r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedures en brieven, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 10 september 2019 16:30 - 17:30
plaats Den Haag
locatie Klompézaal Toon locatie
zaal Klompézaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

 • Brievenlijst

 • Implementatie van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector (Trb. 2011, 152) en van Richtlijn (EU) 2017/159 van de Raad van 19 december 2016 tot uitvoering van de op 21 mei 2012 door het Algemeen Comité van de landbouwcoöperaties van de Europese Unie (COGECA), de Europese Federatie van vervoerswerknemers (EFT) en de Vereniging van de nationale organisaties van visserijondernemingen in de Europese Unie (Europêche) gesloten Overeenkomst betreffende de uitvoering van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector van de Internationale Arbeidsorganisatie uit 2007 (PbEU 2016, L 25)

  Te behandelen:

  35194 Wetgeving d.d. 17 april 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidImplementatie van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector (Trb. 2011, 152) en van Richtlijn (EU) 2017/159 van de Raad van 19 december 2016 tot uitvoering van de op 21 mei 2012 door het Algemeen Comité van de landbouwcoöperaties van de Europese Unie (COGECA), de Europese Federatie van vervoerswerknemers (EFT) en de Vereniging van de nationale organisaties van visserijondernemingen in de Europese Unie (Europêche) gesloten Overeenkomst betreffende de uitvoering van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector van de Internationale Arbeidsorganisatie uit 2007 (PbEU 2016, L 25)

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. De commissie stelt voor dit wetsvoorstel als hamerstuk te behandelen.

  2019D16441 35194 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Implementatie van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector (Trb. 2011, 152) en van Richtlijn (EU) 2017/159 van de Raad van 19 december 2016 tot uitvoering van de op 21 mei 2012 door het Algemeen Comité van de landbouwcoöperaties van de Europese Unie (COGECA), de Europese Federatie van vervoerswerknemers (EFT) en de Vereniging van de nationale organisaties van visserijondernemingen in de Europese Unie (Europêche) gesloten Overeenkomst betreffende de uitvoering van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector van de Internationale Arbeidsorganisatie uit 2007 (PbEU 2016, L 25)

  2019D16442 35194 Nader rapport inzake Implementatie van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector (Trb. 2011, 152) en van Richtlijn (EU) 2017/159 van de Raad van 19 december 2016 tot uitvoering van de op 21 mei 2012 door het Algemeen Comité van de landbouwcoöperaties van de Europese Unie (COGECA), de Europese Federatie van vervoerswerknemers (EFT) en de Vereniging van de nationale organisaties van visserijondernemingen in de Europese Unie (Europêche) gesloten Overeenkomst betreffende de uitvoering van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector van de Internationale Arbeidsorganisatie uit 2007 (PbEU 2016, L 25)

  35194-1 Koninklijke boodschap

  35194-2 Voorstel van wet

  35194-3 Memorie van toelichting

  35194-4 Verslag

  35194-5 Nota naar aanleiding van het verslag

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  35194-5 Nota naar aanleiding van het (nader) verslag d.d. 4 september 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidNota naar aanleiding van het verslag

  Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

  35194-5 Nota naar aanleiding van het verslag

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Nog te ontvangen nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel tot wijziging van de Wet tot wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren (35269)

  Te behandelen:

  35269 Wetgeving d.d. 30 augustus 2019 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidWijziging van de Wet tot wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, in de vorm van een wetgevingsoverleg (zonder plenaire afronding) op maandag 16 september 2019.

  Besluit: De commissievoorzitter zal bij de regeling van werkzaamheden van 11 september 2019 namens de commissie verzoeken in week 38 over het wetsvoorstel te stemmen.

  2019D33687 35269 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Wet tot wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren

  35269-1 Koninklijke boodschap

  35269-2 Voorstel van wet

  35269-3 Memorie van toelichting

  35269-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

  35269-6 Verslag

  35269-7 Nota naar aanleiding van het verslag

  35269-7 Nota naar aanleiding van het (nader) verslag d.d. 9 september 2019 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidNota naar aanleiding van het verslag

  Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

  35269-7 Nota naar aanleiding van het verslag

 • Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2020)

  Te behandelen:

  35275 Wetgeving d.d. 4 september 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidWijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2020)

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 2 oktober 2019 om 14.00 uur.

  2019D34169 35275 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2020)

  35275-1 Koninklijke boodschap

  35275-2 Voorstel van wet

  35275-3 Memorie van toelichting

  Bijlage

  Advies Autoriteit Persoonsgegevens

  Advies UWV

  Uitvoeringstoets Belastingdienst

  Advies SVB

  35275-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

  35275-5 Nota van wijziging

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  35275-5 Nota van wijziging d.d. 6 september 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidNota van wijziging

  Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

  35275-5 Nota van wijziging

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Halfjaarlijkse rapportage Wet werk en zekerheid (Wwz)

  Te behandelen:

  34351-32 Brief regering d.d. 2 juli 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidHalfjaarlijkse rapportage Wet werk en zekerheid (Wwz)

  Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid.

  34351-32 Halfjaarlijkse rapportage Wet werk en zekerheid (Wwz)

 • Opzet beleidsdoorlichting artikel 11 begroting SZW en evaluatie Wet SUWI

  Te behandelen:

  30982-48 Brief regering d.d. 28 juni 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidOpzet beleidsdoorlichting artikel 11 begroting SZW en evaluatie Wet SUWI

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 24 september 2019 te 14.00 uur.

  • Conform het verzoek van de commissie heeft de staf een notitie (2019Z16524) over de opzet opgesteld. De feitelijke vragen van de leden van de commissie worden aangevuld met de in de notitie opgenomen vragen voorgelegd aan de minister van SZW.

  30982-48 Opzet beleidsdoorlichting artikel 11 begroting SZW en evaluatie Wet SUWI

 • Voortgang maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA

  Te behandelen:

  29544-922 Brief regering d.d. 4 juli 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidVoortgang maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Arbeidsongeschiktheid op 7 november 2019.

  29544-922 Voortgang maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA

 • Verslag van de 108e Internationale Arbeidsconferentie (IAC) van 10 t/m 21 juni 2019 in Genève

  Te behandelen:

  29427-119 Brief regering d.d. 4 juli 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidVerslag van de 108e Internationale Arbeidsconferentie (IAC) van 10 t/m 21 juni 2019 in Genève

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  29427-119 Verslag van de 108e Internationale Arbeidsconferentie (IAC) van 10 t/m 21 juni 2019 in Genève

 • Arbeidsmarktbeleid in crisistijd

  Te behandelen:

  2019Z14702 Brief regering d.d. 5 juli 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidArbeidsmarktbeleid in crisistijd

  Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid.

  2019D30063 Arbeidsmarktbeleid in crisistijd

 • Evaluatie actieplan 'Perspectief voor vijftigplussers': monitorrapportage 2018

  Te behandelen:

  29544-921 Brief regering d.d. 8 juli 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidEvaluatie actieplan 'Perspectief voor vijftigplussers': monitorrapportage 2018

  Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid.

  29544-921 Evaluatie actieplan 'Perspectief voor vijftigplussers': monitorrapportage 2018

  Bijlage

  Actieplan 'Perspectief voor vijftigplussers'

 • Versterking gemeentelijke aanpak werkende armen

  Te behandelen:

  24515-491 Brief regering d.d. 12 juli 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidVersterking gemeentelijke aanpak werkende armen

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Armoede- en schuldenbeleid op 10 oktober 2019.

  24515-491 Versterking gemeentelijke aanpak werkende armen

 • Regionale initiatieven leven lang ontwikkelen

  Te behandelen:

  30012-120 Brief regering d.d. 12 juli 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidRegionale initiatieven leven lang ontwikkelen

  Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid.

  30012-120 Regionale initiatieven leven lang ontwikkelen

 • Reactie op de motie van de leden Wiersma en Bruins over beleid gericht op arbeidsproductiviteit (Kamerstuk 35000-XV-41)

  Te behandelen:

  29544-939 Brief regering d.d. 17 juli 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidReactie op de motie van de leden Wiersma en Bruins over beleid gericht op arbeidsproductiviteit

  Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid.

  29544-939 Reactie op de motie van de leden Wiersma en Bruins over beleid gericht op arbeidsproductiviteit

 • Reactie op het verzoek van het lid Stoffer, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 2 april 2019, over het bericht "AIVD: zorgen over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen"

  Te behandelen:

  35000-XV-92 Brief regering d.d. 18 juli 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidReactie op het verzoek van het lid Stoffer, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 2 april 2019, over het bericht "AIVD: zorgen over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen"

  Besluit: Betrekken bij het plenair debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP) bij de RvW van 2 april 2019).

  35000-XV-92 Reactie op het verzoek van het lid Stoffer, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 2 april 2019, over het bericht "AIVD: zorgen over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen"

 • Beantwoording vragen gesteld in de eerste termijn van het plenair debat over de behandeling van het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd

  Te behandelen:

  35223-12 Brief regering d.d. 16 augustus 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidBeantwoording vragen gesteld in de eerste termijn van het plenair debat over de behandeling van het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Pensioenonderwerpen op 16 oktober 2019.

  35223-12 Beantwoording vragen gesteld in de eerste termijn van het plenair debat over de behandeling van het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd

 • Uitstel reactie op verzoek commissie inzake kabinetsreactie op de Initiatiefnota van de leden Smeulders, Ellemeet, Westerveld en Buitenweg over Samen de baas: een pleidooi voor meerzeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie (Kamerstuk 35240-2)

  Te behandelen:

  35240-3 Brief regering d.d. 26 augustus 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidUitstel toezending reactie op de initiatiefnota van de leden Smeulders, Ellemeet, Westerveld en Buitenweg over Samen de baas: een pleidooi voor meerzeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  35240-3 Uitstel toezending reactie op de initiatiefnota van de leden Smeulders, Ellemeet, Westerveld en Buitenweg over Samen de baas: een pleidooi voor meerzeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie

  35240 Initiatiefnota d.d. 1 juli 2019 - P.H.M. Smeulders, Tweede KamerlidInitiatiefnota van de leden Smeulders, Ellemeet, Westerveld en Buitenweg over Samen de baas: een pleidooi voor meer zeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie

  Besluit: In de procedurevergadering van 2 juli 2019 is besloten om een kabinetsreactie te vragen op de initiatiefnota, alvorens over de verdere behandeling te besluiten.

  35240-1 Geleidende brief

  35240-2 Initiatiefnota

 • Uitstel beleidsdoorlichting artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

  Te behandelen:

  30982-49 Brief regering d.d. 3 juli 2019 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidUitstel beleidsdoorlichting artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  30982-49 Uitstel beleidsdoorlichting artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

 • Resultaten banenafspraak 2018

  Te behandelen:

  34352-166 Brief regering d.d. 4 juli 2019 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidResultaten banenafspraak 2018

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Participatiewet/Breed offensief op 12 september 2019.

  34352-166 Resultaten banenafspraak 2018

 • Vereenvoudiging banenafspraak en quotumregeling

  Te behandelen:

  34352-168 Brief regering d.d. 4 juli 2019 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidVereenvoudiging banenafspraak en quotumregeling

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Participatiewet/Breed offensief op 12 september 2019.

  34352-168 Vereenvoudiging banenafspraak en quotumregeling

 • Aanpak herstelactie kindgebonden budget

  Te behandelen:

  35010-17 Brief regering d.d. 4 juli 2019 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidAanpak herstelactie kindgebonden budget

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Kinderbijslag en kindgebonden budget op 31 oktober 2019.

  35010-17 Aanpak herstelactie kindgebonden budget

  Bijlage

  Herstelactie kindgebonden budget

 • Reactie op het verzoek van het lid Gijs van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 22 mei 2019, over het bericht ‘Gemeenten trekken stekker uit sociale werkvoorziening Soweco’

  Te behandelen:

  29817-155 Brief regering d.d. 5 juli 2019 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidReactie op het verzoek van het lid Gijs van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 22 mei 2019, over het bericht ‘Gemeenten trekken stekker uit sociale werkvoorziening Soweco’

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Participatiewet/Breed offensief op 12 september 2019.

  29817-155 Reactie op het verzoek van het lid Gijs van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 22 mei 2019, over het bericht ‘Gemeenten trekken stekker uit sociale werkvoorziening Soweco’

  Bijlage

  Inspiratie Magazine Gluren bij de buren

 • Maatregelen individuele studietoeslag in de Participatiewet

  Te behandelen:

  34352-169 Brief regering d.d. 8 juli 2019 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidMaatregelen individuele studietoeslag in de Participatiewet

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Participatiewet/Breed offensief op 12 september 2019.

  34352-169 Maatregelen individuele studietoeslag in de Participatiewet

 • Voortgangsrapportage Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2018-2021

  Te behandelen:

  29544-923 Brief regering d.d. 11 juli 2019 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidVoortgangsrapportage Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2018-2021

  Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Arbeidsmarktdiscriminatie.

  29544-923 Voortgangsrapportage Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2018-2021

  Bijlage

  Voortgangsrapportage Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie

 • Cijfers en initiatieven Samenwerking GGZ-Werk & Inkomen

  Te behandelen:

  28719-108 Brief regering d.d. 11 juli 2019 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidCijfers en initiatieven Samenwerking GGZ-Werk & Inkomen

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Participatiewet/Breed offensief op 12 september 2019.

  28719-108 Cijfers en initiatieven Samenwerking GGZ-Werk & Inkomen

  Bijlage

  Gezondheidsproblemen in WW en bijstand

 • Verslag van een werkbezoek aan Saba en Sint Eustatius dat met name in het teken stond van de onderwerpen ijkpunt sociaal minimum, kinderopvang en tewerkstellingsvergunningen

  Te behandelen:

  35000-XV-93 Brief regering d.d. 16 augustus 2019 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidVerslag van een werkbezoek aan Saba en Sint Eustatius dat met name in het teken stond van de onderwerpen ijkpunt sociaal minimum, kinderopvang en tewerkstellingsvergunningen

  Besluit: De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties zal worden verzocht de behandeling over te nemen en de commissie SZW als volgcommissie bij de verdere behandeling van de brief op te nemen.

  • Het betreft een toezegging die de staatssecretaris tijdens het algemeen overleg Bonaire, Sint Eustatius en Saba van 13 juni 2019 heeft gedaan aan de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties.

  35000-XV-93 Verslag van een werkbezoek aan Saba en Sint Eustatius dat met name in het teken stond van de onderwerpen ijkpunt sociaal minimum, kinderopvang en tewerkstellingsvergunningen

 • Toezicht op het vaste gezichtencriterium en de drie-uursregeling

  Te behandelen:

  31322-404 Brief regering d.d. 3 september 2019 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidToezicht op het vaste gezichtencriterium en de drie-uursregeling

  Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Kinderopvang.

  31322-404 Toezicht op het vaste gezichtencriterium en de drie-uursregeling

 • Uitwerking van het amendement van het lid Bruins over geld voor campagne over veilig en gezond werken (Kamerstuk 35000-XV-31)

  Te behandelen:

  25883-351 Brief regering d.d. 5 juli 2019 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidUitwerking van het amendement van het lid Bruins over geld voor campagne over veilig en gezond werken (Kamerstuk 35000-XV-31)

  Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Arbeidsomstandigheden/Handhaving op 5 september 2019.

  25883-351 Uitwerking van het amendement van het lid Bruins over geld voor campagne over veilig en gezond werken (Kamerstuk 35000-XV-31)

 • Besluitvorming herziening boetebesluiten uitspraak Centrale Raad van Beroep (CRvB)

  Te behandelen:

  17050-580 Brief regering d.d. 5 juli 2019 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidBesluitvorming herziening boetebesluiten uitspraak Centrale Raad van Beroep (CRvB)

  Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Arbeidsomstandigheden/Handhaving op 5 september 2019.

  17050-580 Besluitvorming herziening boetebesluiten uitspraak Centrale Raad van Beroep (CRvB)

 • Onterechte uitkeringen aan gedetineerden

  Te behandelen:

  2019Z16185 Brief regering d.d. 2 september 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidOnterechte uitkeringen aan gedetineerden

  Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over het bericht dat het UWV ten onrechte uitkeringen verstrekt aan gevangenen op 4 september 2019.

  2019D33561 Onterechte uitkeringen aan gedetineerden

 • Verslag van de Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 8 juli 2019

  Te behandelen:

  21501-31-536 Brief regering d.d. 19 augustus 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidVerslag van de Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 8 juli 2019

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad WSB van 24 oktober 2019 op 16 oktober 2019.

  21501-31-536 Verslag van de Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 8 juli 2019

 • Onderzoek naar opgekochte vorderingen

  Te behandelen:

  24515-490 Brief regering d.d. 27 juni 2019 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingOnderzoek naar opgekochte vorderingen

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Armoede- en schuldenbeleid op 10 oktober 2019.

  24515-490 Onderzoek naar opgekochte vorderingen

 • Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 5 september 2019)

  Details

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)

  -

  Plenaire debatten

 • Debat over het tekort aan arbeidskrachten (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 6 maart 2018)
 • Debat over het ‘exposen’ van vrouwen (aangevraagd door het lid Becker (VVD), bij de RvW van 8 maart 2018)
 • Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
 • Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 18 december 2018)
 • Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (aangevraagd door het lid Peters (CDA), bij de RvW van 15 januari 2019)
 • Debat over schijnzelfstandigen (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 15 januari 2019)
 • Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 2 april 2019)
 • Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
 • Debat over het effect van het namen en shamen van bedrijven die de arbeidsregels overtreden (aangevraagd door het Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 23 april 2019)
 • Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni 2019)
 • Debat over zzp’ers die de dupe zijn van flexbemiddelaars (aangevraagd door het lid Tielen (VVD), bij de RvW van 3 september 2019)

Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten

 • Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 19 april 2018)
 • Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de RvW van 2 oktober 2018)
 • Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4 december 2018)
 • Dertigledendebat over misstanden in de distributiecentra van online supermarkt Picnic (aangevraagd door het lid Van Kent (SP), bij de RvW van 18 december 2018)
 • Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)
 • Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 5 maart 2019)
 • Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 maart 2019)
 • Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
 • Dertigledendebat over het bericht breed moratorium schulden dode letter (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 28 maart 2019)
 • Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019)
 • Dertigledendebat over de inkomensongelijkheid naar migratie-achtergrond (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 12 juni 2019)
 • Dertigledendebat over vaderschap in Nederland (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 18 juni 2019)

VAO's/VSO's

 • VAO Arbeidsomstandigheden/ Handhaving (AO d.d. 5 september 2019, aangevraagd door het lid Renkema (GroenLinks))
 • Geplande algemeen overleggen

  Details

  Besluit: Ter informatie.

  • AO Participatiewet/Breed offensief - 12 september 2019, 14.00-17.00 uur
  • AO Uitvoering sociale zekerheid - 26 september 2019, 10.00-13.00 uur
  • AO Armoede- en schuldenbeleid - 10 oktober 2019, 14.00-17.00 uur
  • AO Raad WSB van 24 oktober 2019 - 16 oktober 2019, 10.30-12.30 uur
  • AO Pensioenonderwerpen - 16 oktober 2019, 13.00-17.00 uur
  • AO Kinderbijslag en kindgebonden budget - 31 oktober 2019, 10.00-14.00 uur
  • AO Arbeidsongeschiktheid - 7 november 2019, 10.00-13.00 uur
  • AO Raad WSB van 10 december 2019 - 4 december 2019, 13.00-15.00 uur
 • Ongeplande algemeen overleggen

  Details

  Besluit: Ter informatie.

  • AO Arbeidsmarktbeleid
  • AO Arbeidsmarktdiscriminatie
 • Uitkomst email-inventarisatie: Deelname gesprek SCP over publieksmagazine Denkend aan Nederland op 3 oktober 2019,10.30-11.30 uur

  Details

  Besluit: Wegens onvoldoende aanmeldingen vindt het gesprek met het SCP over publieksmagazine "Denkend aan Nederland" op 3 oktober 2019 om 10.30-11.30 uur geen doorgang.

 • Uitkomst email-inventarisatie - Deelname gesprek SER Jongeren-rapport Ontplooiingskansen Jongeren op 10 september 2019, 17.30-18.30 uur

  Details

  Besluit: Er zijn voldoende leden om het gesprek met de SER te laten plaatsvinden.

  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Tielen (VVD), Van Weyenberg (D66), Westerveld (GroenLinks), Gijs van Dijk (PvdA) en Bruins (ChristenUnie).
 • Uitkomst email-inventarisatie - Deelname vertrouwelijke briefing inzake fraudefenomenen door UWV op 12 september 2019, 10.00-11.00 uur

  Details

  Besluit: De vertrouwelijk briefing kan, wegens plenaire overlap, geen doorgang vinden op 12 september 2019. Via een emailinventarisatie kunnen leden zich aanmelden voor de nieuwe datum op 25 september 2019.

 • Brief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2020 in de commissies

  Te behandelen:

  2019Z15519 Brief commissie d.d. 5 augustus 2019 - A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor FinanciënBrief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2020 in de commissies

  Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering (1 oktober 2019), na ontvangst van de begroting SZW.

  De vaste commissie voor Financiën adviseert de commissies besluiten te nemen over:

  • 1. 
   inbrengtermijnen voor feitelijke vragen;
  • 2. 
   het houden van een wetgevingsoverleg;
  • 3. 
   het aanwijzen van één of meer rapporteurs;
  • 4. 
   een technische briefing door de Algemene Rekenkamer.

  De begrotingsbehandeling SZW is voorzien in de week van 26, 27 en 28 november 2019.

  2019D33166 Brief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2020 in de commissies

 • Aanbod SER voor toelichting op advies 'Diversiteit in de top'

 • Voorstel AFM voor technische briefing over pensioenonderwerpen

 • Verzoek om rondetafelgesprek over het SER-rapport ‘Hoge verwachtingen: Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019’

  Te behandelen:

  2019Z16699 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 9 september 2019 - E.E.W. Bruins, Tweede KamerlidVerzoek om rondetafelgesprek over het SER-rapport ‘Hoge verwachtingen: Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019’

  Besluit: Verzoek wordt gehonoreerd. De voorbereidingsgroep zal een voorstel uitwerken voor een nadere invulling van het programma en dit vervolgens aan de commissie voorleggen.

  • De voorbereidingsgroep bestaat in elk geval uit de leden Bruins (ChristenUnie), Gijs van Dijk (PvdA) en Paternotte (D66). Via een email-inventarisatie kunnen leden zich aanmelden voor deelname aan deze voorbereidingsgroep.

  2019D34602 Verzoek om rondetafelgesprek over het SER-rapport ‘Hoge verwachtingen: Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019’

 • BESLOTEN GEDEELTE VAN DE VERGADERING

 • Bespreken werkwijze vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Activiteiten Kennisagenda

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Deze Tweede Kamercommissie voert overleg met de bewindspersonen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over hun beleid.

3.

Meer over...

Terug naar boven