r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 26 juni 2019 10:15 - 11:15
plaats Den Haag
locatie Aletta Jacobszaal Toon locatie
zaal Aletta Jacobszaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

 • Brievenlijst

 • Uitnodiging voor werkbezoek aan grensoverschrijdende havengebied North Sea Port

 • Uitnodiging voor ontbijt en gesprek met duurzame ondernemers op 3 september 2019

 • Uitnodiging van het bedrijf FiberCore voor een werkbezoek aan fabriek in Rotterdam

 • Uitnodiging voor een werkbezoek m.b.t. belang van luchtvracht voor Nederland op 30 augustus of 6 september 2019

 • Eerste wijziging Landelijk Afvalbeheerplan

  Te behandelen:

  30872-233 Brief regering d.d. 19 juni 2019 - S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en WaterstaatEerste wijziging Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3)

  Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Circulaire economie in september 2019.

  Tijdens het algemeen overleg Circulaire economie op 11 april 2019 is de inspraaknotitie van het ontwerp voor de eerste wijziging van het Landelijk Afvalbeheerplan besproken.

  30872-233 Eerste wijziging Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3)

  Bijlage

  Eerste wijziging Landelijk afvalbeheerplan 2017-2029

 • Ontwerp Structuurvisie MIRT-Verkenning Corridor Amsterdam-Hoorn

  Te behandelen:

  35239-1 Brief regering d.d. 21 juni 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatOntwerp Structuurvisie MIRT-Verkenning Corridor Amsterdam-Hoorn

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 5 september 2019.

  Dit betreft de ontwerp-structuurvisie voor de Corridor Amsterdam-Hoorn. Deze bevat de resultaten van de MIRT-Verkenning Corridorstudie Amsterdam-Hoorn, het voorkeursalternatief, de voorkeursbeslissing voor het hoofdwegennet en de motivering daarvan. Het voorkeursalternatief bestaat uit maatregelen aan het hoofdwegennet, het onderliggende wegennet en aan de spoorinfra. Naast de inhoud beschrijft de ontwerp-structuurvisie het gevolgde proces waaronder de participatie.

  2019D28631 Overbrengen besluit commissie SO MIRT-corridor Amsterdam Hoorn

  35239-1 Ontwerp Structuurvisie MIRT-Verkenning Corridor Amsterdam-Hoorn

  Bijlage

  Structuurvisie (Ontwerp) Corridor Amsterdam-Hoorn

 • Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens

  Te behandelen:

  33043-102 Brief regering d.d. 11 juni 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatGreen Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Maritiem op 6 november 2019.

  33043-102 Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens

  Bijlage

  Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens

 • BIT-advies Centralised Base Luchtverkeersleiding Nederland

  Te behandelen:

  31936-639 Brief regering d.d. 13 juni 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatBIT-advies Centralised Base Luchtverkeersleiding Nederland

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart op 11 september 2019.

  31936-639 BIT-advies Centralised Base Luchtverkeersleiding Nederland

  Bijlage

  Definitief BIT-advies Centralised Base Luchtverkeersleiding Nederland

 • Uitvoering moties over duurzame luchtvaart en vliegveiligheid

  Te behandelen:

  31936-641 Brief regering d.d. 14 juni 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatUitvoering moties over duurzame luchtvaart en vliegveiligheid

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart op 11 september 2019.

  Besluit: De commissiestaf zal voor de volgende procedurevergadering een voorstel doen over het al dan niet jaarlijks plannen van een algemeen overleg Verduurzaming luchtvaart en van een algemeen overleg Vliegveiligheid.

  31936-641 Uitvoering moties over duurzame luchtvaart en vliegveiligheid

 • Verbeteringen aansluitroutes Lelystad Airport

  Te behandelen:

  31936-640 Brief regering d.d. 14 juni 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatVerbeteringen aansluitroutes Lelystad Airport

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 14 augustus 2019.

