r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Samenstelling EP: Welke leden in welke commissie?

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 4 juli 2019.

Woensdag hebben de EP-leden gestemd over het aantal leden die zitting zullen nemen in de twintig parlementaire vaste commissies en de twee subcommissies in het Europees Parlement.

Deze samenstelling werd dezelfde dag door de fracties bevestigd.

De verdeling van zetels over de commissies is een afspiegeling van de politieke samenstelling van het EP.

Het aantal leden per commissie en subcommissie tijdens de 9de termijn van het EP:

 

AFET

Buitenlandse Zaken

71

AGRI

Landbouw en Plattelandsontwikkeling

48

BUDG

Begroting

41

CULT

Cultuur en Onderwijs

31

DEVE

Ontwikkelingssamenwerking

26

ECON

Economische en Monetaire Zaken

60

EMPL

Werkgelegenheid en Sociale Zaken

55

ENVI

Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid

76

IMCO

Interne Markt en Consumentenbescherming

45

INTA

Internationale Handel

41

ITRE

Industrie, Onderzoek en Energie

72

JURI

Juridische Zaken

25

LIBE

Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken

68

REGI

Regionale Ontwikkeling

43

TRAN

Vervoer en Toerisme

49

AFCO

Constitutionele Zaken

28

PECH

Visserij

28

PETI

Verzoekschriften

35

FEMM

Rechten van de Vrouw en Gendergelijkheid

35

CONT

Begrotingscontrolecommissie

30

DROI

Sub-Commissie Mensenrechten

30

SEDE

Sub-Commissie Veiligheid en Defensie

30

Bekendmaking leden van de commissies

Een paar uur na de stemming heeft het Europees Parlement officieel bericht van de fracties en niet-ingeschreven leden ontvangen over hun vertegenwoordiging in de commissies en subcommissies. De voorzitters van de commissies worden tijdens de constituerende vergadering van elke commissie en subcommissie gekozen door de leden. De fracties zullen de lijsten met de plaatsvervangende leden in de commissies later bekendmaken.

Reglement voor de samenstelling van commissies

Volgens het Reglement van het Parlement (artikel 199 zoals gewijzigd bij de meest recente herziening) moet de samenstelling van zijn commissies en subcommissies zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van de samenstelling van het Parlement als geheel. De evenredige verdeling van de zetels over de fracties mag niet afwijken van het dichtstbijzijnde passende gehele getal, waarbij de Conferentie van voorzitters (dat wil zeggen de EP-voorzitter en de leiders van de politieke fracties) eventuele geschillen tussen groepen beslechten. De fracties en niet-ingeschreven leden beslissen intern over de leden die in de commissies en subcommissies worden benoemd. Zetelruil tussen fracties is niet toegestaan.


Terug naar boven