r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 5 september 2019 11:30 - 12:30
plaats Den Haag
locatie Klompézaal Toon locatie
zaal Klompézaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)

 • Brievenlijst

 • Overzicht en planning activiteiten voor de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken t.b.v. de procedurevergadering BiZa op 5 september 2019

 • Actuele stand van zaken acties en maatregelen ter versterking integriteit lokaal bestuur en aanpak bestuurlijke problemen

  Te behandelen:

  28844-186 Brief regering d.d. 4 juli 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesActuele stand van zaken acties en maatregelen ter versterking integriteit lokaal bestuur en aanpak bestuurlijke problemen

  28844-186 Actuele stand van zaken acties en maatregelen ter versterking integriteit lokaal bestuur en aanpak bestuurlijke problemen

 • Andere toelatingssystematiek inlogmiddelen voor burgers

  Te behandelen:

  34972-11 Brief regering d.d. 5 juli 2019 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesAndere toelatingssystematiek inlogmiddelen voor burgers

  34972-11 Andere toelatingssystematiek inlogmiddelen voor burgers

 • Beleidsdoorlichting BIT 2017-2018

  Te behandelen:

  30985-34 Brief regering d.d. 8 juli 2019 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesBeleidsdoorlichting BIT 2017-2018

  30985-34 Beleidsdoorlichting BIT 2017-2018

 • Stand van zaken van enkele toezeggingen op het terrein van het antidiscriminatiebeleid en gelijke behandeling

  Te behandelen:

  30950-177 Brief regering d.d. 8 juli 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStand van zaken van enkele toezeggingen op het terrein van het antidiscriminatiebeleid en gelijke behandeling

  30950-177 Stand van zaken van enkele toezeggingen op het terrein van het antidiscriminatiebeleid en gelijke behandeling

 • Informatievoorziening Europese richtlijn INSPIRE

  Te behandelen:

  31771-17 Brief regering d.d. 10 juli 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesInformatievoorziening Europese richtlijn INSPIRE

  31771-17 Informatievoorziening Europese richtlijn INSPIRE

 • Regie op persoonlijke gegevens bij de overheid

  Te behandelen:

  32761-147 Brief regering d.d. 11 juli 2019 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesRegie op persoonlijke gegevens bij de overheid

  32761-147 Regie op persoonlijke gegevens bij de overheid

  Bijlage

  Regie op Gegevens: nadere uitwerking

 • 35047 Tweede nota van Wijziging inzake Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten

  Te behandelen:

  35047-(R2108)-12 Nota van wijziging d.d. 11 juli 2019 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesTweede nota van wijziging

  35047-(R2108)-12 Tweede nota van wijziging

  35047-(R2108)-10 Nota naar aanleiding van het (nader) verslag d.d. 11 juli 2019 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesNota naar aanleiding van het verslag van de Staten van Sint Maarten

  35047-(R2108)-10 Nota naar aanleiding van het verslag van de Staten van Sint Maarten

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  35047-(R2108)-11 Nota naar aanleiding van het (nader) verslag d.d. 11 juli 2019 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesNota naar aanleiding van het verslag van de Staten van Curaçao

  35047-(R2108)-11 Nota naar aanleiding van het verslag van de Staten van Curaçao

 • Bestuurlijke reactie op het Bureau ICT-toetsing (BIT) advies programma machtigen

  Te behandelen:

  26643-624 Brief regering d.d. 15 juli 2019 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesBestuurlijke reactie op het Bureau ICT-toetsing (BIT) advies programma machtigen

  26643-624 Bestuurlijke reactie op het Bureau ICT-toetsing (BIT) advies programma machtigen

  Bijlage

  Definitief BIT-advies programma Machtigen

 • Antwoorden op vragen commissie over het vervolgonderzoek evaluatie Kaderwet zbo's 2012-2016 (Kamerstuk 33147-7)

  Te behandelen:

  33147-8 Brief regering d.d. 15 juli 2019 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesAntwoorden op vragen commissie over het vervolgonderzoek evaluatie Kaderwet zbo's 2012-2016

  33147-8 Verslag van een schriftelijk overleg over het vervolgonderzoek evaluatie Kaderwet zbo's 2012-2016

 • Informatieverzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur betreffende de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

  Te behandelen:

  34349-17 Brief regering d.d. 18 juli 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesInformatieverzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur betreffende de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

  34349-17 Informatieverzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur betreffende de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

  Bijlage

  Afschrift van het besluit en de ter beschikking te stellen documenten

 • Rapport ‘Maatregelen om de democratie te versterken, Focusgroepen met burgers.’

