r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 5 september 2019 11:30 - 12:30
plaats Den Haag
locatie Klompézaal Toon locatie
zaal Klompézaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)

 • Brievenlijst

 • Andere toelatingssystematiek inlogmiddelen voor burgers

  Te behandelen:

  34972-11 Brief regering d.d. 5 juli 2019 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesAndere toelatingssystematiek inlogmiddelen voor burgers

  34972-11 Andere toelatingssystematiek inlogmiddelen voor burgers

 • Beleidsdoorlichting BIT 2017-2018

  Te behandelen:

  30985-34 Brief regering d.d. 8 juli 2019 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesBeleidsdoorlichting BIT 2017-2018

  30985-34 Beleidsdoorlichting BIT 2017-2018

 • Stand van zaken van enkele toezeggingen op het terrein van het antidiscriminatiebeleid en gelijke behandeling

  Te behandelen:

  30950-177 Brief regering d.d. 8 juli 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStand van zaken van enkele toezeggingen op het terrein van het antidiscriminatiebeleid en gelijke behandeling

  30950-177 Stand van zaken van enkele toezeggingen op het terrein van het antidiscriminatiebeleid en gelijke behandeling

 • Informatievoorziening Europese richtlijn INSPIRE

  Te behandelen:

  31771-17 Brief regering d.d. 10 juli 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesInformatievoorziening Europese richtlijn INSPIRE

  31771-17 Informatievoorziening Europese richtlijn INSPIRE

 • Regie op persoonlijke gegevens bij de overheid

  Te behandelen:

  32761-147 Brief regering d.d. 11 juli 2019 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesRegie op persoonlijke gegevens bij de overheid

  32761-147 Regie op persoonlijke gegevens bij de overheid

  Bijlage

  Regie op Gegevens: nadere uitwerking

 • 35047 Tweede nota van Wijziging inzake Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten

  Te behandelen:

  35047-(R2108)-12 Nota van wijziging d.d. 11 juli 2019 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesTweede nota van wijziging

  35047-(R2108)-12 Tweede nota van wijziging

  35047-(R2108)-10 Nota naar aanleiding van het (nader) verslag d.d. 11 juli 2019 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesNota naar aanleiding van het verslag van de Staten van Sint Maarten

  35047-(R2108)-10 Nota naar aanleiding van het verslag van de Staten van Sint Maarten

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  35047-(R2108)-11 Nota naar aanleiding van het (nader) verslag d.d. 11 juli 2019 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesNota naar aanleiding van het verslag van de Staten van Curaçao

  35047-(R2108)-11 Nota naar aanleiding van het verslag van de Staten van Curaçao

 • Bestuurlijke reactie op het Bureau ICT-toetsing (BIT) advies programma machtigen

  Te behandelen:

  26643-624 Brief regering d.d. 15 juli 2019 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesBestuurlijke reactie op het Bureau ICT-toetsing (BIT) advies programma machtigen

  26643-624 Bestuurlijke reactie op het Bureau ICT-toetsing (BIT) advies programma machtigen

  Bijlage

  Definitief BIT-advies programma Machtigen

 • Antwoorden op vragen commissie over het vervolgonderzoek evaluatie Kaderwet zbo's 2012-2016 (Kamerstuk 33147-7)

  Te behandelen:

  33147-8 Brief regering d.d. 15 juli 2019 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesAntwoorden op vragen commissie over het vervolgonderzoek evaluatie Kaderwet zbo's 2012-2016

  33147-8 Verslag van een schriftelijk overleg over het vervolgonderzoek evaluatie Kaderwet zbo's 2012-2016

 • Informatieverzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur betreffende de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

  Te behandelen:

  34349-17 Brief regering d.d. 18 juli 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesInformatieverzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur betreffende de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

  34349-17 Informatieverzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur betreffende de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

  Bijlage

  Afschrift van het besluit en de ter beschikking te stellen documenten

 • Actuele stand van zaken acties en maatregelen ter versterking integriteit lokaal bestuur en aanpak bestuurlijke problemen

  Te behandelen:

  28844-186 Brief regering d.d. 4 juli 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesActuele stand van zaken acties en maatregelen ter versterking integriteit lokaal bestuur en aanpak bestuurlijke problemen

  28844-186 Actuele stand van zaken acties en maatregelen ter versterking integriteit lokaal bestuur en aanpak bestuurlijke problemen

 • Rapport bestuurlijk regisseur volkshuisvestelijke opgave Vestiagemeenten

  Te behandelen:

  29453-490 Brief regering d.d. 9 juli 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesRapport bestuurlijk regisseur volkshuisvestelijke opgave Vestiagemeenten

  29453-490 Rapport bestuurlijk regisseur volkshuisvestelijke opgave Vestiagemeenten

  Bijlage

  Rapport ‘Aanbevelingen bestuurlijk regisseur inzake Vestiagemeenten‘

 • Voortgang renovatieproces Tweede Kamer

  Te behandelen:

  34293-81 Brief regering d.d. 1 juli 2019 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesVoortgang renovatieproces Tweede Kamer

  34293-81 Voortgang renovatieproces Tweede Kamer

 • Beantwoording vragen commissie over de Staat van de Volkshuisvesting (Kamerstuk 32847-520)

  Te behandelen:

  32847-547 Brief regering d.d. 10 juli 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesBeantwoording vragen commissie over de Staat van de Volkshuisvesting

  32847-547 Lijst van vragen en antwoorden over de Staat van de Volkshuisvesting

 • Antwoorden op vragen commissie over renovatie Binnenhof (Kamerstuk 34293-76)

  Te behandelen:

  34293-82 Brief regering d.d. 12 juli 2019 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesAntwoorden op vragen commissie over renovatie Binnenhof

  34293-82 Verslag van een schriftelijk overleg over renovatie Binnenhof

 • Wijziging van de Woningwet (wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage)

  Te behandelen:

  35254 Wetgeving d.d. 11 juli 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesWijziging van de Woningwet (wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage)

  2019D30870 35254 Nader rapport inzake wijziging van de Woningwet (wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage)

  2019D30871 35254 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Woningwet (wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage)

  35254-1 Koninklijke boodschap

  35254-2 Voorstel van wet

  35254-3 Memorie van toelichting

 • Uitvoering motie van het lid Smeulders c.s. over het indicatieve buisleidingentracé Laarbeek-Echt-Susteren uit de Structuurvisie Buisleidingen schrappen (Kamerstuk 34682-10)

  Te behandelen:

  33473-9 Brief regering d.d. 15 juli 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesUitvoering motie van het lid Smeulders c.s. over het indicatieve buisleidingentracé Laarbeek-Echt-Susteren uit de Structuurvisie Buisleidingen schrappen (Kamerstuk 34682-10)

  33473-9 Uitvoering motie van het lid Smeulders c.s. over het indicatieve buisleidingentracé Laarbeek-Echt-Susteren uit de Structuurvisie Buisleidingen schrappen (Kamerstuk 34682-10)

 • Nader antwoord op vragen commissie over de ontwikkelingen ter verbetering van het borgstelsel voor woningcorporaties (Kamerstuk 29453-489)

  Te behandelen:

  29453-491 Brief regering d.d. 19 juli 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesNader antwoord op vragen commissie over de ontwikkelingen ter verbetering van het borgstelsel voor woningcorporaties

  29453-491 Nader verslag van een schriftelijk overleg over de ontwikkelingen ter verbetering van het borgstelsel voor woningcorporaties (herdruk)

 • Veilige Werkwijze chroom-6 houdende verven en coatings

  Te behandelen:

  25883-354 Brief regering d.d. 12 juli 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesVeilige Werkwijze chroom-6 houdende verven en coatings

  25883-354 Veilige Werkwijze chroom-6 houdende verven en coatings

  Bijlage

  Beheersregime chroom-6 RWS, RVB en ProRail

 • Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces)

  Te behandelen:

  35257 Initiatiefwetgeving d.d. 19 juli 2019 - K. Verhoeven, Tweede KamerlidVoorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces)

  35257-1 Geleidende brief

  35257-2 Voorstel van wet

  35257-3 Memorie van toelichting

 • Stafnotitie - Bespreekpunten bij de voortgangsrapportage en inventarisatie van eerste ervaringen met de nieuwe werkwijze van de commissies


1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)

Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met constitutionele zaken, binnenlands bestuur, overheidspersoneelsbeleid, het koninklijk huis en zaken betreffende het ministerie van Algemene Zaken.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

3.

Meer over...

Terug naar boven