r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Palestina: EU-politiemissie en EU-missie voor hulp bij grensbeheer verlengd met 12 maanden

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op vrijdag 28 juni 2019.

De Raad heeft het mandaat van de politiemissie van de Europese Unie voor de Palestijnse Gebieden (EUPOL COPPS) en het mandaat van de EU-missie voor bijstandsverlening inzake grensbeheer aan de grensovergang bij Rafah (EU BAM Rafah) verlengd tot en met 30 juni 2020. De missies sluiten aan bij de bredere EU-inspanningen voor de opbouw van een Palestijnse staat, waarbij wordt gestreefd naar een alomvattende oplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict op basis van een tweestatenoplossing.

EUPOL COPPS zal de Palestijnse Autoriteit blijven helpen met de opbouw van de instellingen van een toekomstige Palestijnse staat in de sectoren politie en strafrecht, en daarbij voortbouwen op haar ervaring en samenwerking met de Palestijnse Autoriteit sinds januari 2006. Via haar bijdrage aan de hervorming van de sector veiligheid en justitie ondersteunt de missie de inspanningen ter verbetering van de veiligheid van de Palestijnse bevolking en ter versterking van de rechtsstaat. De missie beschikt voor haar activiteiten van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 over € 12,43 miljoen.

De Raad heeft eveneens het mandaat van EU BAM Rafah verlengd tot en met 30 juni 2020. De missie moet zorgen voor de aanwezigheid van een derde partij aan de grensovergang bij Rafah in de Gazastrook, die helpt het vertrouwen tussen de Israëlische regering en de Palestijnse Autoriteit te vergroten, onder meer door de Palestijnse capaciteiten met betrekking tot alle onderdelen van het grensbeheer bij Rafah te versterken. De missie blijft paraat om weer operationeel te worden aan de grensovergang bij Rafah zodra de politieke en veiligheidssituatie dit toelaat. Ondertussen blijft EU BAM Rafah technische bijstand verlenen aan het Palestijnse algemene bestuur voor grenzen en grensovergangen (GABC) in het kader van geïntegreerd grensbeheer. De begroting van de missie voor de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 bedraagt € 2,15 miljoen.


Terug naar boven