r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 5 september 2019 11:30 - 12:30
plaats Den Haag
locatie Klompézaal Toon locatie
zaal Klompézaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)

 • Brievenlijst

 • Herzien overzicht en planning activiteiten voor de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken t.b.v. de procedurevergadering BiZa op 5 september 2019

 • Actuele stand van zaken acties en maatregelen ter versterking integriteit lokaal bestuur en aanpak bestuurlijke problemen

  Te behandelen:

  28844-186 Brief regering d.d. 4 juli 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesActuele stand van zaken acties en maatregelen ter versterking integriteit lokaal bestuur en aanpak bestuurlijke problemen

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Integriteit openbaar bestuur van 28 november 2019.

  28844-186 Actuele stand van zaken acties en maatregelen ter versterking integriteit lokaal bestuur en aanpak bestuurlijke problemen

 • Andere toelatingssystematiek inlogmiddelen voor burgers

  Te behandelen:

  34972 Wetgeving d.d. 19 juni 2018 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesAlgemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid)

  Besluit: Het voorstel van Wet digitale overheid wordt aangemeld voor plenaire behandeling.

  2018D35059 34972 Advies Afdeling advisering Raad van State inzak algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid)

  2019D00319 34972, bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 21 december 2018)

  34972-1 Koninklijke boodschap

  34972-2 Voorstel van wet

  34972-3 Memorie van toelichting

  Bijlage

  Advies Autoriteit Persoonsgegevens

  Advies ATR

  34972-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

  34972-5 Verslag

  34972-6 Nota naar aanleiding van het verslag

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  34972-7 Nota van wijziging

  34972-8 Nader verslag

  34972-10 Nota naar aanleiding van het nader verslag

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  34972-11 Brief regering d.d. 5 juli 2019 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesAndere toelatingssystematiek inlogmiddelen voor burgers

  Besluit: Betrekken bij de behandeling van het voorstel van Wet digitale overheid.

  34972-11 Andere toelatingssystematiek inlogmiddelen voor burgers

 • Beleidsdoorlichting BIT 2017-2018

  Te behandelen:

  30985-34 Brief regering d.d. 8 juli 2019 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesBeleidsdoorlichting BIT 2017-2018

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 12 september 2019 te 14.00 uur

  30985-34 Beleidsdoorlichting BIT 2017-2018

 • Reactie op onderzoeksrapport zuivere bestuursgeschillen

  Te behandelen:

  35000-VII-102 Brief regering d.d. 8 juli 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesReactie op onderzoeksrapport zuivere bestuursgeschillen

  Besluit: Agenderen voor de begrotingsbehandeling 2020.

  35000-VII-102 Reactie op onderzoeksrapport zuivere bestuursgeschillen

  Bijlage

  Zuivere bestuursgeschillen. Naar een aparte procedureregeling?

 • Stand van zaken van enkele toezeggingen op het terrein van het antidiscriminatiebeleid en gelijke behandeling

  Te behandelen:

  30950-177 Brief regering d.d. 8 juli 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStand van zaken van enkele toezeggingen op het terrein van het antidiscriminatiebeleid en gelijke behandeling

  Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Discriminatie

  30950-177 Stand van zaken van enkele toezeggingen op het terrein van het antidiscriminatiebeleid en gelijke behandeling

 • Informatievoorziening Europese richtlijn INSPIRE

  Te behandelen:

  31771-17 Brief regering d.d. 10 juli 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesInformatievoorziening Europese richtlijn INSPIRE

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  31771-17 Informatievoorziening Europese richtlijn INSPIRE

 • Regie op persoonlijke gegevens bij de overheid

  Te behandelen:

  32761-147 Brief regering d.d. 11 juli 2019 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesRegie op persoonlijke gegevens bij de overheid

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Basisregistratie Personen (BRP) op 17 oktober 2019.

  32761-147 Regie op persoonlijke gegevens bij de overheid

  Bijlage

  Regie op Gegevens: nadere uitwerking

 • 35047 Tweede nota van Wijziging inzake Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten

  Te behandelen:

  35047-(R2108)-12 Nota van wijziging d.d. 11 juli 2019 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesTweede nota van wijziging

  Besluit: Betrekken bij de behandeling van VvW TK 35047 dat reeds is aangemeld voor plenaire behandeling.

