r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

David Sassoli is verkozen tot nieuwe voorzitter van het Europees Parlement

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 3 juli 2019.

De nieuwe Voorzitter van het Europees Parlement is bekend: David Sassoli (S&D, IT) is verkozen voor twee en een half jaar met 345 stemmen van de in totaal 667 geldige stemmen.

De 63-jarige Sassoli werd in Florence (IT) geboren. In mei 2019 werd hij in Centraal Italië voor de derde keer verkozen als lid van het Europees Parlement op de lijst van de Italiaanse partij Partito Democratico. Hij zal het Europees Parlement tot januari 2022 voorzitten. Sassoli won de tweede stemronde met 345 van de 667 geldige stemmen.

Na zijn benoeming sprak Sassoli het Europees Parlement in Straatsburg kort toe. Hij dankte de EP-leden voor hun vertrouwen en zei: "De afgelopen maanden hebben te veel mensen verdeeldheid gezaaid en conflicten aangewakkerd waarvan we dachten dat die een trieste herinnering aan onze geschiedenis waren. In plaats daarvan hebben de burgers laten zien dat ze nog steeds vertrouwen hebben in deze buitengewone route, de enige die in staat is antwoorden te bieden op de mondiale uitdagingen die voor ons liggen".

"We moeten de kracht hebben om ons integratieproces nieuw leven in te blazen, onze Unie te veranderen, zodat we sterker kunnen inspelen op de behoeften van onze burgers en echte antwoorden kunnen geven op hun zorgen, op hun steeds wijdverspreider gevoel van verlies”. Sassoli ging ook in op de prioriteiten van het Parlement voor de komende jaren:

"We zitten midden in een periode van belangrijke uitdagingen: jeugdwerkloosheid, migratie, klimaatverandering, de digitale revolutie, de nieuwe machtsverdeling in de wereld, om er slechts enkele te noemen. Dit vraagt om nieuwe ideeën en moed".

De volledige tekst van de toespraak van de Voorzitter is hier beschikbaar (in Italiaans).

Volledige uitslag van de stemming voor het EP-voorzitterschap

Sassoli is verkozen in de tweede stemronde. De volledige uitslag was als volgt:

Eerste stemronde:

Uitgebrachte stemmen: 735

Blanco of ongeldig: 73

Geldige stemmen: 662

Benodigd aantal stemmen om verkozen te worden: 332 Uitslag: onbeslist.

Ska KELLER (Greens/EFA, DE) : 133

Sira REGO (GUE/NGL, ES) :42

David SASSOLI (S&D, IT) : 325

Jan ZAHRADIL (ECR, CZ) : 162

Tweede stemronde:

Uitgebrachte stemmen: 704

Blanco of ongeldige stemmen: 37

Geldige stemmen: 667

Benodigd aantal stemmen om verkozen te worden: 334. Uitslag: David Sassoli verkozen

Ska KELLER (Greens/EFA, DE) : 119 (-14)

Sira REGO (GUE/NGL, ES) : 43 (+1)

David SASSOLI (S&D, IT) : 345 (+20)

Jan ZAHRADIL (ECR, CZ) : 160 (-2)

Kandidaten en fracties

In totaal deden vier kandidaten mee aan de verkiezing voor Parlementsvoorzitter. Voorafgaand aan de stemming presenteerden zij hun visie voor het Voorzitterschap van het Europees Parlement in korte toespraken.

De toespraken van de kandidaten kunnen hier worden bekeken (klik op de naam van de kandidaat):

David Sassoli (S&D, IT)

Jan Zahradil (ECR, CZ)

Ska Keller (Greens, DE)

Sira Rego (GUE/NGL, ES)

Verkiezingsreglement

Artikel 15 van het Reglement bepaalt dat kandidaten voor het voorzitterschap kunnen worden voorgedragen door een politieke fractie of door een twintigste van de leden van het Parlement i.e. 38 EP-leden (de zogenaamde "lage drempel" zoals opgenomen in het herziene Reglement van het Europees Parlement)

De stemming is geheim (artikel 15) en gaat als volgt:

Elk lid schrijft de naam van zijn/haar voorkeurskandidaat op een stemformulier en deponeert dit in de stembus. Acht uit het Parlement geselecteerde leden, de tellers, zien toe op een ordentelijk verloop.

Om verkozen te worden, heeft een kandidaat een absolute meerderheid van de getelde, geldige stemmen nodig (50% plus 1 (artikel 16)). Blanco of onleesbare stemformulieren worden niet meegeteld bij het vaststellen van een meerderheid.

Als de eerste ronde geen winnaar oplevert, volgt een tweede ronde waarin dezelfde of andere kandidaten kunnen worden genomineerd en waarin de stemming op dezelfde wijze plaatsvindt.

Verkiezingen Vicevoorzitters en Quaestoren

De stemmingen voor de verkiezing van de Vicevoorzitters en Quaestoren vinden plaats op woensdag middag en donderdagochtend.

Procedure: Verkiezing van de Voorzitter van het Europees Parlement


Delen

Terug naar boven