r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Polaire opwarming, Amsterdam

Amsterdam
© PDC
datum 30 september 2019 19:00 - 21:00
plaats Amsterdam
locatie Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Toon locatie
organisatie Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

In dit symposium belichten wetenschappers de mogelijke weers- en temperatuurveranderingen die we - in Nederland - kunnen verwachten, gerelateerd aan de verandering van het temperatuurverschil tussen polen en evenaar.

Sprekers

  • Geert Jan van Oldenborgh, klimaatonderzoeker Weather and Climate Modeling bij het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) - Wat laten de waarnemingen zien van Artic Amplification?
  • Margot Cramwinckel, paleoklimatoloog, mariene palynologie en paleoceanografie, Department Aardwetenschappen, Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht - Evenaar- pooltemperatuurgradienten in het verleden
  • Michiel Baatsen, onderzoeker Metereology, Physical Oceonography and Climate, Instituut voor Marien en Atmosferisch Onderzoek, Universiteit Utrecht (IMAU) - Tropische en extra-tropische cyclonen in een warmer (toekomstig) klimaat

Moderator van het symposium is Bart van den Hurk, strategisch onderzoeksmanager Deltares, Delft.

Tijdens het symposium worden beelden en videomateriaal vertoond van Science Media, Dan Brinkhuis, oprichter en creatief directeur en van de NOS, Lex Runderkamp, journalist en televisiepresentator.


Delen

Inhoud

1.

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Deze wetenschappelijke vereniging zet zich in voor de bevordering van de wetenschapsbeoefening in Nederland. Hierbij heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) verschillende taken. Zo houdt de KNAW zich bezig met advisering op het gebied van de wetenschapsbeoefening en met de beoordeling van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek (peer review). Ook biedt het een forum voor de wetenschappelijke wereld en voor de bevordering van internationale wetenschappelijke samenwerking. Daarnaast is de KNAW een koepelorganisatie voor een groot aantal onderzoeksinstituten.

De KNAW richt zich op alle wetenschapsgebieden, die allen ondergebracht zijn bij een van de twee afdelingen die de KNAW kent: letterkunde en natuurkunde. Ieder jaar worden nieuwe wetenschappers voor het leven als lid benoemd op grond van hun wetenschappelijke prestaties. De KNAW kent maximaal 220 gewone leden onder de vijfenzestig jaar, na die leeftijd wordt iemand rustend lid (met behoud van de rechten die een lid geniet). Het hoogste orgaan is de Algemene Leden Vergadering waarin de leden van de vereniging plaats nemen.

2.

Meer over...

Delen

Terug naar boven