r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad van State: kabinet moet inzetten op afronding bankenunie

maandag 17 juni 2019, 18:12
Gebrouw Raad van State

DEN HAAG (ANP) - Het is "dringend nodig" dat de bescherming van spaargeld Europees wordt geregeld. Dat schrijft de Raad van State in een advies. Zo'n centraal depositogarantiestelsel staat al langer in de steigers, als sluitstuk van de zogenoemde bankenunie. Maar onder andere Nederland trapt nog op de rem omdat met name Italiaanse banken nog altijd kampen met grote hoeveelheden probleemleningen op hun balans.

De Raad van State erkent dat er nog altijd risico's aanwezig zijn in de bankensector. Maar de belangrijke adviseur van kabinet en Tweede Kamer constateert wel dat er voortgang wordt gemaakt met de aanpak van probleemleningen bij Zuid-Europese banken. En de afronding van de bankenunie zou de eurozone volgens de raad een stuk crisisbestendiger maken.

Daarnaast vindt de Raad van State dat eurolanden die op te grote voet leven, harder moeten worden aangepakt. Zij zouden met meerjarenbegrotingen inzichtelijk moeten maken hoe zij hun te hoge overheidsschulden terug denken te gaan dringen, en welke hervormingen zij daarvoor willen doorvoeren.

Terug naar boven