  31936-640 Verbeteringen aansluitroutes Lelystad Airport

 • Schets Mobiliteit naar 2040: veilig, robuust en duurzaam

  Te behandelen:

  31305-290 Brief regering d.d. 7 juni 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatSchets Mobiliteit naar 2040: veilig, robuust en duurzaam

  Besluit: Agenderen voor het nog te plannen notaoverleg MIRT in november 2019.

  31305-290 Schets Mobiliteit naar 2040: veilig, robuust en duurzaam

  Bijlage

  Schets Mobiliteit naar 2040: veilig, robuust, duurzaam

 • Toekomstige opgave Rijkswaterstaat: Perspectief op de uitdagingen in de Grond, Weg en Waterbouwsector

  Te behandelen:

  35000-XII-83 Brief regering d.d. 11 juni 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatToekomstige opgave Rijkswaterstaat: Perspectief op de uitdagingen en verbetermogelijkheden in de GWW sector

  Besluit: Agenderen voor het nog te plannen notaoverleg MIRT in november 2019.

  35000-XII-83 Toekomstige opgave Rijkswaterstaat: Perspectief op de uitdagingen en verbetermogelijkheden in de GWW sector

  Bijlage

  Rapport

 • Reactie op commissieverzoek over snelweglopers

  Te behandelen:

  35000-XII-82 Brief regering d.d. 11 juni 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatReactie op verzoek commissie over het bericht ‘Verdubbeling snelweglopers in 5 jaar tijd’ (De Telegraaf, 19 februari 2019)

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Verkeersveiligheid op 11 december 2019.

  35000-XII-82 Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘Verdubbeling snelweglopers in 5 jaar tijd’ (De Telegraaf, 19 februari 2019)

 • Het nieuwe regeringsvliegtuig

  Te behandelen:

  2019Z12392 Brief regering d.d. 17 juni 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatHet nieuwe regeringsvliegtuig

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  2019D25620 Het nieuwe regeringsvliegtuig

 • Uitstel beantwoording commissievragen over de ILT-signaalrapportage inzake het onderzoek van het OM naar biodiesel

  Te behandelen:

  35000-XII-84 Brief regering d.d. 18 juni 2019 - S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en WaterstaatUitstel beantwoording vragen commissie over de signaalrapportage ILT inzake onderzoek OM t.a.v. biodiesel

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  35000-XII-84 Uitstel beantwoording vragen commissie over de signaalrapportage ILT inzake onderzoek OM t.a.v. biodiesel

 • Proces adviescommissie Oeververbinding IJ Amsterdam

  Te behandelen:

  35000-A-128 Brief regering d.d. 19 juni 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatProcesgang adviescommissie Oeververbindingen Rijkswateren Amsterdam

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  35000-A-128 Procesgang adviescommissie Oeververbindingen Rijkswateren Amsterdam

 • Exporteisen thermisch gereinigde grond

  Te behandelen:

  30015-59 Brief regering d.d. 11 juni 2019 - S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en WaterstaatExporteisen thermisch gereinigde grond

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Leefomgeving op 12 september 2019.

  30015-59 Exporteisen thermisch gereinigde grond

 • Rapport Integrale Studie Waterveiligheid en Peilbeheer IJsselmeergebied

  Te behandelen:

  31710-73 Brief regering d.d. 18 juni 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatRapport Integrale Studie Waterveiligheid en Peilbeheer IJsselmeergebied

  Besluit: Agenderen voor het nog te plannen wetgevingsoverleg Water in november 2019.

  31710-73 Rapport Integrale Studie Waterveiligheid en Peilbeheer IJsselmeergebied

  Bijlage

  Beleidsaanbevelingen voor het langetermijn peilbeheer in het IJsselmeergebied

 • Rijksbrede inzet bij versnelde bodemdaling in Nederland

  Te behandelen:

  35000-J-33 Brief regering d.d. 20 juni 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatReactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 november 2018 en van 5 maart 2019, over versnelde bodemdaling in Nederland

  Besluit: Agenderen voor het plenaire debat over versnelde bodemdaling in Nederland.

  Het betreft een meerderheidsdebat dat is aangevraagd door het lid Van der Lee (volgnummer 51 op de langetermijnagenda). Het debat zal worden gevoerd met de ministers van EZK, I&W, LNV en BZK.

  35000-J-33 Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 november 2018 en van 5 maart 2019, over versnelde bodemdaling in Nederland

 • Kabinetsreactie op de initiatiefnota “Veen red je niet alleen”

  Te behandelen:

  35141-3 Brief regering d.d. 20 juni 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitKabinetsreactie op de initiatiefnota van de leden Bromet en De Groot: “Veen red je niet alleen”

  Besluit: Agenderen voor het notaoverleg Initiatiefnota’s “Droge voeten” en “Veen red je niet alleen” op 1 juli 2019.

  35141-3 Kabinetsreactie op de initiatiefnota van de leden Bromet en De Groot: “Veen red je niet alleen”

 • Kabinetsreactie op de initiatiefnota "Droge Voeten"

  Te behandelen:

  35140-14 Brief regering d.d. 20 juni 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatKabinetsreactie op de initiatiefnota van de leden De Groot en Bromet over Droge Voeten: Voor een klimaatbestendig Nederland

  Besluit: Agenderen voor het notaoverleg Initiatiefnota’s “Droge voeten” en “Veen red je niet alleen” op 1 juli 2019.

  35140-14 Kabinetsreactie op de initiatiefnota van de leden De Groot en Bromet over Droge Voeten: Voor een klimaatbestendig Nederland

 • Vertrouwelijke terinzagelegging antwoord Europese Commissie inzake verzoek tot openbaarmaking ingebrekestelling mer-richtlijn

  Te behandelen:

  29383-328 Brief regering d.d. 17 juni 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatVertrouwelijke terinzagelegging antwoord Europese Commissie inzake openbaarmaking ingebrekestelling mer-richtlijn

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  29383-328 Vertrouwelijke terinzagelegging antwoord Europese Commissie inzake openbaarmaking ingebrekestelling mer-richtlijn

 • Uitstel reactie over bericht dat Shell de fundamenten van drie olieplatforms in de Noordzee wil laten staan

  Te behandelen:

  33450-60 Brief regering d.d. 14 juni 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatUitstel reactie op het verzoek van het lid Kröger, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 11 juni 2019, over het bericht dat Shell de fundamenten van drie olieplatforms in de Noordzee wil laten staan

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  33450-60 Uitstel reactie op het verzoek van het lid Kröger, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 11 juni 2019, over het bericht dat Shell de fundamenten van drie olieplatforms in de Noordzee wil laten staan

 • EU-voorstellen week 21-23

  Te behandelen:

  2019Z12088 Lijst met EU-voorstellen d.d. 13 juni 2019 - M.Y. Israel, griffierEU-voorstellen week 21-23

  Besluit: Ter informatie.

  Het betreft één raadpleging: Industrial emissions - evaluating the EU rules

  2019D24900 EU-voorstellen week 21-23

 • Reactie EU-commissaris op brief beoordeling technische maisolie

  Te behandelen:

  21501-08-778 Brief regering d.d. 17 juni 2019 - S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en WaterstaatReactie EU-commissaris op brief inzake beoordeling technische maisolie

  Besluit: Betrekken bij het nog te plannen VSO Milieuraad.

  21501-08-778 Reactie EU-commissaris op brief inzake beoordeling technische maisolie

 • Verslag van de Transportraad van 6 juni 2019

  Te behandelen:

  21501-33-768 Brief regering d.d. 20 juni 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatVerslag van de Transportraad van 6 juni 2019

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Transportraad op 25 september 2019.

  21501-33-768 Verslag van de Transportraad van 6 juni 2019

 • Resultaten evaluatie ‘Containercalamiteit in het Noorden: de aanpak en impact’

  Te behandelen:

  29684-183 Brief regering d.d. 20 juni 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatResultaten evaluatie ‘Containercalamiteit in het Noorden: de aanpak en impact’

  Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Wadden op 26 juni 2019.