  35047-(R2108)-12 Tweede nota van wijziging

  35047-(R2108)-10 Nota naar aanleiding van het (nader) verslag d.d. 11 juli 2019 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesNota naar aanleiding van het verslag van de Staten van Sint Maarten

  Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

  35047-(R2108)-10 Nota naar aanleiding van het verslag van de Staten van Sint Maarten

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  35047-(R2108)-11 Nota naar aanleiding van het (nader) verslag d.d. 11 juli 2019 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesNota naar aanleiding van het verslag van de Staten van Curaçao

  Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

  35047-(R2108)-11 Nota naar aanleiding van het verslag van de Staten van Curaçao

 • Voortgang grensoverschrijdende samenwerking

  Te behandelen:

  32851-56 Brief regering d.d. 12 juli 2019 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesVoortgang grensoverschrijdende samenwerking

  Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg grensoverschrijdende samenwerking.

  32851-56 Voortgang grensoverschrijdende samenwerking

  Bijlage

  Inventarisatie grensoverschrijdende knelpunten North Sea Port

 • Bestuurlijke reactie op het Bureau ICT-toetsing (BIT) advies programma machtigen

  Te behandelen:

  26643-624 Brief regering d.d. 15 juli 2019 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesBestuurlijke reactie op het Bureau ICT-toetsing (BIT) advies programma machtigen

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 19 september 2019 te 14.00 uur.

  26643-624 Bestuurlijke reactie op het Bureau ICT-toetsing (BIT) advies programma machtigen

  Bijlage

  Definitief BIT-advies programma Machtigen

 • Antwoorden op vragen commissie over het vervolgonderzoek evaluatie Kaderwet zbo's 2012-2016 (Kamerstuk 33147-7)

  Te behandelen:

  33147-8 Brief regering d.d. 15 juli 2019 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesAntwoorden op vragen commissie over het vervolgonderzoek evaluatie Kaderwet zbo's 2012-2016

  Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling 2020

  33147-8 Verslag van een schriftelijk overleg over het vervolgonderzoek evaluatie Kaderwet zbo's 2012-2016

 • Informatieverzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur betreffende de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

  Te behandelen:

  34349-17 Brief regering d.d. 18 juli 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesInformatieverzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur betreffende de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

  Besluit: Desgewenst betrekken bij het plenair debat aangevraagd door het lid Kuzu over gezichtsbedekkende kleding

  34349-17 Informatieverzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur betreffende de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

  Bijlage

  Afschrift van het besluit en de ter beschikking te stellen documenten

 • Rapport ‘Maatregelen om de democratie te versterken, Focusgroepen met burgers.’

  Te behandelen:

  34430-11 Brief regering d.d. 14 augustus 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesRapport ‘Maatregelen om de democratie te versterken, Focusgroepen met burgers.’

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eindrapport Staatscommissie parlementair stelsel

  34430-11 Rapport ‘Maatregelen om de democratie te versterken, Focusgroepen met burgers.’

  Bijlage

  Maatregelen om de democratie te versterken

 • Kabinetsreactie op de jaarverslagen 2017 en 2018 van de Nationale ombudsman

  Te behandelen:

  35135-3 Brief regering d.d. 15 augustus 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesKabinetsreactie op de jaarverslagen 2017 en 2018 van de Nationale ombudsman

  Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling 2020

  35135-3 Kabinetsreactie op de jaarverslagen 2017 en 2018 van de Nationale ombudsman

 • Uitstel toezending van de kabinetsreactie op het Rob-advies 'Jong geleerd, oud gedaan'

  Te behandelen:

  35165-8 Brief regering d.d. 19 augustus 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesUitstel toezending van de kabinetsreactie op het Rob-advies 'Jong geleerd, oud gedaan. Pleidooi voor experimenten met het verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd'

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eindrapport Staatscommissie parlementair stelsel

  35165-8 Uitstel toezending van de kabinetsreactie op het Rob-advies 'Jong geleerd, oud gedaan. Pleidooi voor experimenten met het verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd'

 • Uitvoering van de motie van het lid Van den Bosch c.s. over verkenning van een grenscorrectie voor Spaarndam (Kamerstuk 34827-6)

  Te behandelen:

  34827-8 Brief regering d.d. 19 augustus 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesUitvoering van de motie van het lid Van den Bosch c.s. over verkenning van een grenscorrectie voor Spaarndam

  Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg over de uitvoering van de motie van het lid Van den Boschc.s. over verkenning van een grenscorrectie voor Spaarndam (Kamerstuk 34827-6); inbrengdatum 12 september 2019 te 14.00u

  34827-8 Uitvoering van de motie van het lid Van den Bosch c.s. over verkenning van een grenscorrectie voor Spaarndam

  Bijlage

  Brief van de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland over verkenning grenscorrectie Spaarndam

 • Beantwoording van vragen, gesteld tijdens het algemeen overleg eID en Paspoorten van 21 februari 2019, over het initiatiefvoorstel in de Amsterdamse gemeenteraad met als titel “Het recht op de stad: stadsrechten en een stadspas voor alle Amsterdammers (ongeacht papieren)”

  Te behandelen:

  19637-2523 Brief regering d.d. 20 augustus 2019 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesBeantwoording van vragen, gesteld tijdens het algemeen overleg eID en Paspoorten van 21 februari 2019, over het initiatiefvoorstel in de Amsterdamse gemeenteraad met als titel “Het recht op de stad: stadsrechten en een stadspas voor alle Amsterdammers (ongeacht papieren)”

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  19637-2523 Beantwoording van vragen, gesteld tijdens het algemeen overleg eID en Paspoorten van 21 februari 2019, over het initiatiefvoorstel in de Amsterdamse gemeenteraad met als titel “Het recht op de stad: stadsrechten en een stadspas voor alle Amsterdammers (ongeacht papieren)”

 • Voortgang renovatieproces Tweede Kamer

  Te behandelen:

  34293-81 Brief regering d.d. 1 juli 2019 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesVoortgang renovatieproces Tweede Kamer

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Renovatie Binnenhof op 3 oktober 2019.

  34293-81 Voortgang renovatieproces Tweede Kamer

 • Onderzoek breedplaatvloeren

  Te behandelen:

  28325-200 Brief regering d.d. 8 juli 2019 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesOnderzoek breedplaatvloeren

  Besluit: Agenderen voor een nog in te plannen algemeen overleg Bouwregelgeving/ risicovloeren/ dakconstructies.

  28325-200 Onderzoek breedplaatvloeren

  Bijlage

  Gebouwen met breedplaatvloeren in de categorie rood

 • Rapport bestuurlijk regisseur volkshuisvestelijke opgave Vestiagemeenten

  Te behandelen:

  29453-490 Brief regering d.d. 9 juli 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesRapport bestuurlijk regisseur volkshuisvestelijke opgave Vestiagemeenten

  Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

  29453-490 Rapport bestuurlijk regisseur volkshuisvestelijke opgave Vestiagemeenten

  Bijlage

  Rapport ‘Aanbevelingen bestuurlijk regisseur inzake Vestiagemeenten‘

 • Beantwoording vragen commissie over de Staat van de Volkshuisvesting (Kamerstuk 32847-520)

  Te behandelen:

  32847-547 Brief regering d.d. 10 juli 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesBeantwoording vragen commissie over de Staat van de Volkshuisvesting

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting

  32847-547 Lijst van vragen en antwoorden over de Staat van de Volkshuisvesting

 • Wijziging van de Woningwet (wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage)

  Te behandelen:

  35254 Wetgeving d.d. 11 juli 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesWijziging van de Woningwet (wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage)

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 19 september 2019 te 14.00 uur.

  Het wetsvoorstel kan eveneens worden betrokken bij het algemeen overleg Woningcorporaties/Evaluatie Woningwet/Huurakkoord

  2019D30870 35254 Nader rapport inzake wijziging van de Woningwet (wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage)

  2019D30871 35254 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Woningwet (wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage)

  35254-1 Koninklijke boodschap

  35254-2 Voorstel van wet

  35254-3 Memorie van toelichting

 • Antwoorden op vragen commissie over renovatie Binnenhof (Kamerstuk 34293-76)

  Te behandelen:

  34293-82 Brief regering d.d. 12 juli 2019 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesAntwoorden op vragen commissie over renovatie Binnenhof

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Renovatie Binnenhof op 3 oktober 2019.

  34293-82 Verslag van een schriftelijk overleg over renovatie Binnenhof

 • Uitvoering motie van het lid Smeulders c.s. over het indicatieve buisleidingentracé Laarbeek-Echt-Susteren uit de Structuurvisie Buisleidingen schrappen (Kamerstuk 34682-10)

  Te behandelen:

  33473-9 Brief regering d.d. 15 juli 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesUitvoering motie van het lid Smeulders c.s. over het indicatieve buisleidingentracé Laarbeek-Echt-Susteren uit de Structuurvisie Buisleidingen schrappen (Kamerstuk 34682-10)

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  33473-9 Uitvoering motie van het lid Smeulders c.s. over het indicatieve buisleidingentracé Laarbeek-Echt-Susteren uit de Structuurvisie Buisleidingen schrappen (Kamerstuk 34682-10)

 • Nader antwoord op vragen commissie over de ontwikkelingen ter verbetering van het borgstelsel voor woningcorporaties (Kamerstuk 29453-489)

  Te behandelen:

  29453-491 Brief regering d.d. 19 juli 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesNader antwoord op vragen commissie over de ontwikkelingen ter verbetering van het borgstelsel voor woningcorporaties

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Woningcorporaties/Evaluatie Woningwet/Huurakkoord

  29453-491 Nader verslag van een schriftelijk overleg over de ontwikkelingen ter verbetering van het borgstelsel voor woningcorporaties (herdruk)

 • Reactie op verzoek commissie over de brief van Warners van Otterloo Sandberg Advocaten over Middenhuur

  Te behandelen:

  32847-550 Brief regering d.d. 13 augustus 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesReactie op verzoek commissie over de brief van Warners van Otterloo Sandberg Advocaten over Middenhuur

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.

  32847-550 Reactie op verzoek commissie over de brief van Warners van Otterloo Sandberg Advocaten over Middenhuur

 • Reactie op verzoek commissie over de brief van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over de policy brief 'Nu de koers is bepaald. Ex ante evaluatie ontwerp-Nationale Omgevingsvisie'

  Te behandelen:

  34682-28 Brief regering d.d. 15 augustus 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesReactie op verzoek commissie over de brief van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over de policy brief 'Nu de koers is bepaald. Ex ante evaluatie ontwerp-Nationale Omgevingsvisie'

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg ontwerp-NOVI op 9 oktober 2019.

  34682-28 Reactie op verzoek commissie over de brief van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over de policy brief 'Nu de koers is bepaald. Ex ante evaluatie ontwerp-Nationale Omgevingsvisie'

 • Antwoorden op vragen commissie over het verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw (Kamerstuk 30196-670)

  Te behandelen:

  30196-674 Brief regering d.d. 16 augustus 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesAntwoorden op vragen commissie over het verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw

  Besluit: Betrekken bij VAO.

  Minister van BZK meldt dat zij het ontwerpbesluit nu op korte termijn voor advies aan de Raad van State zal voorleggen om te voorkomen dat de toegezegde implementatiedatum van 1 juli 2020 en de voorbereidingstijd voor de betrokken marktpartijen van zes maanden niet gehaald kunnen worden.

  30196-674 Verslag van een schriftelijk overleg over antwoorden op vragen commissie het ontwerpbesluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw

 • Onderzoek naar de werking van de Ladder voor duurzame verstedelijking

  Te behandelen:

  34682-30 Brief regering d.d. 29 augustus 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesOnderzoek naar de werking van de Ladder voor duurzame verstedelijking

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg NOVI op 9 oktober 2019.

  34682-30 Onderzoek naar de werking van de Ladder voor duurzame verstedelijking

  Bijlage

  Onderzoek naar de werking van de Ladder voor duurzame verstedelijking

 • Veilige Werkwijze chroom-6 houdende verven en coatings

  Te behandelen:

  25883-354 Brief regering d.d. 12 juli 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesVeilige Werkwijze chroom-6 houdende verven en coatings

  Besluit: Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over Chroom-6 (aangevraagd door het lid Van Kent).

  25883-354 Veilige Werkwijze chroom-6 houdende verven en coatings

  Bijlage

  Beheersregime chroom-6 RWS, RVB en ProRail

 • Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces)

  Te behandelen:

  35257 Initiatiefwetgeving d.d. 19 juli 2019 - K. Verhoeven, Tweede KamerlidVoorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces)

  Besluit: Aanhouden totdat het advies van de Raad van State en de reactie van de indiener daarop zal zijn ontvangen.

  35257-1 Geleidende brief

  35257-2 Voorstel van wet

  35257-3 Memorie van toelichting

 • Behandeling van de ontwerpbegrotingen 2020

  Te behandelen:

  2019Z15519 Brief commissie d.d. 5 augustus 2019 - A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor FinanciënBrief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2020 in de commissies

  Besluit: De inbrengtermijn voor de feitelijke vragen ten behoeve van het Verslag voor de hoofdstukken I en III wordt vastgesteld op donderdag 26 september 2019. De inbrengdatum voor de overige hoofdstukken, betreffende IIA, IIB, VII, B en C worden vastgesteld op donderdag 3 oktober 2019. T.a.v. Hfst IIA geeft de commissie de leden in overweging om, zoals gebruikelijk, een blanco Verslag uit te brengen.

  Besluit: Het wetgevingsoverleg is vastgesteld op 4 november 2019. In verband met de samenloop van de behandeling van het Belastingplan wordt er gekeken of het WGO verplaatst kan worden naar maandag 11 november 2019, bij voorkeur in de middag.

  Besluit: De commissie BiZa besluit geen rapporteur aan te wijzen.

  Besluit: De commissie besluit de brief van de Algemene Rekenkamer af te wachten, alvorens een technische briefing te organiseren.

  2019D33166 Brief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2020 in de commissies

 • Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

  Te behandelen:

  32411 Initiatiefwetgeving d.d. 11 juni 2010 - V.A. Bergkamp, Tweede KamerlidVoorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, bij voorkeur behandeling voor het kerstreces 2019.

  2017D39030 32411, bijgewerkt t/m nr. 9 (NvW d.d. 2 augustus 2019)

  32411-1 Geleidende brief

  32411-2 Voorstel van wet

  32411-3 Memorie van toelichting

  32411-5 Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers

  32411-6 Verslag

  32411-7 Brief van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

  32411-8 Nota naar aanleiding van het verslag

  32411-9 Nota van wijziging

  32411-8 Nota naar aanleiding van het (nader) verslag d.d. 2 augustus 2019 - V.A. Bergkamp, Tweede KamerlidNota naar aanleiding van het verslag

  Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

  32411-8 Nota naar aanleiding van het verslag

  32411-9 Nota van wijziging d.d. 2 augustus 2019 - V.A. Bergkamp, Tweede KamerlidNota van wijziging

  Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

  32411-9 Nota van wijziging

 • Literatuurstudie (Rapport) Sociale huurmarkt internationaal vergeleken, te betrekken bij de procedurevergadering BiZa van 5 september 2019

 • Stafnotitie m.b.t. het oriënterend voorstel voor een werkbezoek Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer

 • Verzamelbrief brand- en constructieve veiligheid van gebouwen

  Te behandelen:

  28325-201 Brief regering d.d. 3 september 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesVerzamelbrief brand- en constructieve veiligheid van gebouwen

  Besluit: Agenderen voor het nog in te plannen algemeen overleg Bouwregelgeving/ risicovloeren/ dakconstructies.

  28325-201 Verzamelbrief brand- en constructieve veiligheid van gebouwen

  Bijlage

  Tweede antwoordbrief

  Eerste antwoordbrief

 • Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving i.v.m. het verbeteren van de veiligheid bij het bouwen en de veiligheid en gezondheid in bouwwerken (Kamerstuk 32757-153)

  Te behandelen:

  32757-155 Brief regering d.d. 3 september 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesAntwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving i.v.m. het verbeteren van de veiligheid bij het bouwen en de veiligheid en gezondheid in bouwwerken

  Besluit: De commissie stemt in met het voorstel van het lid Koerhuis (VVD) om de minister BZK te verzoeken om de concept bepaling voor warmtepompen naar de Kamer te sturen voor de wetgeving in werking treedt.