  Te behandelen:

  34430-11 Brief regering d.d. 14 augustus 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesRapport ‘Maatregelen om de democratie te versterken, Focusgroepen met burgers.’

  34430-11 Rapport ‘Maatregelen om de democratie te versterken, Focusgroepen met burgers.’

  Bijlage

  Maatregelen om de democratie te versterken

 • Kabinetsreactie op de jaarverslagen 2017 en 2018 van de Nationale ombudsman

  Te behandelen:

  35135-3 Brief regering d.d. 15 augustus 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesKabinetsreactie op de jaarverslagen 2017 en 2018 van de Nationale ombudsman

  35135-3 Kabinetsreactie op de jaarverslagen 2017 en 2018 van de Nationale ombudsman

 • Uitstel toezending van de kabinetsreactie op het Rob-advies 'Jong geleerd, oud gedaan'

  Te behandelen:

  35165-8 Brief regering d.d. 19 augustus 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesUitstel toezending van de kabinetsreactie op het Rob-advies 'Jong geleerd, oud gedaan. Pleidooi voor experimenten met het verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd'

  35165-8 Uitstel toezending van de kabinetsreactie op het Rob-advies 'Jong geleerd, oud gedaan. Pleidooi voor experimenten met het verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd'

 • Uitvoering van de motie van het lid Van den Bosch c.s. over verkenning van een grenscorrectie voor Spaarndam (Kamerstuk 34827-6)

  Te behandelen:

  34827-8 Brief regering d.d. 19 augustus 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesUitvoering van de motie van het lid Van den Bosch c.s. over verkenning van een grenscorrectie voor Spaarndam

  34827-8 Uitvoering van de motie van het lid Van den Bosch c.s. over verkenning van een grenscorrectie voor Spaarndam

  Bijlage

  Brief van de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland over verkenning grenscorrectie Spaarndam

 • Beantwoording van vragen, gesteld tijdens het algemeen overleg eID en Paspoorten van 21 februari 2019, over het initiatiefvoorstel in de Amsterdamse gemeenteraad met als titel “Het recht op de stad: stadsrechten en een stadspas voor alle Amsterdammers (ongeacht papieren)”

  Te behandelen:

  19637-2523 Brief regering d.d. 20 augustus 2019 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesBeantwoording van vragen, gesteld tijdens het algemeen overleg eID en Paspoorten van 21 februari 2019, over het initiatiefvoorstel in de Amsterdamse gemeenteraad met als titel “Het recht op de stad: stadsrechten en een stadspas voor alle Amsterdammers (ongeacht papieren)”

  19637-2523 Beantwoording van vragen, gesteld tijdens het algemeen overleg eID en Paspoorten van 21 februari 2019, over het initiatiefvoorstel in de Amsterdamse gemeenteraad met als titel “Het recht op de stad: stadsrechten en een stadspas voor alle Amsterdammers (ongeacht papieren)”

 • Rapport bestuurlijk regisseur volkshuisvestelijke opgave Vestiagemeenten

  Te behandelen:

  29453-490 Brief regering d.d. 9 juli 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesRapport bestuurlijk regisseur volkshuisvestelijke opgave Vestiagemeenten

  29453-490 Rapport bestuurlijk regisseur volkshuisvestelijke opgave Vestiagemeenten

  Bijlage

  Rapport ‘Aanbevelingen bestuurlijk regisseur inzake Vestiagemeenten‘

 • Voortgang renovatieproces Tweede Kamer

  Te behandelen:

  34293-81 Brief regering d.d. 1 juli 2019 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesVoortgang renovatieproces Tweede Kamer

