r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 21 november 2019 - 22 november 2019
plaats Brussel, België
aanwezigen T. (Tibor) Navracsics e.a.
organisatie Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (EJC)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 20 november 2019 (OR. en)

13965/1/19 REV 1

OJ CONS 63 EDUC 448 JEUN 133 CULT 129

AUDIO 110 SPORT 99

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

(Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport)

Europagebouw, Brussel

21 en 22 november 2019 (10.00, 10.00)

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE NR. 1

ZITTING OP DONDERDAG 21 NOVEMBER 2019 (10.00 uur)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten
  • a) 
   Niet-wetgeving 13970/19
  • b) 
   Wetgeving (Openbare beraadslaging overeenkomstig 14193/19 artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese

   Unie)

Niet-wetgevingswerkzaamheden

CULTUUR / AUDIOVISUELE SECTOR

 • 3. 
  Resolutie over de culturele dimensie van duurzame

  ontwikkeling 13336/19

  Vaststelling

 • 4. 
  De sterke punten, het innovatiepotentieel en het mondiale

  concurrentievermogen van de Europese culturele, creatieve en 13341/19

  audiovisuele industrie Oriënterend debat

SPORT

 • 5. 
  Conclusies over de bestrijding van corruptie in de sport

Aanneming 13349/19 + COR 1

 • 6. 
  Conclusies over het beschermen van kinderen in de sport

Aanneming 13351/1/19 REV 1

 • 7. 
  Goed bestuur in de sport bevorderen

  Oriënterend debat 13355/19

Diversen

Cultuur / Audiovisuele sector

 • 8. 
  a) Nominatie van Tartu voor de titel Europese Culturele

Hoofdstad 2024 13557/19

Informatie van de Estse delegatie

 • b) 
  Selectie van de Europese Culturele Hoofdstad 2024

Informatie van de Oostenrijkse delegatie 14094/19

 • c) 
  Goede praktijken inzake de bescherming van cultureel

erfgoed: teruggave van archeologische voorwerpen aan 13945/1/19 REV 1

Bulgarije Informatie van de Bulgaarse delegatie

 • d) 
  Naburige rechten van uitgevers en persbureaus in het

digitale tijdperk 13740/19

Informatie van de Franse delegatie

 • e) 
  Versterking van de rol van cultuur voor de toekomst van

Europa vereist dat het woord "cultuur" expliciet wordt 13921/19

genoemd in de portefeuille van kandidaat-commissaris Gabriel Informatie van de Italiaanse delegatie

 • f) 
  Werkprogramma van het aantredende voorzitterschap Informatie van de Kroatische delegatie

Sport

 • g) 
  WADA-bijeenkomsten: uitvoerend comité, vijfde 13395/19 wereldconferentie over doping in de sport en

  stichtingsbestuur (Katowice, 4-7 november 2019) Informatie van het voorzitterschap en de Roemeense delegatie

 • h) 
  Werkprogramma van het aantredende voorzitterschap Informatie van de Kroatische delegatie

ZITTING OP VRIJDAG 22 NOVEMBER 2019 (10.00 uur)

Niet-wetgevingswerkzaamheden

JEUGDZAKEN

 • 9. 
  Conclusies over digitaal jeugdwerk 12681/19 + COR 1

  Aanneming

 • 10. 
  Conclusies over onderwijs en opleiding voor jeugdwerkers 13595/1/19 REV 1

  Aanneming

 • 11. 
  Een visie voor jeugdwerk in Europa — klimaatverandering, 13398/19

  jongeren en jeugdwerk Oriënterend debat

Diversen

 • 12. 
  a) Conclusies van de wereldconferentie 2019 van de 13734/19

  ministers van Jeugdzaken en het Jeugdforum "Lisboa +21" (Lissabon, 22-23 juni 2019) Informatie van de Portugese delegatie

  • b) 
   Vierde Jongerenforum van het Oostelijk Partnerschap 13950/19

   (EaP) 10e verjaardag van het Oostelijk Partnerschap op het gebied van Jeugdzaken (samenvatting van de rondetafelbijeenkomst) (Vilnius, 19 juni 2019) Informatie van de Litouwse delegatie

  • c) 
   Werkprogramma van het aantredende voorzitterschap Informatie van de Kroatische delegatie

  Openbaar debat op voorstel van het voorzitterschap (artikel 8, lid 2, van het reglement van orde van de Raad)

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (EJC)

De raadsformatie Onderwijszaken, Jeugd, Cultuur en Sport bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van onderwijs, jeugdbeleid en/of cultuur van de lidstaten van de Europese Unie. Deze raad vergadert formeel vier keer per jaar. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

Terug naar boven