r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Informele bijeenkomst van de Ministers van Milieu, Helsinki

De Luteraanse Domkerk van Helsinki op het Senaatsplein
datum 11 juli 2019 - 12 juli 2019
plaats Helsinki, Finland
aanwezigen J.T. (Jyrki) Katainen, E.D. (Eric) Wiebes e.a.
organisatie Fins voorzitterschap Europese Unie 2e helft 2019 (Fins voorzitterschap)

Officiële zittingen van de Raad worden georganiseerd door de Raad van de EU en voorgezeten door het voorzitterschap van de Raad. Elk voorzitterschap van de Raad belegt echter ook informele bijeenkomsten van de ministers om te spreken over initiatieven die verband houden met een bepaald thema of een Raadsformatie.

Meer informatie over de agenda en het resultaat van deze bijeenkomst staat op de website van het voorzitterschap.


Inhoud

1.

informele Raadsvergadering

2.

Fins voorzitterschap Europese Unie 2e helft 2019 (Fins voorzitterschap)

Van 1 juli tot en met 31 december 2019 vervulde Finland het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Finland volgde hiermee Roemenië op. Finland was voor de tweede keer voorzitter van de Raad; de eerste keer was in juli t/m december 2006.

Finland was onderdeel van het zogenoemde trojka met Roemenië en Kroatië. De prioriteiten van het Fins voorzitterschap sloten aan bij de gemeenschappelijke doelen van deze trojka. Die doelen waren onder meer gericht op het versterken van het vertrouwen van burgers in de EU, een toekomstgericht klimaatbeleid en het versterken van de rol van de EU op het wereldtoneel.

3.

Meer over...

Terug naar boven