  29684-183 Resultaten evaluatie ‘Containercalamiteit in het Noorden: de aanpak en impact’

  Bijlage

  Evaluatie ‘Containercalamiteit in het Noorden: de aanpak en impact’

 • Doorlooptijden CBR

  Te behandelen:

  2019Z12478 Brief regering d.d. 18 juni 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatDoorlooptijden CBR

  Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat over het CBR op 19 juni 2019.

  2019D25843 Doorlooptijden CBR

 • Achtergronddocumenten ERTMS

  Te behandelen:

  33652-66 Brief regering d.d. 7 juni 2019 - S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en WaterstaatAchtergronddocumenten programma ERTMS

  Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS op 20 juni 2019.

  33652-66 Achtergronddocumenten programma ERTMS

  Bijlage

  Brief van ProRail over vertrouwelijke documenten programma ERTMS

 • Ontwikkelingen spoorveiligheid

  Te behandelen:

  29893-239 Brief regering d.d. 4 juni 2019 - S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en WaterstaatOntwikkelingen spoorveiligheid

  Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS op 20 juni 2019.

  29893-239 Ontwikkelingen spoorveiligheid

 • Beantwoording commissievragen over de programmabeslissing ERTMS

  Te behandelen:

  33652-67 Brief regering d.d. 14 juni 2019 - S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en WaterstaatBeantwoording vragen commissie over de programmabeslissing ERTMS

  Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS op 20 juni 2019.

  33652-67 Lijst van vragen en antwoorden over de programmabeslissing ERTMS

  Bijlage

  Improving cybersecurity in ERTMS specifications

 • Beantwoording resterende vragen eerste termijn AO Maritiem 29 mei 2019

  Te behandelen:

  31409-240 Brief regering d.d. 4 juni 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatBeantwoording resterende vragen eerste termijn van het algemeen overleg Maritiem op 29 mei 2019

  Besluit: Reeds betrokken bij de tweede termijn van het algemeen overleg Maritiem op 5 juni 2019.

  31409-240 Beantwoording resterende vragen eerste termijn van het algemeen overleg Maritiem op 29 mei 2019

 • Verslagen houdende lijsten van vragen en antwoorden over het Jaarverslag, over de Slotwet en over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Kamerstuk 35200-)

  Te behandelen:

  35200-XII-6 Rapport/brief Algemene Rekenkamer d.d. 5 juni 2019 - A.P. Visser, president van de Algemene RekenkamerBeantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII)

  Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat op 27 juni 2019.

  35200-XII-6 Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII)

  35200-XII-10 Brief regering d.d. 5 juni 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatBeantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII)

  Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat op 27 juni 2019.

  35200-XII-10 Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII)

  35200-J-6 Brief regering d.d. 5 juni 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatBeantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Deltafonds 2018

  Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat op 27 juni 2019.

  35200-J-6 Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Deltafonds 2018

  35200-XII-9 Brief regering d.d. 5 juni 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatBeantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2018

  Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat op 27 juni 2019.

  35200-XII-9 Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2018

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  35200-A-6 Brief regering d.d. 5 juni 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatBeantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Infrastructuurfonds 2018

  Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat op 27 juni 2019.

  35200-A-6 Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Infrastructuurfonds 2018

  35200-XII-8 Nota van wijziging d.d. 5 juni 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatNota van wijziging

  Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat op 27 juni 2019.

  35200-XII-8 Nota van wijziging

  35200-XII-7 Brief regering d.d. 5 juni 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatCorrecte bijlage 'Rapportage behandeling correspondentie' bij het Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2018

  Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat op 27 juni 2019.

  Ten behoeve van dit wetgevingsoverleg wordt een stafnotitie verspreid.

  35200-XII-7 Correcte bijlage 'Rapportage behandeling correspondentie' bij het Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2018

 • Vervolg kosten-batenanalyse brughoogtes (vier kansrijke vaarwegcorridors)

  Te behandelen:

  31409-239 Brief regering d.d. 6 juni 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatVervolg kosten-batenanalyse brughoogtes (vier kansrijke vaarwegcorridors)

  Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg MIRT op 12 juni 2019.

  31409-239 Vervolg kosten-batenanalyse brughoogtes (vier kansrijke vaarwegcorridors)

  Bijlage

  MKBA doorvaarthoogte kunstwerken I.R.T. containervaart

 • Reactie op commissieverzoek over financiering van de plannen van ProRail voor het bouwen en verbeteren van stations

  Te behandelen:

  29984-852 Brief regering d.d. 6 juni 2019 - S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en WaterstaatReactie op verzoek commissie om inzicht te verschaffen in de realisatie van de plannen van ProRail ter verbetering van bestaande stations en de bouw van nieuwe stations

  Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg MIRT op 12 juni 2019.

  29984-852 Reactie op verzoek commissie inzake inzicht te verschaffen in de realisatie van de plannen van ProRail ter verbetering van bestaande stations en de bouw van nieuwe stations

  Bijlage

  Plannen voor bestaande en nieuwe stations

 • Informatie over diverse onderwerpen voor het algemeen overleg Verkeersveiligheid op 13 juni 2019

  Te behandelen:

  29398-716 Brief regering d.d. 6 juni 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatInformatie over diverse onderwerpen voor het Algemeen Overleg verkeersveiligheid van 13 juni 2019

  Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Verkeersveiligheid op 13 juni 2019.

  29398-716 Informatie over diverse onderwerpen voor het Algemeen Overleg verkeersveiligheid van 13 juni 2019

 • Verslag informele bijeenkomst milieuministers 20-21 mei Boekarest

  Te behandelen:

  21501-08-776 Brief regering d.d. 6 juni 2019 - S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en WaterstaatVerslag informele bijeenkomst milieuministers van 20-21 mei 2019 te Boekarest

  Besluit: Reeds betrokken bij het schriftelijk overleg Milieuraad op 19 juni 2019.

  21501-08-776 Verslag informele bijeenkomst milieuministers van 20-21 mei 2019 te Boekarest

 • Beantwoording vragen Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

  Te behandelen:

  32698-46 Brief regering d.d. 14 juni 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatBeantwoording vragen commissie over de 15e Voortgangsrapportage (VGR15) van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2)

  Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Water op 20 juni 2019.

  32698-46 Lijst van vragen en antwoorden over de 15e Voortgangsrapportage (VGR15) van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2)

 • Europese evaluatie Kaderrichtlijn Water

  Te behandelen:

  27625-471 Brief regering d.d. 14 juni 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatEuropese evaluatie Kaderrichtlijn Water

  Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Water op 20 juni 2019.

  27625-471 Europese evaluatie Kaderrichtlijn Water

 • Reactie op het bericht dat Shell de fundamenten van drie olieplatforms in de Noordzee wil laten staan

  Te behandelen:

  33450-61 Brief regering d.d. 19 juni 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatReactie op het verzoek van het lid Kröger, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 11 juni 2019, over het bericht dat Shell de fundamenten van drie olieplatforms in de Noordzee wil laten staan

  Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Water op 20 juni 2019.

  33450-61 Reactie op het verzoek van het lid Kröger, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 11 juni 2019, over het bericht dat Shell de fundamenten van drie olieplatforms in de Noordzee wil laten staan

 • Geplande commissieactiviteiten tot aan het herfstreces

  Details

  Besluit: Het algemeen overleg Duurzaam vervoer, dat onder voorbehoud staat gepland op 2 juli, wordt uitgesteld tot een datum na het zomerreces. Dit in verband met de nog te ontvangen kabinetsreactie op de doorrekening van de mobiliteitstafel.

  Besluit: Het algemeen overleg Selectiviteitsbeleid Schiphol-Lelystad Airport, dat onder voorbehoud staat gepland op 3 juli, komt te vervallen. Het onderwerp Lelystad wordt toegevoegd aan het algemeen overleg Luchtvaart van 11 september a.s. Dit in verband met onder meer de nog te ontvangen brief over de bij de Europese commissie genotificeerde verkeersverdelingsregel. Tijdens de procedurevergadering van 3 juli zal worden besloten over de spreektijd en duur van het algemeen overleg Luchtvaart op basis van een voorstel van de commissiestaf.

