r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Nieuw Parlement, nieuwe Commissie

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op vrijdag 21 juni 2019.

Meer dan de helft van alle kiesgerechtigde Europese burgers heeft gestemd voor de verkiezingen voor het Europees Parlement tussen 23 en 26 mei.

Nu willen ze concrete antwoorden en actie zien op het gebied van klimaatverandering, werkgelegenheid, veiligheid, digitale transformatie en migratie. Het Europees Parlement - de enige rechtstreeks gekozen instelling van de EU - is vastbesloten om deze zaken hoog op de agenda te houden en een democratisch en transparant proces te garanderen rondom de verkiezing van de nieuwe Europese Commissie.

De nieuw verkozen leden van het Europees Parlement vergaderen voor het eerst tijdens de constituerende plenaire vergadering sessie in Straatsburg van 2 tot 4 juli 2019. Dan kiezen zij hun Voorzitter, 14 ondervoorzitters en vijf quaestoren. De leden zullen ook beslissen over de samenstelling van de vaste parlementaire commissies en subcommissies van het Parlement - waarna de nieuwe (9e) zittingsperiode kan beginnen.

Leer meer over de Europese verkiezingsresultaten en de politieke samenstelling van het nieuwe Parlement.

In de week daarop houden de parlementaire commissies hun eerste vergaderingen om hun respectieve voorzitters en vicevoorzitters te kiezen.

Het nieuwe Europees Parlement kiest de voorzitter van de Europese Commissie tijdens de tweede plenaire vergadersessie van 15-18 juli. De nieuwe voorzitter kan dan tijdens de zomer een ​​team (het ‘College van Commissarissen’) samenstellen op basis van kandidaten die door de lidstaten zijn genomineerd.

Het volledige College van Commissarissen wordt pas eind oktober gekozen, nadat de kandidaat-commissarissen tijdens hoorzittingen met de betreffende parlementaire commissies van het Europees Parlement op bekwaamheid, geschiktheid en ervaring zijn beoordeeld.

Nieuw Parlement

De nieuw verkozen leden van het Europees Parlement vergaderen voor het eerst in Straatsburg van 2 tot 4 juli 2019.

Ze kiezen allereerst hun Voorzitter voor de komende twee en een half jaar. Zodra de Voorzitter is geïnstalleerd worden ook de 14 vicevoorzitters en vijf quaestoren gekozen en wordt de numerieke samenstelling van de parlementaire commissies vastgesteld. De nominale samenstelling zal door de fracties worden vastgesteld en in de plenaire vergadering worden bekendgemaakt.

Voorzitter

Bureau

Commissies

Verkiezing van de Voorzitter van de Commissie

De eerste gelegenheid voor het Europees Parlement om de Voorzitter van de Europese Commissie te kiezen is tijdens de vergadersessie van 15-18 juli.

De kandidaten presenteren vóór de stemming hun politieke agenda en prioriteiten voor de komende vijf jaar aan het Parlement. Om verkozen te kunnen worden is een absolute meerderheid in het parlement nodig (de helft van alle EP-leden plus één), waardoor de democratische legitimiteit van de Voorzitter is gewaarborgd.

Hoe verloopt het benoemingsproces?

Hoorzittingen kandidaat-commissarissen

De openbare hoorzittingen vinden naar alle waarschijnlijkheid plaats in september en oktober 2019.

De Europese Raad (de regeringsleiders) stelt in overleg met de verkozen Voorzitter van de Commissie en op basis van voorstellen van EU-landen een lijst van kandidaat-commissarissen samen. Deze kandidaat-commissarissen moeten tijdens een hoorzitting met hun betreffende parlementaire commissie hun bekwaamheid en geschiktheid voor de functie aantonen en worden onderworpen aan een langdurige openbare en transparante ondervraging door de leden van het Europees Parlement.

Hoe verloopt het benoemingsproces?

Verkiezing van de Commissie

Eenmaal verkozen door het Parlement, wordt de Commissie formeel benoemd door de Europese Raad, die met gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluit.

De volledige Commissie, inclusief de Voorzitter van de Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, moet worden gekozen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, in een hoofdelijke stemming, nadat de verkozen Voorzitter het college (het ‘team’) van commissarissen en hun programma heeft gepresenteerd.

Hoe verloopt het benoemingsproces?

Productinformatie

REF.: 20190620STO54901

Gecreëerd: 21-06-2019 - 11:49

Bijgewerkt op: 09-07-2019 - 16:46


Terug naar boven