r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad, Brussel

Europagebouw in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 30 juni 2019
plaats Brussel, België
locatie Europa Toon locatie
organisatie Europese Raad

Voornaamste agendapunten

Tijdens de buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad op 30 juni 2019 zullen de leiders terugkomen op de benoemingen voor de topfuncties in de EU.

Dat punt werd al besproken tijdens de Europese Raad van juni, maar de leiders kwamen toen niet tot een akkoord.

"Voor geen enkele kandidaat was er een meerderheid. De Europese Raad was het erover eens dat het pakket benoemingen een afspiegeling moet zijn van de diversiteit van de EU. Op 30 juni zullen wij opnieuw bijeenkomen. Ondertussen zet ik mijn raadplegingen voort, evenals mijn overleg met het Europees Parlement".

Voorzitter Donald Tusk na de Europese Raad van 20 juni 2019

De bijeenkomst van juni volgde enkele weken na het informeel diner van 28 mei 2019, dat meteen na de Europese verkiezingen plaatsvond, en na verder overleg tussen voorzitter Tusk, de staatshoofden en regeringsleiders en vertegenwoordigers van het Europees Parlement.

De Europese Raad speelt een grote rol bij de benoemingen voor prominente functies op EU-niveau. In 2019 zal hij de voorzitter van de Europese Raad kiezen, een kandidaat als voorzitter van de Europese Commissie voordragen, de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid benoemen, en besluiten wie de president van de Europese Centrale Bank wordt. De nieuwe leiders zullen vóór het einde van het jaar aantreden.

Programma

30/06/2019

17:00

Aankomsten

(forum Europagebouw)

18:00

Gedachtewisseling met de voorzitter van het Europees Parlement

18:30

Werkdiner

(zo nodig wordt de bijeenkomst op 1 juli voortgezet tijdens een ontbijt)

na afloop van de besprekingen

Persconferentie van de voorzitter van de Europese Raad

(perszaal Justus Lipsiusgebouw)


Inhoud

1.

bijeenkomst Europese Raad

2.

Europese Raad

De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders of staatshoofden van de 28 lidstaten van de Europese Unie, de vaste voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie. De Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid woont de bijeenkomsten van dit orgaan ook bij. Alleen de regeringsleiders of staatshoofden hebben stemrecht tijdens de vergaderingen. De Europese Raad heeft geen wetgevingstaak, maar stelt wel de politieke richting van de EU vast.

3.

Meer over...

Terug naar boven