  34293-81 Voortgang renovatieproces Tweede Kamer

 • Beantwoording vragen commissie over de Staat van de Volkshuisvesting (Kamerstuk 32847-520)

  Te behandelen:

  32847-547 Brief regering d.d. 10 juli 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesBeantwoording vragen commissie over de Staat van de Volkshuisvesting

  32847-547 Lijst van vragen en antwoorden over de Staat van de Volkshuisvesting

 • Antwoorden op vragen commissie over renovatie Binnenhof (Kamerstuk 34293-76)

  Te behandelen:

  34293-82 Brief regering d.d. 12 juli 2019 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesAntwoorden op vragen commissie over renovatie Binnenhof

  34293-82 Verslag van een schriftelijk overleg over renovatie Binnenhof

 • Wijziging van de Woningwet (wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage)

  Te behandelen:

  35254 Wetgeving d.d. 11 juli 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesWijziging van de Woningwet (wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage)

  2019D30870 35254 Nader rapport inzake wijziging van de Woningwet (wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage)

  2019D30871 35254 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Woningwet (wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage)

  35254-1 Koninklijke boodschap

  35254-2 Voorstel van wet

  35254-3 Memorie van toelichting

 • Uitvoering motie van het lid Smeulders c.s. over het indicatieve buisleidingentracé Laarbeek-Echt-Susteren uit de Structuurvisie Buisleidingen schrappen (Kamerstuk 34682-10)

  Te behandelen:

  33473-9 Brief regering d.d. 15 juli 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesUitvoering motie van het lid Smeulders c.s. over het indicatieve buisleidingentracé Laarbeek-Echt-Susteren uit de Structuurvisie Buisleidingen schrappen (Kamerstuk 34682-10)

  33473-9 Uitvoering motie van het lid Smeulders c.s. over het indicatieve buisleidingentracé Laarbeek-Echt-Susteren uit de Structuurvisie Buisleidingen schrappen (Kamerstuk 34682-10)

 • Nader antwoord op vragen commissie over de ontwikkelingen ter verbetering van het borgstelsel voor woningcorporaties (Kamerstuk 29453-489)

  Te behandelen:

  29453-491 Brief regering d.d. 19 juli 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesNader antwoord op vragen commissie over de ontwikkelingen ter verbetering van het borgstelsel voor woningcorporaties

  29453-491 Nader verslag van een schriftelijk overleg over de ontwikkelingen ter verbetering van het borgstelsel voor woningcorporaties (herdruk)

 • Antwoorden op vragen commissie over het verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw (Kamerstuk 30196-670)

  Te behandelen:

  30196-674 Brief regering d.d. 16 augustus 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesAntwoorden op vragen commissie over het verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw

  30196-674 Verslag van een schriftelijk overleg over antwoorden op vragen commissie het ontwerpbesluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw

 • Reactie op verzoek commissie over de brief van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over de policy brief 'Nu de koers is bepaald. Ex ante evaluatie ontwerp-Nationale Omgevingsvisie'

  Te behandelen:

  34682-28 Brief regering d.d. 15 augustus 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesReactie op verzoek commissie over de brief van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over de policy brief 'Nu de koers is bepaald. Ex ante evaluatie ontwerp-Nationale Omgevingsvisie'

  34682-28 Reactie op verzoek commissie over de brief van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over de policy brief 'Nu de koers is bepaald. Ex ante evaluatie ontwerp-Nationale Omgevingsvisie'

 • Reactie op verzoek commissie over de brief van Warners van Otterloo Sandberg Advocaten over Middenhuur

  Te behandelen:

  32847-550 Brief regering d.d. 13 augustus 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesReactie op verzoek commissie over de brief van Warners van Otterloo Sandberg Advocaten over Middenhuur

  32847-550 Reactie op verzoek commissie over de brief van Warners van Otterloo Sandberg Advocaten over Middenhuur

 • Veilige Werkwijze chroom-6 houdende verven en coatings

  Te behandelen:

