r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

commissie Europese Zaken (EUZA), Den Haag

Eerste Kamer
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 9 juli 2019 16:45
plaats Den Haag
locatie Eerste Kamer Toon locatie
organisatie Eerste Kamercommissie voor Europese Zaken (EUZA)

 • 1. 
  Vaststellen agenda
 • 2. 
  Pace-sessie, 24- 28 juni 2019

Mondelinge terugkoppeling door delegatieleden

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over de toezegging inzake vergadering parlementaire assemblee en werklast EHRM; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2019

 • 4. 
  LXI COSAC 23-25 juni 2019

mondelinge terugkoppeling door de delegatieleden

 • 5. 
  COSAC Voorzittersbijeenkomst, 21-22 juli 2019

Bespreking van de ambtelijk voorbereide annotaties

 • 6. 
  Kabinetsreactie Clingendael rapport: 'Weinig empathisch, wel effectief’ - Percepties van Nederlandse belangenbehartiging in de Europese Unie

Bespreking van de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 18 juni 2019

 • 7. 
  Kabinetsreactie op rapport-Van der Graaf inzake rechtsstatelijkheid in de Europese Unie

Bespreking van de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 2 juli 2019

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag van de Europese Raad van 30 juni tot en met 2 juli 2019; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Europese Raad van 20 en 21 juni 2019 en geannoteerde agenda voor de informele Europese Raad van 30 juni 2019; Europese Raad

Bespreking

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Raad Algemene Zaken van 18 juni 2019; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Bespreking

 • 10. 
  Mededelingen en informatie
 • 11. 
  Rondvraag

Inhoud

1.

commissievergadering Eerste Kamer

2.

Eerste Kamercommissie voor Europese Zaken (EUZA)

Deze vaste Eerste Kamercommissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van Europese samenwerking.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij onder meer om

 • Europese verdragen

. Overleg met de minister van Buitenlandse Zaken belast met Europese samenwerking

. Coördinatie van de naleving van de Europese werkwijze

 • Jaarlijkse evaluatie van deze werkwijze
 • Voorbereiding van de Algemene Europese Beschouwingen

3.

Meer over...

Terug naar boven