r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK), Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 12 november 2019 16:30 - 17:30
plaats Den Haag
locatie Suze Groenewegzaal Toon locatie
zaal Suze Groenewegzaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)

 • Brievenlijst

 • Verzoek Nederlands Comité voor Ondernemerschap voor technische briefing over jaarverslag 'Staat van het MKB 2019'

 • Verzoek vereniging van recreatieondernemers om een recreatiemanifest in ontvangst te nemen op dinsdag 3 december 2019.

 • Wijziging van de Gaswet betreffende het beperken van de vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemers

  Te behandelen:

  35328 Wetgeving d.d. 5 november 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatWijziging van de Gaswet betreffende het beperken van de vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemers

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 5 december 2019 te 12.00 uur.

  2019D44387 35328 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Gaswet betreffende het beperken van de vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemers

  35328-1 Koninklijke boodschap

  35328-2 Voorstel van wet

  35328-3 Memorie van toelichting

  Bijlage

  Aanvullende uitvoerings- en handhavingstoets ACM

  Uitvoerings- en handhavingstoets ACM

  Advies ATR

  35328-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

 • Nadere uitwerking van afbouw van salderingsregeling

  Te behandelen:

  31239-305 Brief regering d.d. 28 oktober 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatNadere uitwerking van afbouw van salderingsregeling

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Klimaat en energie op 28 november 2019.

  31239-305 Nadere uitwerking van afbouw van salderingsregeling

 • Ontheffingen experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking

  Te behandelen:

  34627-49 Brief regering d.d. 7 november 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatOntheffingen experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Klimaat en energie op 28 november 2019.

  34627-49 Ontheffingen experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking

 • Publicatie van de Leidraad aardgasvrije wijken

  Te behandelen:

  32813-399 Brief regering d.d. 30 oktober 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatPublicatie van de Leidraad aardgasvrije wijken

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Implementatie van het Klimaatakkoord.

  32813-399 Publicatie van de Leidraad aardgasvrije wijken

 • Marktstudie van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) naar de rol van verzekeraars op de autoschadeherstelmarkt

  Te behandelen:

  32637-385 Brief regering d.d. 4 november 2019 - M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en KlimaatMarktstudie van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) naar de rol van verzekeraars op de autoschadeherstelmarkt

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Marktwerking en mededinging.

  32637-385 Marktstudie van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) naar de rol van verzekeraars op de autoschadeherstelmarkt

 • Afschrift van de Koninklijke besluiten houdende departementale herindeling met betrekking tot versterking gebouwen en toekomstbestendig maken van Groningen en houdende departementale herindeling met betrekking tot schuldbemiddeling

  Te behandelen:

  34700-68 Brief regering d.d. 6 november 2019 - M. (Mark) Rutte, minister van Algemene ZakenAfschrift van de Koninklijke besluiten houdende departementale herindeling met betrekking tot versterking gebouwen en toekomstbestendig maken van Groningen en houdende departementale herindeling met betrekking tot schuldbemiddeling

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  Besluit: De commissie voor Binnenlandse Zaken zal worden verzocht het voortouw inzake de versterking van gebouwen en het toekomstbestendig maken van Groningen aan de commissie voor Economische Zaken en Klimaat over te dragen.

  34700-68 Afschrift van de Koninklijke besluiten houdende departementale herindeling met betrekking tot versterking gebouwen en toekomstbestendig maken van Groningen en houdende departementale herindeling met betrekking tot schuldbemiddeling

  Bijlage

  Besluit houdende departementale herindeling met betrekking tot versterking gebouwen en toekomstbestendig maken van Groningen

  Besluit houdende departementale herindeling met betrekking tot schuidbemiddeling

 • Notitie rapporteurs Bromet en Palland over de begroting EZK 2020

 • Herziene begroting COP25 in Madrid

 • Overzicht van aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden) debatten en geplande algemeen overleggen commissie EZK

 • Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor EZK

  Te behandelen:

  2019Z21091 Lijst met EU-voorstellen d.d. 4 november 2019 - Indiener/ondertekenaar n.v.t., Functie n.v.t.Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor EZK

  Besluit: Conform voorstel.

  2019D43954 Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor EZK

 • Voorstel inzake behandelschema Najaarsnota 2019 en suppletoire begrotingen

  Te behandelen:

  2019Z19822 Brief commissie d.d. 16 oktober 2019 - A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor FinanciënVoorstel inzake behandelschema Najaarsnota 2019 en suppletoire begrotingen

  Besluit: De inbrengtermijn voor feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 5 december 2019 om 14.00 uur.

  2019D41378 Aan het Presidium - Behandelschema Najaarsnota 2019 en suppletoire begrotingen

 • Stafnotitie conceptagenda formele Energieraad 4 december 2019

 • Aanbod IEA voor presentatie over publicatie 'World Energy Outlook 2019" (WEO 2019) d.d. 14 november 2019

 • Geannoteerde agenda Telecomraad 3 december 2019

  Te behandelen:

  21501-33-782 Brief regering d.d. 6 november 2019 - M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en KlimaatGeannoteerde agenda Telecomraad 3 december 2019

  Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg op 13 november 2019 ter voorbereiding van de Telecomraad (formeel) van 2 en 3 december 2019.

  21501-33-782 Geannoteerde agenda Telecomraad 3 december 2019

 • Verzoek van het lid Palland om het algemeen overleg Raad voor Concurrentievermogen op 14 november om te zetten in een schriftelijk overleg

  Te behandelen:

  2019Z21782 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 12 november 2019 - H.M. Palland, Tweede KamerlidVerzoek van het lid Palland om het algemeen overleg Raad voor Concurrentievermogen op 14 november om te zetten in een schriftelijk overleg

  Besluit: Het algemeen overleg Raad voor Concurrentievermogen van 14 november wordt omgezet in een schriftelijk overleg met als inbrengdatum 22 november 2019 om 12.00 uur.

  2019D45317 Verzoek van het lid Palland om het AO Raad voor Concurrentievermogen op 14 november om te zetten in een schriftelijk overleg

 • Annulering procedurevergadering EZK op dinsdag 10 december 2019

  Details

  Besluit: De procedurevergadering van 10 december zal geen doorgang vinden.

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Deze Tweede Kamercommissie voert overleg met de bewindspersonen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

3.

Meer over...

Terug naar boven