r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

commissie Financiën (FIN), Den Haag

Eerste Kamer
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 9 juli 2019 18:15
plaats Den Haag
locatie Eerste Kamer Toon locatie
organisatie Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN)

 • 1. 
  Vaststellen agenda

Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2019 (voorjaarsnota)

Procedure

Wet fiscale arbitrage

Nadere procedure

Fiscale beleidsagenda 2019

Bespreking

Eerste voortgangsrapportage op het Jaarplan 2019 Belastingdienst

Bespreking

 • 6. 
  Interparlementaire Conferentie over stabiliteit, economische coördinatie en bestuur in de EU, 30 september en 1 oktober 2019

Inventarisatie

 • 7. 
  Interparliamentary Conference on the future of the Economic and Monetary Union - 9 september 2019 - Tweede Kamer

Inventarisatie welke leden wensen deel te nemen

Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 8 en 9 juli 2019

Bespreking

 • 9. 
  Mededelingen en informatie
 • 10. 
  Rondvraag

Inhoud

1.

commissievergadering Eerste Kamer

2.

Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN)

Deze vaste Eerste Kamercommissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van financiën.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij onder meer om

3.

Meer over...

Terug naar boven