r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Kapitaalmarktenunie: Raad bepaalt standpunt over vlottere toegang tot crowdfundingplatforms

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op woensdag 26 juni 2019.

In het kader van haar inspanningen om beleggers en bedrijven betere toegang tot financieringsbronnen te verschaffen, ontwerpt de EU een nieuw regelgevingskader voor crowdfundingplatforms.

Dankzij het nieuwe kader zullen crowdfundingplatforms hun diensten makkelijker in de hele EU kunnen aanbieden. Er komen geharmoniseerde minimumvoorschriften voor platforms die zowel in hun thuisland als in andere EU-landen actief zijn. Ook komt er meer rechtszekerheid, omdat de regels voor beleggersbescherming worden geharmoniseerd.

Digitale instrumenten dragen bij tot financiële innovatie en de ontwikkeling van nieuwe, eenvoudige alternatieven voor startups die op zoek zijn naar toegankelijke financieringsbronnen. Als regelgevers moeten wij de verdere ontwikkeling van digitale instrumenten bevorderen, maar we moeten ook een veilige omgeving bieden aan consumenten en beleggers.

Eugen Teodorovici, Minister van Financiën van Roemenië

Crowdfunding is een nieuwe alternatieve financieringsvorm waarmee mensen die geld kunnen geven, uitlenen of investeren, rechtstreeks in contact worden gebracht met mensen die financiering nodig hebben voor een specifiek project, veelal via het internet. Voor startups en andere kleine en middelgrote ondernemingen is bankkrediet vaak duur of moeilijk te verkrijgen omdat zij geen kredietverleden hebben of onvoldoende zekerheden kunnen bieden. Dan kan crowdfunding een nuttige alternatieve financieringsbron zijn, vooral in de beginfase van een project.

Het standpunt van de Raad:

  • neemt obstakels weg voor crowdfundingplatforms die ook in het buitenland actief zijn;
  • voert speciale regels in voor EU-crowdfundingbedrijven naargelang zij financiering verstrekken in de vorm van leningen of in de vorm van beleggingen (via aandelen en obligaties die worden uitgegeven door het bedrijf dat financiering aantrekt);
  • voorziet in een reeks gemeenschappelijke prudentiële, informatie- en transparantievereisten om een hoog niveau van beleggersbescherming te waarborgen;
  • bevat gemeenschappelijke vergunnings- en toezichtsregels voor nationale bevoegde instanties.

Het Raadsstandpunt voorziet dat in principe alle crowdfundingcampagnes van maximaal € 8 miljoen over een periode van 12 maanden onder het voorstel vallen. Lidstaten die de drempel voor prospectusverplichtingen onder de € 8 miljoen hebben gelegd, moeten kunnen verbieden dat in het kader van crowdfundingprojecten meer kapitaal van hun inwoners wordt aangetrokken dan de nationale drempelwaarde. Grotere bedragen vallen onder de MiFID-richtlijn en de prospectusverordening. Crowdfunding op basis van beloning of schenking is geen financiële dienst en valt dus niet onder het voorstel.

Volgende stappen

Het Europees Parlement nam zijn standpunt in eerste lezing aan op 27 maart 2019. De twee wetgevers kunnen nu beginnen met trialoogonderhandelingen.


Terug naar boven