r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Voorbespreking Energieraad

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer), gepubliceerd op maandag 17 juni 2019.

Op 25 juni 2019 vindt de laatste formele Energieraad plaats onder Roemeens EU-voorzitterschap. Op de agenda staan naar verwachting de volgende onderwerpen: Raadsconclusies over het toekomstig energiesysteem van de Energie Unie, de Integrale Nationale Energie- en Klimaatplannen (INEK’s), een presentatie van de Europese Commissie over de externe energierelaties en het werkprogramma van het inkomende Finse EU-voorzitterschap. Het voorbereidende schriftelijk overleg vindt plaats op maandag 17 juni aanstaande om 12:00.

  • 17/06: Schriftelijk overleg Energieraad dd 25 juni 2019

Terug naar boven