  25883-354 Brief regering d.d. 12 juli 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesVeilige Werkwijze chroom-6 houdende verven en coatings

  25883-354 Veilige Werkwijze chroom-6 houdende verven en coatings

  Bijlage

  Beheersregime chroom-6 RWS, RVB en ProRail

 • Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces)

  Te behandelen:

  35257 Initiatiefwetgeving d.d. 19 juli 2019 - K. Verhoeven, Tweede KamerlidVoorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces)

  35257-1 Geleidende brief

  35257-2 Voorstel van wet

  35257-3 Memorie van toelichting

 • Behandeling van de ontwerpbegrotingen 2020

  Details

  In de brief van de vaste commissie voor Financiën (met kenmerk 2019Z15519) wordt u aanbevolen besluit te nemen over de volgende punten:

  • 1. 
   inbrengtermijnen voor feitelijke vragen ten behoeve van het Verslag;
  • 2. 
   het houden van een wetgevingsoverleg;
  • 3. 
   het aanwijzen van één of meer rapporteurs;
  • 4. 
   een technische briefing door de Algemene Rekenkamer.

  Op woensdag 11 september vindt van 09.00 uur tot 10.00 uur een onderbouwingsontbijt ('belofte maakt schuld') plaats in de Rooksalon. Tijdens deze bijeenkomst zullen de rapporteurs Inzicht in Kwaliteit, de leden Sneller (D66) en Snels (GroenLinks) de resultaten presenteren van hun onderzoek naar de toepassing van artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet 2016. Dit artikel, dat in 2018 in werking is getreden, stelt dat alle beleidsvoorstellen die naar de Kamer gaan voorzien moeten zijn van een toelichting op de doelstellingen, in te zetten instrumenten, financiële gevolgen en de verwachte doeltreffendheid en doelmatigheid. Middels hun onderzoek en de ontbijtbijeenkomst willen de rapporteurs, met Prinsjesdag in aantocht, de bekendheid van het artikel vergroten, het belang ervan benadrukken in de Tweede Kamer en de aandacht voor de naleving van het artikel door het kabinet stimuleren. Tijdens de bijeenkomst zullen de rapporteurs onder meer in gesprek gaan met Kamerleden uit andere commissies om te reflecteren op het onderzoek.

  Voor deze bijeenkomst worden ook alle Kamerleden en belangstellende fractiemedewerkers uitgenodigd - dit gebeurt via een aparte uitnodiging.

  Te behandelen:

  2019Z15519 Brief commissie d.d. 5 augustus 2019 - A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor FinanciënBrief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2020 in de commissies

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

 • Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

  Te behandelen:

  32411 Initiatiefwetgeving d.d. 11 juni 2010 - V.A. Bergkamp, Tweede KamerlidVoorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

  2017D39030 32411, bijgewerkt t/m nr. 9 (NvW d.d. 2 augustus 2019)

  32411-1 Geleidende brief

  32411-2 Voorstel van wet

  32411-3 Memorie van toelichting

  32411-5 Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers

  32411-6 Verslag

  32411-7 Brief van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

  32411-8 Nota naar aanleiding van het verslag

  32411-9 Nota van wijziging

  32411-8 Nota naar aanleiding van het (nader) verslag d.d. 2 augustus 2019 - V.A. Bergkamp, Tweede KamerlidNota naar aanleiding van het verslag

  32411-8 Nota naar aanleiding van het verslag

  32411-9 Nota van wijziging d.d. 2 augustus 2019 - V.A. Bergkamp, Tweede KamerlidNota van wijziging

  32411-9 Nota van wijziging

 • Literatuurstudie (Rapport) Sociale huurmarkt internationaal vergeleken, te betrekken bij de procedurevergadering BiZa van 5 september 2019

 • Stafnotitie - Bespreekpunten bij de voortgangsrapportage en inventarisatie van eerste ervaringen met de nieuwe werkwijze van de commissies


1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)

Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met constitutionele zaken, binnenlands bestuur, overheidspersoneelsbeleid, het koninklijk huis en zaken betreffende het ministerie van Algemene Zaken.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

3.

Meer over...

Terug naar boven