  32757-155 Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving i.v.m. het verbeteren van de veiligheid bij het bouwen en de veiligheid en gezondheid in bouwwerken

 • Stand van zaken en maatregelen versterking Bureau ICT-toetsing

  Te behandelen:

  26643-628 Brief regering d.d. 3 september 2019 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStand van zaken en maatregelen versterking Bureau ICT-toetsing

  Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd in te plannen algemeen overleg Digitale Overheid.

  26643-628 Stand van zaken en maatregelen versterking Bureau ICT-toetsing

  Bijlage

  Wijziging van het besluit tot instelling van het tijdelijk Bureau ICT-toetsing

 • Voorstel van het lid Den Boer (D66) voor het inplannen van een rondetafelgesprek over 'integriteit in het openbaar bestuur' in het najaar van 2019.

 • Stafnotitie - rondetafelgesprek positie en (democratische) legitimatie van regionale samenwerkingsverbanden in Nederland

 • Voortgang Renovatie Binnenhof

  Te behandelen:

  34293-83 Brief regering d.d. 3 september 2019 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesVoortgang Renovatie Binnenhof

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Renovatie Binnenhof op 3 oktober 2019.

  34293-83 Voortgang Renovatie Binnenhof

  Bijlage

  Hoofdiijnenakkoord Pi de Bruljn / Cie. en RVB

 • Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet tot aanpassing van de regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de vertegenwoordigende organen wegens zwangerschap en bevalling of ziekte

  Te behandelen:

  35273 Wetgeving d.d. 2 september 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesWijziging van de Kieswet en de Waterschapswet tot aanpassing van de regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de vertegenwoordigende organen wegens zwangerschap en bevalling of ziekte

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 26 september 2019.

  2019D33841 Advies Afdeling advisering Raad van State

  35273-1 Koninklijke boodschap

  35273-2 Voorstel van wet

  35273-3 Memorie van toelichting

  Bijlage

  Advies IPO

  Advies VNG

  Advies Bonaire

  Advies St. Eustatius

  Advies Kiesraad

  35273-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

 • Wijziging van de Uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief in verband met de nieuwste verordening betreffende het Europees burgerinitiatief

  Te behandelen:

  35272 Wetgeving d.d. 2 september 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesWijziging van de Uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief in verband met de nieuwste verordening betreffende het Europees burgerinitiatief

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 26 september 2019.

  2019D33822 Advies Afdeling advisering Raad van State

  35272-1 Koninklijke boodschap

  35272-2 Voorstel van wet

  35272-3 Memorie van toelichting

  35272-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

 • Stafnotitie - m.b.t. het voorstel voor het afleggen van een werkbezoek Grensoverschrijdende samenwerking Interreg Vlaanderen-Zeeland en Baarle Hertog / Nassau

 • Verzoek van het lid Nijboer (PvdA) om een reactie te ontvangen, ruim voor dinsdag 10 september om 12 uur, van de minister BZK op de berichtgeving in de Volkrant over "schaarste woningmarkt: kabinet trekt miljarden uit om ‘wooncrisis’ te beteugelen"

  Te behandelen:

  2019Z16523 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 5 september 2019 - H. Nijboer, Tweede KamerlidVerzoek van het lid Nijboer (PvdA) om een reactie te ontvangen, ruim voor dinsdag 10 september om 12 uur, van de minister BZK op de berichtgeving in de Volkrant over "schaarste woningmarkt: kabinet trekt miljarden uit om ‘wooncrisis’ te beteugelen"

  Besluit: De commissie stemt in met het voorstel om een reactie te vragen aan de minister BZK op de berichtgeving over de woonplannen van de kabinet, die vandaag gepubliceerd zijn in de Volkskrant. De minister zal worden verzocht om deze reactie tijdig voor dinsdag 10 september om 12.00 uur naar de Kamer te sturen.

  2019D34311 Verzoek aan de minister BZK om spoedige toezending van de woonplannen van het kabinet naar aanleiding van de berichtgeving over 'schaarste woningmarkt: kabinet trekt miljarden uit om 'wooncrisis' te beteugelen'.

 • Kennisagenda commissie BiZa/ voortgangsrapportage en inventarisatie van eerste ervaringen met de nieuwe werkwijze van de commissies

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)

Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met constitutionele zaken, binnenlands bestuur, overheidspersoneelsbeleid, het koninklijk huis en zaken betreffende het ministerie van Algemene Zaken.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

3.

Meer over...

Terug naar boven