r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Council outlines principles and priorities for the future of energy systems in the Energy Union

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op dinsdag 25 juni 2019.

De Raad heeft vandaag conclusies aangenomen over de toekomst van energie­systemen in de energie-unie. De conclusies bevatten de prioriteiten en beginselen voor de toekomstige besluit­vorming met het oog op de energie­transitie naar een betaalbaar, veilig, concurrerend, zeker en duurzaam energie­systeem.

De vandaag overeengekomen conclusies bieden een visie op het energie­beleid in de EU tot en met 2030 en verder. Wij hebben vooral de nadruk gelegd op het belang van gerichte inspanningen en meer investeringen op het gebied van infrastructuur, innovatieve technologie en sector­koppeling en -integratie. Tegelijk moeten we erop toezien dat burgers en bedrijven centraal staan in de energie­transitie, door te zorgen voor een maatschappelijk draagvlak en internationaal concurrentie­vermogen. Het is nu aan de Commissie om in nieuwe voorstellen op energiegebied rekening te houden met deze conclusies.

Anton Anton, Minister van Energie van Roemenië en voorzitter van de Raad

In het kader van de voorbereiding van de volgende wetgevings­cyclus wordt de Commissie in de conclusies gevraagd bij nieuwe wetgevings­voorstellen rekening te houden met de beginselen waar in de tekst op wordt gewezen. Ook wordt de Commissie gevraagd een analyse te maken van technologieën voor sector­koppeling en -integratie, en ervoor te zorgen dat bij een eventuele toekomstige herziening van de staats­steunregels rekening wordt gehouden met de inspanningen die nodig zijn om de energie- en klimaat­streefcijfers van de EU te halen.

Achtergrond

De conclusies zijn een reactie op het recent aangenomen wetgevings­pakket "Schone energie voor alle Europeanen" en de mededeling van de Commissie "Een schone planeet voor iedereen", waarin de lijnen worden uitgezet van een strategische visie op het toekomstige EU‑klimaatbeleid.

De conclusies verwijzen ook naar de conclusies van de Europese Raad over klimaatverandering van 13 en 14 december 2018, 21 en 22 maart 2019 en 21 en 22 juni 2019. Daarin onderstreepte de Europese Raad dat het belangrijk is dat de EU uiterlijk in 2020 een ambitieuze lange­termijn­strategie met het oog op klimaat­neutraliteit uitbrengt in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs. Die strategie moet evenwel ook rekening houden met de bijzondere kenmerken van de lidstaten en het concurrentie­vermogen van de Europese industrie. Ook onderkende de Europese Raad dat de mondiale inspanningen tegen klimaat­verandering moeten worden opgevoerd.

Het voorzitterschap baseerde de tekst van de conclusies op een debat van de Ministers van Energie tijdens een informele bijeenkomst in Boekarest op 2 april 2019. De tekst werd uitvoerig besproken in de werkgroep Energie van de Raad en in het Comité van permanente vertegenwoordigers op 12 juni 2019.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven