r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Digitale eengemaakte markt: enquête toont aan dat Europeanen goed op de hoogte zijn van regels tegen ongerechtvaardigde geoblocking

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 27 juni 2019.

Zeven maanden na het van kracht worden van nieuwe regels tegen ongerechtvaardigde geoblocking zijn consumenten in al het algemeen goed bekend met de nieuwe regels tegen beperkingen aan onlineshopping en grensoverschrijdend handelsverkeer.

Uit een vandaag gepubliceerde Eurobarometer-enquête blijkt dat slechts enkele maanden na de inwerkingtreding van de verordening inzake geoblocking 50 % van de EU-burgers in grote lijnen bekend is met de EU-maatregelen tegen ongerechtvaardigde discriminatie door handelaren. Maar er moet meer worden gedaan om de specifieke digitale rechten die in EU-wetgeving zijn vastgelegd, meer bekendheid te geven. Slechts 29% van de respondenten weet namelijk welke rechten specifiek op hen van toepassing zijn.

Vicevoorzitter voor de Digitale Eengemaakte Markt Andrus Ansip: "Door in december vorig jaar een verbod op ongerechtvaardigde geoblocking in te voeren, hebben we opnieuw een concrete stap gezet om Europese burgers en bedrijven optimaal van het digitale tijdperk te laten profiteren. Ik ben blij dat de Europeanen ruimschoots gebruik maken van hun nieuwe digitale recht, dat deel uitmaakt van in totaal 35 nieuwe digitale rechten en vrijheden die de digitale eengemaakte markt met de voltooiing van een nieuwe juridische omgeving heeft verwezenlijkt."

Mariya Gabriel, commissaris voor Digitale Economie en Samenleving: "De nieuwe regels, die een einde maken aan ongerechtvaardigde geoblocking, komen zowel consumenten als handelaren ten goede en bieden een eerlijker toegang tot producten en diensten op de eengemaakte markt van de EU. Ondernemingen die de toegang tot consumenten blijven beperken, overtreden gewoon de wet. De Commissie zal de situatie blijven volgen om ervoor te zorgen dat de regels worden nageleefd.”

Toenemende belangstelling voor toegang tot grensoverschrijdende inhoud

De vandaag gepubliceerde Eurobarometer-enquête maakt deel uit van de lopende beoordeling door de Commissie van de behoeften van de consument en de marktrealiteit in sectoren die nu nog niet of slechts gedeeltelijk onder de regels inzake geoblocking vallen. Met deze beoordeling zal rekening worden gehouden bij een eerste evaluatie van de regels die voor maart 2020 staat gepland en waarbij zal worden bezien of het toepassingsgebied van de verordening moet worden uitgebreid. Uit de enquête blijkt bijvoorbeeld duidelijk dat consumenten vooral over de grens kijken voor audiovisuele en andere elektronisch geleverde en auteursrechtelijk beschermde inhoud, zoals gestreamde en gedownloade muziek, e-boeken en games. Dit soort inhoud valt niet onder de huidige regels, maar het is waarschijnlijk dat hieraan in de nabije toekomst in het kader van het EU-recht specifieke aandacht zal moeten worden geschonken.

Het aantal internetgebruikers dat grensoverschrijdend toegang tot inhoud probeert te krijgen, is de afgelopen vier jaar bijna verdubbeld (van 8 % in 2015 tot 15 % in 2019). De populairste soorten inhoud waarnaar grensoverschrijdend vraag is, zijn audiovisuele inhoud (9 % van de respondenten) en muziek (8 %). Uit de enquête blijkt ook dat deze trend zich waarschijnlijk zal voortzetten, met name dankzij jongeren; het percentage respondenten tussen 15 en 24 jaar dat grensoverschrijdend toegang tot deze diensten heeft proberen te krijgen, is bijna dubbel zo hoog (28%) als het algemene percentage.

De meest voorkomende redenen waarom toegang tot dergelijke inhoud wordt gezocht, zijn het gebrek aan beschikbaarheid in het eigen land van de respondent (44 %), gevolgd door het verlangen naar een ruimere keuze (39 %). Toch zou een meerderheid van degenen die niet probeerden toegang te krijgen tot inhoud die bedoeld is voor gebruikers in een ander EU-land, wel in die toegang geïnteresseerd zijn (met name wat betreft audiovisuele producten (31 %) en muziek (29 %); onder jongeren ligt dat percentage nog hoger (80 %)).

Achtergrond

De op 3 december 2018 in werking getreden verordening tegen ongerechtvaardigde geoblocking moet ervoor zorgen dat consumenten die binnen de interne markt een online-aankoop doen, niet te maken krijgen met ongerechtvaardigde discriminatie op grond van nationaliteit, woonplaats of plaats van vestiging. Zij verplicht handelaren er niet toe om in de hele EU toegang te verlenen tot hun inhoud of deze inhoud te verkopen of te leveren, maar verbiedt hen om klanten te discrimineren op grond van hun nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging, als de handelaar al in hun lidstaat levert.

Deze verordening maakt deel uit van een reeks regels inzake e-handel, die de grensoverschrijdende onlineverkoop in de EU moeten stimuleren ten behoeve van de consument, die daardoor meer keuze en meer garanties krijgt, alsook ten behoeve van de onlineverkoper. In het bijzonder gaat het om de volgende regels:

Dankzij de strategie voor de digitale eengemaakte markt hebben Europeanen sinds april 2018 ook toegang tot hun online-abonnementen op films, sportevenementen, e-boeken, videogames of muziekdiensten wanneer zij naar een andere lidstaat gaan. Bovendien zullen nieuwe regels het omroepen gemakkelijker maken om hun online-aanbod grensoverschrijdend uit te breiden. Daardoor heeft de consument meer keuze en betere toegang tot inhoud over grenzen heen, en kan de Europese cultuur tot bloei komen.

Voor meer informatie

Eurobarometer-enquête over nieuwe regels die een eind maken aan ongerechtvaardigde geoblocking en grensoverschrijdende portabiliteit

10 belangrijke feiten over de regels inzake geoblocking

Vragen en antwoorden

Interactieve kaart met de stand van zaken met betrekking tot de toepassing van de verordening inzake geoblocking in elk EU-land

Factsheet over de digitale eengemaakte markt

Eurobarometer over grensoverschrijdende toegang tot inhoud online - versie 2019 - versie 2015

IP/19/2528

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven