r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedures en brieven, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 10 september 2019 16:30 - 17:30
plaats Den Haag
locatie Klompézaal Toon locatie
zaal Klompézaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

 • Brievenlijst

 • Halfjaarlijkse rapportage Wet werk en zekerheid (Wwz)

  Te behandelen:

  34351-32 Brief regering d.d. 2 juli 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidHalfjaarlijkse rapportage Wet werk en zekerheid (Wwz)

  34351-32 Halfjaarlijkse rapportage Wet werk en zekerheid (Wwz)

 • Opzet beleidsdoorlichting artikel 11 begroting SZW en evaluatie Wet SUWI

  Te behandelen:

  30982-48 Brief regering d.d. 28 juni 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidOpzet beleidsdoorlichting artikel 11 begroting SZW en evaluatie Wet SUWI

  30982-48 Opzet beleidsdoorlichting artikel 11 begroting SZW en evaluatie Wet SUWI

 • Voortgang maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA

  Te behandelen:

  29544-922 Brief regering d.d. 4 juli 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidVoortgang maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA

  29544-922 Voortgang maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA

 • Verslag van de 108e Internationale Arbeidsconferentie (IAC) van 10 t/m 21 juni 2019 in Genève

  Te behandelen:

  29427-119 Brief regering d.d. 4 juli 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidVerslag van de 108e Internationale Arbeidsconferentie (IAC) van 10 t/m 21 juni 2019 in Genève

  29427-119 Verslag van de 108e Internationale Arbeidsconferentie (IAC) van 10 t/m 21 juni 2019 in Genève

 • Arbeidsmarktbeleid in crisistijd

  Te behandelen:

  2019Z14702 Brief regering d.d. 5 juli 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidArbeidsmarktbeleid in crisistijd

  2019D30063 Arbeidsmarktbeleid in crisistijd

 • Evaluatie actieplan 'Perspectief voor vijftigplussers': monitorrapportage 2018

  Te behandelen:

  29544-921 Brief regering d.d. 8 juli 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidEvaluatie actieplan 'Perspectief voor vijftigplussers': monitorrapportage 2018

  29544-921 Evaluatie actieplan 'Perspectief voor vijftigplussers': monitorrapportage 2018

  Bijlage

  Actieplan 'Perspectief voor vijftigplussers'

 • Versterking gemeentelijke aanpak werkende armen

  Te behandelen:

  24515-491 Brief regering d.d. 12 juli 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidVersterking gemeentelijke aanpak werkende armen

  24515-491 Versterking gemeentelijke aanpak werkende armen

 • Reactie op het verzoek van het lid Stoffer, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 2 april 2019, over het bericht "AIVD: zorgen over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen"

  Te behandelen:

  35000-XV-92 Brief regering d.d. 18 juli 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidReactie op het verzoek van het lid Stoffer, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 2 april 2019, over het bericht "AIVD: zorgen over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen"

  35000-XV-92 Reactie op het verzoek van het lid Stoffer, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 2 april 2019, over het bericht "AIVD: zorgen over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen"

 • Uitstel beleidsdoorlichting artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

  Te behandelen:

  30982-49 Brief regering d.d. 3 juli 2019 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidUitstel beleidsdoorlichting artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

  30982-49 Uitstel beleidsdoorlichting artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

 • Resultaten banenafspraak 2018

  Te behandelen:

  34352-166 Brief regering d.d. 4 juli 2019 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidResultaten banenafspraak 2018

  34352-166 Resultaten banenafspraak 2018

 • Vereenvoudiging banenafspraak en quotumregeling

  Te behandelen:

  34352-168 Brief regering d.d. 4 juli 2019 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidVereenvoudiging banenafspraak en quotumregeling

  34352-168 Vereenvoudiging banenafspraak en quotumregeling

 • Aanpak herstelactie kindgebonden budget

  Te behandelen:

  35010-17 Brief regering d.d. 4 juli 2019 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidAanpak herstelactie kindgebonden budget

  35010-17 Aanpak herstelactie kindgebonden budget

  Bijlage

  Herstelactie kindgebonden budget

 • Besluitvorming herziening boetebesluiten uitspraak Centrale Raad van Beroep (CRvB)

  Te behandelen:

  17050-580 Brief regering d.d. 5 juli 2019 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidBesluitvorming herziening boetebesluiten uitspraak Centrale Raad van Beroep (CRvB)

  17050-580 Besluitvorming herziening boetebesluiten uitspraak Centrale Raad van Beroep (CRvB)

 • Reactie op het verzoek van het lid Gijs van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 22 mei 2019, over het bericht ‘Gemeenten trekken stekker uit sociale werkvoorziening Soweco’

  Te behandelen:

  29817-155 Brief regering d.d. 5 juli 2019 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidReactie op het verzoek van het lid Gijs van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 22 mei 2019, over het bericht ‘Gemeenten trekken stekker uit sociale werkvoorziening Soweco’

  29817-155 Reactie op het verzoek van het lid Gijs van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 22 mei 2019, over het bericht ‘Gemeenten trekken stekker uit sociale werkvoorziening Soweco’

  Bijlage

  Inspiratie Magazine Gluren bij de buren

 • Uitwerking van het amendement van het lid Bruins over geld voor campagne over veilig en gezond werken (Kamerstuk 35000-XV-31)

  Te behandelen:

  25883-351 Brief regering d.d. 5 juli 2019 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidUitwerking van het amendement van het lid Bruins over geld voor campagne over veilig en gezond werken (Kamerstuk 35000-XV-31)