  26-06-2019 13.00 - 16.00 Algemeen overleg Wadden

  27-06-2019 10.00 - 13.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat*

  27-06-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad d.d. 11 en 12 juli 2019*

  01-07-2019 10.30 - 17.00 Notaoverleg Initiatiefnota’s “Droge voeten” en “Veen red je niet alleen”

  03-07-2019 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging Waterwet ten behoeve van subsidiëring van maatregelen tegen wateroverlast*

  11-09-2019 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Luchtvaart

  12-09-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Leefomgeving

  16-09-2019 12.00 - 17.00 Werkbezoek Legionella: regels voor ondernemers m.b.t. waterkwaliteit

  25-09-2019 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Spoor*

  25-09-2019 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 8 oktober 2019*

  26-09-2019 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi

  01-10-2019 16.00 - 19.00 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 9 oktober 2019*

  *Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.

 • Nog te plannen plenaire activiteiten

  Details

  Debatten

  • 25. 
   Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)

  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018

  • 47. 
   Debat over de quickscan luchthaven in zee (minister I&W)

  Aangevraagd door het lid Baudet (FvD) in de regeling van werkzaamheden van 12 februari 2019

  • 80. 
   Debat over een stijging van het aantal verkeersdoden (minister I&W, minister J&V)

  Aangevraagd door het lid Remco Dijkstra (VVD) in de regeling van werkzaamheden van 18 april 2019

  • 102. 
   Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat

  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019

  Debat over vliegen boven conflictgebieden (minister I&W)

  Aangevraagd door het lid Sjoerdsma, namens Paternotte (beiden D66), in de regeling van werkzaamheden van 25 juni 2019

  Debat over frictie tussen bouwers en Rijkswaterstaat (minister I&W)

  Aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS) in de regeling van werkzaamheden van 26 juni 2019

  Dertigledendebatten

  • 36. 
   Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (staatssecretaris I&W)

  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019

  • 41. 
   Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (minister I&W)

  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019

  • 52. 
   Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (minister I&W, minister EZK)

  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 12 februari 2019

  • 58. 
   Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister I&W, minister VWS)

  Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019

  • 88. 
   Dertigledendebat over E-waste (staatssecretaris I&W)

  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 14 mei 2019

  • 92. 
   Dertigledendebat over de uitstoot van lachgas door het bedrijf Chemelot (staatssecretaris I&W, minister EZK)

  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 22 mei 2019

  • 93. 
   Dertigledendebat over fraude met biobrandstoffen (staatssecretaris I&W)

  Aangevraagd door het lid Wassenberg (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 28 mei 2019

  • 98. 
   Dertigledendebat over het bericht dat Shell de fundamenten van drie olieplatforms in de Noordzee wil laten staan (minister I&W)

  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 12 juni 2019

  VAO's/VSO's

  VAO Maritiem, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)

  VAO Verkeersveiligheid, aangevraagd door het lid Laçin (SP)

  VAO Water, aangevraagd door het lid De Groot (D66) na het zomerreces

  VAO Spoorveiligheid/ERTMS, aangevraagd door het lid Kröger (GL)

  VSO Milieuraad, aangevraagd door het lid Kröger (GL)

  VAO Wadden, aangevraagd door het lid Kröger (GL) na het zomerreces

  IenW-begrotingsbehandeling

  Week 42 (15-16-17 okt)

  NB: in tegenstelling tot wat gebruikelijk is, is de begrotingsbehandeling IenW dit jaar vóór het herfstreces

 • Overzicht van aanhangige wetsvoorstellen ingediend door de regering

  Details

  • 1. 
   Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)

  Op 03-02-2016 heeft de Kamer een nader wetsverslag toegezonden

  • 2. 
   Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836

  Op 17-01-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden

  • 3. 
   Aanvullingswet geluid Omgevingswet, ingediend op 05-10-2018, 35054

  De plenaire behandeling vindt 27 juni 2019 plaats

  • 4. 
   Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie Verdrag internationale burgerluchtvaart, ingediend op 29-11-2018, 35100

  Op 24-01-2019 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden

  • 5. 
   Wetsvoorstel inzake registratie- en kentekenplicht trekkers, ingediend op 10-04-2019, 35188

  Op 23 mei 2019 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden

  • 6. 
   Wijziging Waterwet ten behoeve van subsidiëring van maatregelen tegen wateroverlast, ingediend op 27-05-2019, 35211

  De inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 3 juli 2019

 • Voorstel van het lid Van Brenk (50PLUS) om de minister van VWS te verzoeken om een reactie op het voorstel van de 'breng mij terug-sticker' op medicijnverpakkingen

  Te behandelen:

  2019Z12945 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 21 juni 2019 - C.M. van Brenk, Tweede KamerlidVoorstel van het lid Van Brenk (50PLUS) om de minister van VWS te verzoeken om een reactie op het voorstel van de 'breng mij terug-sticker' op medicijnverpakkingen

  Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

  Tijdens het algemeen overleg Water van 20 juni jl. is gesproken over bewustwording bij consumenten met betrekking tot het terugbrengen van medicijnen naar de apotheek, indien de consument deze niet meer zal gebruiken. Dit met het oog op hergebruik of goede verwerking, zodat medicijnresten niet in het milieu en water terecht komen. De minister van VWS heeft toegezegd de Kamer een brief te sturen over verpakkingen, verspilling en hergebruik van medicijnen. Dit onderwerp kan betrokken worden bij deze brief.

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

 • Voorstel van de leden Amhaouch (CDA) en Schonis (D66) voor het vervolgtraject inzake de Kennisagendavraag over de kosten en baten van vervoersmodaliteiten

 • Verzoek van het lid Remco Dijkstra (VVD) om een schriftelijke reactie van de minister op het SEO-rapport Het belang van leisurevervoer op Schiphol

  Te behandelen:

  2019Z13453 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 26 juni 2019 - R.J. (Remco) Dijkstra, Tweede KamerlidVerzoek van het lid Remco Dijkstra (VVD) om een schriftelijke reactie van de minister op het SEO-rapport Het belang van leisurevervoer op Schiphol

  Besluit: Conform voorstel.

  2019D27654 Verzoek om een schriftelijke reactie op het SEO-rapport Het belang van leisurevervoer op Schiphol

 • Verzoek van het lid Kröger (GroenLinks) om een schriftelijke reactie van de minister op de second opinion op de MKBA Lelystad Airport

  Te behandelen:

  2019Z13467 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 26 juni 2019 - S.C. Kröger, Tweede KamerlidVerzoek van het lid Kröger (GroenLinks) om een schriftelijke reactie van de minister op de second opinion op de MKBA Lelystad Airport

  Besluit: Conform voorstel.

  2019D27683 Verzoek om een schriftelijke reactie op de second opinion van de MKBA Lelystad Airport

 • Bespreekpunten bij de voortgangsrapportage en inventarisatie van eerste ervaringen met de nieuwe werkwijze van de commissies

 • Toelichting door de begrotingsrapporteurs Van Eijs (D66) en Kröger (GL)

  Details

  Met het oog op het wetgevingsoverleg Jaarverslagen op 27 juni 2019 hebben de begrotingsrapporteurs een beknopte toelichting gegeven op hun bevindingen en de inbreng die zij zullen leveren tijdens het wetgevingsoverleg.

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met beleid voor wegen, werken, natuur en water.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

 • transport
 • wegenbeleid, infrastructuur
 • waterbeleid
 • bodem
 • luchtvaart
 • openbaar vervoer en spoor
 • fietsbeleid
 • Planbureau leefomgeving, KNMI, nucleaire veiligheid

3.

Meer over...

Terug naar boven