r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Tripartite Sociale Top, Brussel

Europagebouw in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 16 oktober 2019 14:00
plaats Brussel, België
locatie Europa Toon locatie
aanwezigen V. (Valdis) Dombrovskis, M.L.P. (Marianne) Thyssen e.a.
organisatie Europese Raad, Fins voorzitterschap Europese Unie 2e helft 2019 (Fins voorzitterschap)

Voornaamste agendapunten

Het belangrijkste thema van de sociale top van dit najaar is "vooruitgang boeken met de sociale en economische dimensie voor een concurrerend, eerlijk en duurzaam Europa: de rol van de sociale partners en de sociale dialoog".

De besprekingen tijdens de top zullen gaan over:

 • een rechtvaardige transitie naar een klimaatneutrale economie
 • investeren in vaardigheden en betere toegang tot volwassenenopleiding
 • ontwerpen van een toekomstbestendig industriebeleid

De transitie naar een klimaatneutrale economie

De transitie biedt zowel kansen als uitdagingen voor de economie, de industrie en de burgers van de EU. Regio’s en werknemers, met name laaggeschoolden, die afhankelijk zijn van activiteiten die naar verwachting aanzienlijk zullen afnemen, kunnen in het bijzonder worden getroffen. Een rechtvaardige transitie naar een klimaatneutrale economie vereist verdere maatregelen en nieuw beleid, zoals:

 • omscholing en bijscholing van de beroepsbevolking
 • steun voor werknemers in energie-intensieve sectoren en regio’s die worden getroffen door de transitie naar een klimaatneutrale economie
 • steun voor investeringen in energie-efficiënte woningen en het terugdringen van energiearmoede

Investeren in vaardigheden en betere toegang tot volwassenenopleiding

Er zal ook worden gepraat over het investeren in vaardigheden en het verbeteren van de toegang tot volwassenenopleiding. In de context van snelle marktontwikkelingen zijn aanzienlijke investeringen nodig voor:

 • omscholing
 • bijscholing
 • aanpassing van bestaande banen aan het veranderende economische landschap

Nog een enorme uitdaging is het afstemmen van vaardigheden op de behoeften van de arbeidsmarkt.

Ontwerpen van een toekomstbestendig industriebeleid

Een industriebeleid dat klaar is voor de toekomst, moet de leidende rol van Europa op het gebied van technologie, innovatie en duurzaamheid waarborgen, maar moet ook de EU-burgers helpen bij het verwerven van de juiste vaardigheden die aansluiten bij de behoeften van de arbeidsmarkt.

Wat is de tripartiete sociale top?

De tripartiete top is een forum voor dialoog tussen de voorzitters van de EU‑instellingen en de leiding van de Europese sociale partners. De top staat onder gezamenlijk voorzitterschap van de voorzitter van de Europese Raad, de voorzitter van de Europese Commissie en het staatshoofd of de regeringsleider van het roulerende voorzitterschap, momenteel de premier van Finland.

De deelnemende sociale partners op Europees niveau zijn:

 • BusinessEurope
 • het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV)
 • het Europees Centrum van overheidsbedrijven (CEEP)
 • SMEunited (vereniging van ambachten en kleine en middelgrote ondernemingen in Europa)
 • CEC European Managers (Europese confederatie van kaderpersoneel)

Ook de sociale partners van de landen van het voorzitterschapstrio (Finland, Kroatië en Duitsland) nemen deel aan de top.


Inhoud

1.

bijeenkomst Europese Raad

2.

Europese Raad

De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders of staatshoofden van de 27 lidstaten van de Europese Unie, de vaste voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie. De Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid woont de bijeenkomsten van dit orgaan ook bij. Alleen de regeringsleiders of staatshoofden hebben stemrecht tijdens de vergaderingen. De Europese Raad heeft geen wetgevingstaak, maar stelt wel de politieke richting van de EU vast.

3.

Fins voorzitterschap Europese Unie 2e helft 2019 (Fins voorzitterschap)

Van 1 juli tot en met 31 december 2019 vervulde Finland het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Finland volgde hiermee Roemenië op. Finland was voor de tweede keer voorzitter van de Raad; de eerste keer was in juli t/m december 2006.

Finland is onderdeel van het zogenoemde trojka met Roemenië en Kroatië. De prioriteiten van het Fins voorzitterschap sloten aan bij de gemeenschappelijke doelen van deze trojka. Die doelen zijn onder meer gericht op het versterken van het vertrouwen van burgers in de EU, een toekomstgericht klimaatbeleid en het versterken van de rol van de EU op het wereldtoneel.

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven