r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese Commissie: EU moet harder aan klimaatplannen trekken

dinsdag 18 juni 2019, 13:22
gewijzigd

BRUSSEL (ANP) - De EU-lidstaten moeten harder trekken aan hun klimaatplannen als de EU haar doelstellingen voor 2030 wil halen. Vooral door de afgesproken energiebesparingen en maatregelen om fossiele energiebronnen geleidelijk te vervangen door hernieuwbare energie dreigen de vastgelegde percentages voor 2030 niet te worden gehaald.

Dat blijkt uit een analyse van de Europese Commissie van de conceptklimaatplannen die alle lidstaten voor het eerst hebben ingediend, waaronder het nog niet uitgewerkte Nederlandse Klimaatakkoord. Op basis van de nationale beleidsplannen concludeert Brussel dat een efficiënter energiegebruik in 2030 zal blijven hangen op 26 tot 30 procent in plaats van de beoogde minimale 32,5 procent. Van het energieverbruik zou in 2030 minstens 32 procent uit hernieuwbare bronnen zoals wind en zon moeten komen, maar de commissie schat dat dit percentage bij onaangepast beleid bij 30 blijft. Volgens EU-commissaris Maros Sefcovic zijn die uitdagingen echter “niet onoverkomelijk”.

Brussel wil de Europese economie uiterlijk in 2050 klimaatneutraal maken. Volgens Greenpeace moet dat eerder gebeuren. De internationale milieuorganisatie roept de EU op al in 2040 netto nul uitstoot van broeikasgassen te bereiken en de CO2-uitstoot met 65 procent terug te dringen ten opzichte van 1990 "om een klimaatcatastrofe te voorkomen", zegt een woordvoerder in een reactie op de analyse van de Europese Commissie.

Klimaat staat op de agenda van de EU-leiders die eind deze week in Brussel bijeenkomen. Volgens Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) moeten zij dan de gelegenheid aangrijpen om de inspanningen op te voeren.

Terug naar boven