r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

European Forum for Electronic Components and Systems (EFECS) 2019, Helsinki

De Luteraanse Domkerk van Helsinki op het Senaatsplein
datum 19 november 2019 - 21 november 2019
plaats Helsinki, Finland
locatie Finlandia Hall, Helsinki, Finland Toon locatie
organisatie Europese Commissie (EC), Raad van de Europese Unie (Raad)

Start date : 19/11/2019

End date : 19/11/2019

Where:

Helsinki, Finland

European Commission, Presidency of the Council of the EU,

Energy, environment and climate, Research and innovation,

  • Events/Conf/Fairs

The European forum for electronic components and systems (ECS) 2019 (EFECS 2019) brings together major actors in the ECS industry and in other industries that are immediate users of ECS products, in an effort to promote the networking of businesses.

The success of the ECS industry is important because of the strategic significance that a swift access to using the latest innovations in the field has for the competitiveness of the rest of the industry.

The event is organised by AENEAS, ARTEMIS-IA, EPoSS, ECSEL Joint Undertaking and the European Commission, in association with EUREKA and under the auspices of the Finnish Presidency of the Council of the EU.

More information on the event


Inhoud

1.

Europese Commissie (EC)

Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden 'Eurocommissarissen' genoemd. Elke Eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. Momenteel zijn er 27 Eurocommissarissen, voor elke lidstaat één. Samen vormen zij het college van Eurocommissarissen. De Eurocommissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van hun eigen land.

De Europese Commissie mag als enige EU-instelling wetsvoorstellen indienen; zij heeft het zogenaamde recht van initatief. Daarnaast controleert de Commissie of de Europese wetgeving juist wordt toegepast in de lidstaten, onderhandelt zij in internationale organisaties als de Wereldhandelsorganisatie (WTO) over de handel van de Unie met het 'buitenland' en is zij verantwoordelijk voor het beheer van de Europese begroting van ongeveer 140 miljard euro per jaar.

2.

Raad van de Europese Unie (Raad)

In deze instelling van de Europese Unie (kortweg 'de Raad van Ministers' of nog korter 'de Raad' genoemd) zijn de regeringen van de 27 lidstaten van de EU vertegenwoordigd. De Raad oefent samen met het Europees Parlement de wetgevings- en begrotingstaak uit. Dit houdt in dat de Raad zijn goedkeuring moet geven aan elk wetsvoorstel van de Europese Commissie en aan elke voorgestelde EU-begroting. Nationale regeringen kunnen dus via de Raad invloed uitoefenen in de EU. De Raad neemt ook beslissingen over het buitenlands- en veiligheidsbeleid.

3.

Meer over...

Terug naar boven