten m.b.t. brief over gevolgen gebrek aan netcapaciteit voor duurzame elektriciteitsprojecten (Kamerstuk 30196-669)

  Te behandelen:

  30196-671 Brief regering d.d. 3 juli 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatReactie op verzoek commissie om geen onomkeerbare stappen te zetten m.b.t. brief over gevolgen gebrek aan netcapaciteit voor duurzame elektriciteitsprojecten (Kamerstuk 30196-669)

  Besluit: Behandeld.

  30196-671 Reactie op verzoek commissie om geen onomkeerbare stappen te zetten m.b.t. brief over gevolgen gebrek aan netcapaciteit voor duurzame elektriciteitsprojecten (Kamerstuk 30196-669)

 • Ontwikkeling van de emissie van broeikasgassen tussen 1990 en 2030

  Te behandelen:

  32813-371 Brief regering d.d. 4 juli 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatOntwikkeling van de emissie van broeikasgassen tussen 1990 en 2030

  Besluit: Behandeld.

  32813-371 Ontwikkeling van de emissie van broeikasgassen tussen 1990 en 2030

 • Kabinetsreactie op onderzoek over socialiseren afsluitkosten gasaansluiting

  Te behandelen:

  32813-376 Brief regering d.d. 4 juli 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatKabinetsreactie op onderzoek over socialiseren afsluitkosten gasaansluiting

  Besluit: Behandeld.

  32813-376 Kabinetsreactie op onderzoek over socialiseren afsluitkosten gasaansluiting

  Bijlage

  Effecten socialiseren kosten gasafsluiting

 • Openstelling SDE + najaarsronde 2019

  Te behandelen:

  31239-303 Brief regering d.d. 10 juli 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatOpenstelling SDE + najaarsronde 2019

  Besluit: Behandeld.

  31239-303 Openstelling SDE + najaarsronde 2019

 • Uitslag van de vierde tender windenergie op zee voor kavels III en IV van het windenergiegebied Hollandse kust (zuid)

  Te behandelen:

  33561-49 Brief regering d.d. 10 juli 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatUitslag van de vierde tender windenergie op zee voor kavels III en IV van het windenergiegebied Hollandse kust (zuid)

  Besluit: Behandeld.

  33561-49 Uitslag van de vierde tender windenergie op zee voor kavels III en IV van het windenergiegebied Hollandse kust (zuid)

  Bijlage

  Windenergie op zee

 • Monitoringrapportage 2018 Convenant 10 PJ energiebesparing gebouwde omgeving

  Te behandelen:

  30196-673 Brief regering d.d. 11 juli 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatMonitoringrapportage 2018 Convenant 10 PJ energiebesparing gebouwde omgeving

  Besluit: Behandeld.

  30196-673 Monitoringrapportage 2018 Convenant 10 PJ energiebesparing gebouwde omgeving

  Bijlage

  Monitoringrapportage 2018 convenant Gebouwde Omgeving

 • Reactie op verzoek commissie over het rapport "Gasexplosie Den Haag"

  Te behandelen:

  29023-247 Brief regering d.d. 11 juli 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatReactie op verzoek commissie over het rapport "Gasexplosie Den Haag"

  Besluit: Behandeld.

  29023-247 Reactie op verzoek commissie over het rapport "Gasexplosie Den Haag"

 • Reactie op de motie van het lid Dik-Faber c.s. over een zonneladder opstellen in samenspraak met decentrale overheden en de gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. over in aanloop naar de Regionale Energiestrategieën toetsen van nieuwe zonneparken op natuur- en landbouwgronden aan de zonneladder

  Te behandelen:

  34682-29 Brief regering d.d. 23 augustus 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatReactie op de motie van het lid Dik-Faber c.s. over een zonneladder opstellen in samenspraak met decentrale overheden en de gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. over in aanloop naar de Regionale Energiestrategieën toetsen van nieuwe zonneparken op natuur- en landbouwgronden aan de zonneladder

  Besluit: Behandeld.

  34682-29 Reactie op de motie van het lid Dik-Faber c.s. over een zonneladder opstellen in samenspraak met decentrale overheden en de gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. over in aanloop naar de Regionale Energiestrategieën toetsen van nieuwe zonneparken op natuur- en landbouwgronden aan de zonneladder

  Bijlage

  Zonneparken natuur en landbouw

  Beleidskaders zon-pv. Inventarisatie en analyse

Bijlagen


Inhoud

1.

Algemeen overleg (AO)

2.

Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Deze Tweede Kamercommissie voert overleg met de bewindspersonen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

3.

Meer over...

Terug naar boven