r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Italië past begroting aan om dreigende straf

dinsdag 2 juli 2019, 7:44
Monument in Italië
Bron: wikipedia/Max_Ryazanov

ROME (ANP/BLOOMBERG) - De Italiaanse regering heeft haar begrotingsplannen voor dit jaar bijgesteld, waardoor het tekort zal uitkomen op circa 2 procent. Daarmee wil de populistische regering voorkomen dat er een miljardenboete volgt van de Europese Unie omdat het land de schulden niet weet te beteugelen.

In een eerdere ontwerpbegroting werd nog uitgegaan van een begrotingstekort van 2,4 procent. Dat wordt nu naar verluidt 2,04 procent. Door hogere inkomsten en minder uitgaven denkt Italië het verschil met 7,6 miljard euro te kunnen terugbrengen. Dat geld komt deels van de som geld die Italië had gereserveerd voor sociale programma's van circa 1,5 miljard euro. Hier bleek minder behoefte aan dan aanvankelijk werd gedacht.

De maatregelen zorgen ervoor dat het structurele tekort van Italië met 0,3 procentpunt zal dalen, waar eerder werd uitgegaan van een stijging met 0,2 procentpunt. Later deze week beslist Brussel of de Italiaanse maatregelen voldoende zijn om disciplinaire maatregelen tegen het land te voorkomen.

Terug naar boven