  25883-351 Uitwerking van het amendement van het lid Bruins over geld voor campagne over veilig en gezond werken (Kamerstuk 35000-XV-31)

 • Maatregelen individuele studietoeslag in de Participatiewet

  Te behandelen:

  34352-169 Brief regering d.d. 8 juli 2019 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidMaatregelen individuele studietoeslag in de Participatiewet

  34352-169 Maatregelen individuele studietoeslag in de Participatiewet

 • Voortgangsrapportage Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2018-2021

  Te behandelen:

  29544-923 Brief regering d.d. 11 juli 2019 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidVoortgangsrapportage Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2018-2021

  29544-923 Voortgangsrapportage Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2018-2021

  Bijlage

  Voortgangsrapportage Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie

 • Cijfers en initiatieven Samenwerking GGZ-Werk & Inkomen

  Te behandelen:

  28719-108 Brief regering d.d. 11 juli 2019 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidCijfers en initiatieven Samenwerking GGZ-Werk & Inkomen

  28719-108 Cijfers en initiatieven Samenwerking GGZ-Werk & Inkomen

  Bijlage

  Gezondheidsproblemen in WW en bijstand

 • Onderzoek naar opgekochte vorderingen

  Te behandelen:

  24515-490 Brief regering d.d. 27 juni 2019 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingOnderzoek naar opgekochte vorderingen

  24515-490 Onderzoek naar opgekochte vorderingen

 • Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 5 september 2019)

  Details

  Voorstel: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)

  -

  Plenaire debatten

 • Debat over het tekort aan arbeidskrachten (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 6 maart 2018)
 • Debat over het ‘exposen’ van vrouwen (aangevraagd door het lid Becker (VVD), bij de RvW van 8 maart 2018)
 • Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
 • Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 18 december 2018)
 • Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (aangevraagd door het lid Peters (CDA), bij de RvW van 15 januari 2019)
 • Debat over schijnzelfstandigen (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 15 januari 2019)
 • Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 2 april 2019)
 • Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
 • Debat over het effect van het namen en shamen van bedrijven die de arbeidsregels overtreden (aangevraagd door het Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 23 april 2019)
 • Debat over het bericht dat het UWV ten onrechte uitkeringen verstrekt aan gevangenen (aangevraagd door het lid Smeulders (GroenLinks), bij de RvW van 4 juni 2019)
 • Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni 2019)

Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten

 • Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 19 april 2018)
 • Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen (aangevraagd door het lid Van Rooijen (50PLUS), bij de RvW van 14 juni 2018)
 • Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de RvW van 2 oktober 2018)
 • Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4 december 2018)
 • Dertigledendebat over misstanden in de distributiecentra van online supermarkt Picnic (aangevraagd door het lid Van Kent (SP), bij de RvW van 18 december 2018)
 • Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)
 • Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 5 maart 2019)
 • Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 maart 2019)
 • Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
 • Dertigledendebat over het bericht breed moratorium schulden dode letter (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 28 maart 2019)
 • Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019)
 • Dertigledendebat over de inkomensongelijkheid naar migratie-achtergrond (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 12 juni 2019)
 • Dertigledendebat over vaderschap in Nederland (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 18 juni 2019)

VAO's/VSO's

 • VAO Inburgering en integratie (AO d.d. 13 juni 2019, aangevraagd door het lid Paternotte (D66))
 • VAO Kinderopvang (AO d.d. 20 juni 2019, aangevraagd door het lid Raemakers (D66))
 • VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 26 juni 2019, aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS))
 • Geplande algemeen overleggen

  Details

  Voorstel: Ter informatie.

  • AO Arbeidsomstandigheden/Handhaving - 5 september 2019, 13.00-17.00 uur
  • AO Participatiewet/Breed offensief - 12 september 2019, 14.00-17.00 uur
  • AO Uitvoering sociale zekerheid - 26 september 2019, 10.00-13.00 uur
  • AO Armoede- en schuldenbeleid - 10 oktober 2019, 14.00-17.00 uur
  • AO Raad WSB van 24 oktober 2019 - 16 oktober 2019, 10.30-12.30 uur
  • AO Pensioenonderwerpen - 16 oktober 2019, 13.00-17.00 uur
  • AO Kinderbijslag en kindgebonden budget - 31 oktober 2019, 10.00-14.00 uur
  • AO Arbeidsongeschiktheid - 7 november 2019, 10.00-13.00 uur
  • AO Raad WSB van 10 december 2019 - 4 december 2019, 13.00-15.00 uur
 • Ongeplande algemeen overleggen

  Details

  • AO Arbeidsmarktbeleid
  • AO Arbeidsmarktdiscriminatie
 • Activiteiten Kennisagenda

 • Werkbezoek aan Europees Parlement Brussel (voorjaar 2020)

 • Initiatiefnota van de leden Smeulders, Ellemeet, Westerveld en Buitenweg over Samen de baas: een pleidooi voor meer zeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie

  Te behandelen:

  35240 Initiatiefnota d.d. 1 juli 2019 - P.H.M. Smeulders, Tweede KamerlidInitiatiefnota van de leden Smeulders, Ellemeet, Westerveld en Buitenweg over Samen de baas: een pleidooi voor meer zeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie

  35240-1 Geleidende brief

  35240-2 Initiatiefnota

 • Verzoek SER tot aanbieding advies van SER Jongerenplatform: ‘Ontplooiingskansen Jongeren’ d.d. 10 oktober 2019

 • BESLOTEN GEDEELTE VAN DE VERGADERING


1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Deze Tweede Kamercommissie voert overleg met de bewindspersonen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over hun beleid.

3.

Meer over...

Terug naar boven