r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedures en brieven, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 19 november 2019 16:30 - 17:30
plaats Den Haag
locatie Klompézaal Toon locatie
zaal Klompézaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

 • Brievenlijst

 • Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon)

  Te behandelen:

  35335 Initiatiefwetgeving d.d. 14 november 2019 - G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede KamerlidVoorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon)

  Besluit: Ter informatie.

  • De commissie zal dit wetsvoorstel in behandeling nemen na ontvangst van het advies van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemer.

  35335-1 Geleidende brief

  35335-2 Voorstel van wet

  35335-3 Memorie van toelichting

 • Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek ten Oosten van de Uruguay en het Administratief Akkoord daarbij, ondertekend te Montevideo op 11 oktober 2005; ’s-Gravenhage, 2 september 2019

  Te behandelen:

  35339-1 Verdrag d.d. 14 november 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenProtocol tot wijziging van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek ten Oosten van de Uruguay en het Administratief Akkoord daarbij, ondertekend te Montevideo op 11 oktober 2005; ’s-Gravenhage, 2 september 2019

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  • Betreft een Verdrag dat ter stilzwijgende goedkeuring aan de Kamer wordt voorgelegd.
  • De wens dat het verdrag aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal wordt onderworpen kan door of namens één van de Kamers of door ten minste een vijfde van de leden te kennen worden gegeven uiterlijk 11 december 2019.

  35339-1 Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek ten Oosten van de Uruguay en het Administratief Akkoord daarbij, ondertekend te Montevideo op 11 oktober 2005; ’s-Gravenhage, 2 september 2019

  Bijlage

  Toelichtende nota

  35339-2 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

 • Voorstel inzake behandelschema Najaarsnota 2019 en suppletoire begrotingen

  Te behandelen:

  2019Z19822 Brief commissie d.d. 16 oktober 2019 - A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor FinanciënVoorstel inzake behandelschema Najaarsnota 2019 en suppletoire begrotingen

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag centraal vastgesteld op 5 december 2019 om 14.00 uur.

  • Beantwoording van de vragen door de regering dient uiterlijk donderdag 12 december 2019 om 14.00 uur plaats te vinden.
  • De plenaire behandeling van de stukken is voorzien in de daaropvolgende week, de laatste vergaderweek voor het kerstreces (week 51: dinsdag 17 december - donderdag 19 december 2019).

  2019D41378 Aan het Presidium - Behandelschema Najaarsnota 2019 en suppletoire begrotingen

 • Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet en het verhogen van de toetredingsleeftijd

  Te behandelen:

  35294 Wetgeving d.d. 30 september 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidWijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet en het verhogen van de toetredingsleeftijd

  Besluit: Aanmelden voor spoedige plenaire behandeling.

  2019D38525 35294 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet en het verhogen van de toetredingsleeftijd

  35294-1 Koninklijke boodschap

  35294-2 Voorstel van wet

  35294-3 Memorie van toelichting

  Bijlage

  Advies AP

  Uitvoeringstoets UWV

  Aanvullende uitvoeringstoets UWV

  35294-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

  35294-5 Verslag

  35294-6 Nota naar aanleiding van het verslag

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  35294-6 Nota naar aanleiding van het (nader) verslag d.d. 18 november 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidNota naar aanleiding van het verslag

  Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

  35294-6 Nota naar aanleiding van het verslag

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  2019Z22601 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 20 november 2019 - S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede KamerlidVerdere behandeling van wetsvoorstel Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet en het verhogen van de toetredingsleeftijd (35294)

  Besluit: Wetsvoorstel is aangemeld voor spoedige plenaire behandeling.

  2019D46978 Verdere behandeling van wetsvoorstel Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet en het verhogen van de toetredingsleeftijd (35294)

 • Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

  Te behandelen:

  35287 Wetgeving d.d. 16 september 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidRegels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 3 december 2019 om 14.00 uur.

  2019D35871 35287 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

  35287-1 Koninklijke boodschap

  35287-2 Voorstel van wet

  35287-3 Memorie van toelichting

  Bijlage

  Advies AFM

  Advies Belastingdienst

  Advies Autoriteit Persoonsgegevens

  Advies DNB

  35287-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport inzake regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

  35287-5 Brief regering d.d. 18 november 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidConcept van de lagere regelgeving bij de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021

  Besluit: Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021.

  35287-5 Concept van de lagere regelgeving bij de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021

  Bijlage

  Ontwerpbesluit van houdende regels voor uitvoering van de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 (Besluit pensioenverdeling bij scheiding 2021)

 • AOW-leeftijd in 2025

  Te behandelen:

  32163-48 Brief regering d.d. 1 november 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidAOW-leeftijd in 2025

  Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Pensioenonderwerpen.

  32163-48 AOW-leeftijd in 2025

 • Reactie op het verzoek van het lid Kuzu en reactie op het verzoek van lid Azarkan, gedaan tijdens de Regelingen van Werkzaamheden van 1 oktober 2019 en van 15 januari 2019, over het rapport ‘Alledaagse islamofobie in Nederland’ en over het bericht ‘Vogelbuurt in Gouda geschokt door racistische leuzen’

  Te behandelen:

  30950-180 Brief regering d.d. 4 november 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidReactie op de verzoeken van het lid Kuzu en van het lid Azarkan, gedaan tijdens de Regelingen van Werkzaamheden van 1 oktober 2019 en van 15 januari 2019, over het rapport ‘Alledaagse islamofobie in Nederland’ en over het bericht ‘Vogelbuurt in Gouda geschokt door racistische leuzen’

  Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019).

  30950-180 Reactie op de verzoeken van het lid Kuzu en van het lid Azarkan, gedaan tijdens de Regelingen van Werkzaamheden van 1 oktober 2019 en van 15 januari 2019, over het rapport ‘Alledaagse islamofobie in Nederland’ en over het bericht ‘Vogelbuurt in Gouda geschokt door racistische leuzen’

 • Evaluatie Wet verbeterde premieregeling

  Te behandelen:

  32043-501 Brief regering d.d. 11 november 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidEvaluatie Wet verbeterde premieregeling

  Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Pensioenonderwerpen.

  32043-501 Evaluatie Wet verbeterde premieregeling

  Bijlage

  Evaluatie Wet verbeterde Premieregeling

 • Rapport 'Turkse Nederlanders en hun binding met Nederland’

  Te behandelen:

  32824-286 Brief regering d.d. 11 november 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidRapport 'Turkse Nederlanders en hun binding met Nederland’

  Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het wetgevingsoverleg Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2020) op 18 november 2019.

  Besluit: Agenderen voor het in januari te voeren algemeen overleg Inburgering en Integratie.

  32824-286 Rapport 'Turkse Nederlanders en hun binding met Nederland’

  Bijlage

  Turkse Nederlanders en hun binding met Nederland

 • Reactie van het kabinet op hoofdstuk 17 van het Sociaal Cultureel Rapport 2019 'Denkend aan Nederland'

  Te behandelen:

  29279-551 Brief regering d.d. 12 november 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidReactie van het kabinet op hoofdstuk 17 van het Sociaal Cultureel Rapport 2019 'Denkend aan Nederland'

  Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het wetgevingsoverleg Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2020) op 18 november 2019.

  Besluit: Agenderen voor het in januari te voeren algemeen overleg Inburgering en integratie.

  29279-551 Reactie van het kabinet op hoofdstuk 17 van het Sociaal Cultureel Rapport 2019 'Denkend aan Nederland'

 • Inburgering Turkse asielstatushouders

  Te behandelen:

  32824-288 Brief regering d.d. 12 november 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidInburgering Turkse asielstatushouders

  Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het wetgevingsoverleg Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2020) op 18 november 2019.

  Besluit: Agenderen voor het in januari te voeren algemeen overleg Inburgering en integratie.

  32824-288 Inburgering Turkse asielstatushouders

 • Financiële gevolgen van de taken van gemeenten in het nieuwe inburgeringsstelsel

  Te behandelen:

  32824-287 Brief regering d.d. 14 november 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidFinanciële gevolgen van de taken van gemeenten in het nieuwe inburgeringsstelsel

  Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het wetgevingsoverleg Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2020) op 18 november 2019.

  Besluit: Agenderen voor het in januari te voeren algemeen overleg Inburgering en integratie.

  32824-287 Financiële gevolgen van de taken van gemeenten in het nieuwe inburgeringsstelsel

  Bijlage

  Rapport: Veldonderzoek kosten nieuw inburgeringsstelsel

  Certificering raming nieuwe inburgeringswet

 • Reactie op het verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 maart 2019, over het bericht ‘Mensen met uitkering doodsbang’ (Gelderlander, 20 februari 2019)

  Te behandelen:

  17050-591 Brief regering d.d. 1 november 2019 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidReactie op het verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 maart 2019, over het bericht ‘Mensen met uitkering doodsbang’ (Gelderlander, 20 februari 2019)

  Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Participatiewet.

  Besluit: Betrekken bij het dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (aangevraagd door het lid Van Brenk bij de RvW van 5 maart 2019).

  17050-591 Reactie op het verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 maart 2019, over het bericht ‘Mensen met uitkering doodsbang’ (Gelderlander, 20 februari 2019)

 • Armoede- en schuldenproblematiek in Nederland

  Te behandelen:

  24515-499 Brief regering d.d. 13 november 2019 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidArmoede- en schuldenproblematiek in Nederland

  Besluit: Betrokken bij de voortzetting van het algemeen overleg Armoede-en schuldenbeleid op 14 november 2019.

  24515-499 Armoede- en schuldenproblematiek in Nederland

 • Toezeggingen n.a.v. debat wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong

  Te behandelen:

  35213-29 Brief regering d.d. 4 november 2019 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidToezeggingen naar aanleiding van het debat van 30 oktober 2019 over het wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong

  Besluit: Betrokken bij de stemmingen over het wetsvoorstel Vereenvoudiging regelgeving Wajong (35 213) op 7 november 2019.

  35213-29 Toezeggingen naar aanleiding van het debat van 30 oktober 2019 over het wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong

 • Reactie op het verzoek van het lid Gijs van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 november 2019, over appreciatie amendementen wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong en reactie op brief FNV c.s.

  Te behandelen:

  35213-30 Brief regering d.d. 7 november 2019 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidReactie op het verzoek van het lid Gijs van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 november 2019, over appreciatie amendementen wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong en reactie op brief FNV c.s.

  Besluit: Betrokken bij de stemmingen over het wetsvoorstel Vereenvoudiging regelgeving Wajong (35 213) op 7 november 2019.

  35213-30 Reactie op het verzoek van het lid Gijs van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 november 2019, over appreciatie amendementen wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong en reactie op brief FNV c.s.

 • Verordening coördinatie sociale zekerheidsstelsels 883/2004

  Te behandelen:

  21501-20-1487 Brief regering d.d. 4 november 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidVerordening coördinatie sociale zekerheidsstelsels 883/2004

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 10 december 2019 op 4 december 2019.

  21501-20-1487 Verordening coördinatie sociale zekerheidsstelsels 883/2004

 • Verslag Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) 24 oktober 2019

  Te behandelen:

  21501-31-541 Brief regering d.d. 4 november 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidVerslag Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) 24 oktober 2019

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 10 december 2019 op 4 december 2019.

  21501-31-541 Verslag Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) 24 oktober 2019

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • EU-stafnotitie - Behandelvoorstel algemeen overleg Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 10 december 2019 op 4 december 2019

 • Reactie op verzoek van het De Jong, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 november 2019, over het bericht ‘Nederland baalt: WW-export lijkt toch onontkoombaar’

  Te behandelen:

  21501-20-1488 Brief regering d.d. 11 november 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidReactie op verzoek van het lid De Jong, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 november 2019, over het bericht ‘Nederland baalt: WW-export lijkt toch onontkoombaar’

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 10 december 2019 op 4 december 2019.

  21501-20-1488 Reactie op verzoek van het lid De Jong, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 november 2019, over het bericht ‘Nederland baalt: WW-export lijkt toch onontkoombaar’

 • Begroting eendaags werkbezoek delegatie commissie SZW aan Brussel 20 januari 2020

 • Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 14 november 2019

  Details

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)

 • Voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35049)
 • Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2020) (35 275)

Plenaire debatten:

 • Debat over het ‘exposen’ van vrouwen (aangevraagd door het lid Becker (VVD), bij de RvW van 8 maart 2018)
 • Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
 • Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 18 december 2018)
 • Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (aangevraagd door het lid Peters (CDA), bij de RvW van 15 januari 2019)
 • Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 2 april 2019)
 • Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
 • Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni 2019)
 • Debat over de hardnekkige werkloosheid onder statushouders (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 10 september 2019)
 • Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 12 september 2019)
 • Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 24 september 2019)
 • Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 9 oktober 2019)

Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:

 • Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de RvW van 2 oktober 2018)
 • Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4 december 2018)
 • Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)
 • Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 5 maart 2019)
 • Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 maart 2019)
 • Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
 • Dertigledendebat over het breed moratorium schulden (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 28 maart 2019)
 • Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019)
 • Dertigledendebat over een mogelijk einde aan een collectief pensioen voor de schoonmaakbranche (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 17 oktober 2019)

VAO's/VSO's

 • VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 16/10);
 • VAO Arbeidsongeschiktheid (AO d.d. 7/11);
 • VAO Armoede-en schuldenbeleid (AO d.d. 14/11).
 • Geplande algemeen overleggen en wetgevingsoverleg

  Details

  Besluit: Ter informatie.

  • WGO Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2020) - 18 november 2019, 16.00-19.00 uur
  • AO Kinderbijslag en kindgebonden budget - 20 november 2019, 13.00-17.00 uur (tot nader order uitgesteld)
  • AO Pensioenen - 21 november 2019, 13.00-16.00 uur
  • AO Raad WSB van 10 december 2019 - 4 december 2019, 13.00-15.00 uur
  • AO Arbeidsmarktbeleid - 15 januari 2019, 13.00-17.00 uur
 • Ongeplande algemeen overleggen

  Details

  Besluit: Ter informatie.

  • AO Arbeidsmarktdiscriminatie
  • AO Arbeid en zorg
  • AO Armoede- en schuldenbeleid
  • AO Inburgering en integratie (AO (4 uur) plannen na Kerstreces)
  • AO Kinderopvang
  • AO Arbeidsomstandigheden/Handhaving
  • AO Participatiewet
  • AO Pensioenonderwerpen (AO (4 uur) plannen eind februari 2020)
  • AO Uitvoering sociale zekerheid
  • AO Voorbereiding op inburgering (AO 3 uur, met minister SZW en staatssecretaris JenV) - in concept plannen april/mei 2020
 • Voorstel procedurevergaderingen 2020 commissie SZW tot aan het zomerreces 2020

  Details

  Besluit: Data vaststellen

  Kerstreces 2019/2020, 20 december 2019 t/m 13 januari 2020

  • dinsdag 21 januari 2020, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 4 februari 2020, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 18 februari 2020, 16.30-17.30 uur

  Krokusreces 2020, 21 februari t/m 2 maart 2020

  • dinsdag 10 maart 2020, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 24 maart 2020, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 7 april 2020, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 21 april 2020, 16.30-17.30 uur

  Meireces 2020, 24 april t/m 11 mei 2020

  • dinsdag 19 mei 2020, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 2 juni 2020, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 16 juni 2020, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 30 juni 2020, 16.30-17.30 uur

  Zomerreces 2020, 3 juli t/m 31 augustus 2020

 • Uitkomst email-inventarisatie - Deelname technische briefing SCP van Eindevaluatie van de Participatiewet op 20 november van 11.00-12.00 uur

  Details

  Besluit: Technische briefing doorgang laten vinden.

  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Nijkerken-de Haan (VVD), Peters (CDA), Raemakers (D66) (onder voorbehoud) , Renkema (GroenLinks), Jasper van Dijk (SP) en Van Brenk (50PLUS).
 • Uitkomst email-inventarisatie - Deelname aan briefing UWV over ICT, IV-transitie en Informatieplan 2019-2023 op 16 januari 2020

  Details

  Besluit: Briefing doorgang laten vinden.

  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Tielen (VVD), Palland (CDA), Van Weyenberg (D66) en Jasper van Dijk (SP).
 • Rapport Ouderdomsregelingen ontleed

  Te behandelen:

  29389-97 Rapport/brief Algemene Rekenkamer d.d. 13 november 2019 - A.P. Visser, president van de Algemene RekenkamerRapport Ouderdomsregelingen ontleed

  Besluit: (Desgewenst) betrekken bij de komende begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (35300-XV).

  29389-97 Rapport Ouderdomsregelingen ontleed

  Bijlage

  Rapport Ouderdomsregelingen ontleed

  2019Z21982 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 13 november 2019 - C.M. van Brenk, Tweede KamerlidVerzoek om een schriftelijke vragenronde over het ARK-rapport Ouderdomsregelingen ontleed

  Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is vastgesteld op dinsdag 3 december 2019 om 14.00 uur.

  Besluit: De commissie stemt in met het organiseren van een rondetafelgesprek over het ARK-rapport 'Ouderdomsregelingen ontleed'.

  • Via de e-mail zal belangstelling voor deelname aan een voorbereidingsgroep worden geïnventariseerd. De leden Tielen (VVD), Slootweg (CDA) en Van Brenk (50PLUS) hebben zich hier reeds voor aangemeld.
  • De voorbereidingsgroep zal een voorstel uitwerken voor een nadere invulling van het programma en dit vervolgens ter besluitvorming aan de commissie voorleggen.

  2019D45676 Verzoek om een schriftelijke vragenronde over het ARK-rapport Ouderdomsregelingen ontleed

 • Toevoegen thema rondkomen kennisagenda commissie SZW 2019/2020

 • Begroting werkbezoek delegatie commissie SZW aan Parijs 5 t/m 7 januari 2020

 • Verzoek om over SCP-rapport "Eindevaluatie van de Participatiewet" een kabinetsreactie te vragen, een rondetafelgesprek te organiseren, een schriftelijk overleg te voeren en een besluit te nemen over een vervolg (algemeen overleg of debat)

  Te behandelen:

  2019Z22597 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 20 november 2019 - C.M. van Brenk, Tweede KamerlidVerzoek om over SCP-rapport "Eindevaluatie van de Participatiewet" een kabinetsreactie te vragen, een rondetafelgesprek te organiseren, een schriftelijk overleg te voeren en een besluit te nemen over een vervolg (algemeen overleg of debat)

  Besluit: De commissie stemt in met het organiseren van een rondetafelgesprek over het SCP-rapport 'Eindevaluatie van de Participatiewet'.

  • Via een email-inventarisatie kunnen leden zich aanmelden voor deelname aan een voorbereidingsgroep. De leden Van Brenk (50PLUS) en Peters (CDA) hebben zich hier reeds voor aangemeld.
  • De voorbereidingsgroep zal een voorstel uitwerken voor een nadere invulling van het programma en dit vervolgens ter besluitvorming aan de commissie voorleggen.

  2019D46971 Verzoek om over SCP-rapport "Eindevaluatie van de Participatiewet" een kabinetsreactie te vragen, een rondetafelgesprek te organiseren, een schriftelijk overleg te voeren en een besluit te nemen over een vervolg (algemeen overleg of debat)

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Deze Tweede Kamercommissie voert overleg met de bewindspersonen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over hun beleid.

3.

Meer over...

Terug naar boven