r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 8 november 2019
plaats Brussel, België
aanwezigen I.K. (Ingrid) van Engelshoven e.a.
organisatie Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (EJC)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 5 november 2019 (OR. en)

13324/19 OJ CONS 57

EDUC 422 JEUN 110 CULT 113

AUDIO 105 SPORT 81

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport)

Europagebouw, Brussel

8 november 2019 (9.30)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda

Niet-wetgevingswerkzaamheden

GEZAMENLIJK ORIËNTEREND DEBAT MET DEELNAME VAN DE MINISTERS VAN

FINANCIËN EN ONDERWIJS

 • 2. 
  Een sterke economische basis voor Europa: streven naar 13295/19

  doeltreffendheid, efficiëntie en kwaliteit van onderwijs en opleiding

ONDERWIJS

 • 3. 
  Goedkeuring van de A-punten

  Niet-wetgeving 13499/19

 • 4. 
  Conclusies over "De sleutelrol van leven lang leren-beleid 13282/19

  om samenlevingen in staat te stellen om te gaan met de technologische en groene transitie ter ondersteuning van inclusieve en duurzame groei" Aanneming

 • 5. 
  Resolutie over het verder ontwikkelen van de Europese 13298/19 + COR 1

  onderwijsruimte ter ondersteuning van toekomstgerichte onderwijs- en opleidingsstelsels Aanneming

 • 6. 
  Kunstmatige intelligentie in onderwijs en opleiding 13297/19

  Oriënterend debat

Diversen

 • 7. 
  a) Het internationaal onderzoekscentrum kunstmatige 13173/19

  intelligentie (Ircai) onder auspiciën van de Unesco Informatie van de Sloveense delegatie

  • b) 
   Werkprogramma van het komende voorzitterschap Informatie van de Kroatische delegatie

  Openbaar debat op voorstel van het voorzitterschap (artikel 8, lid 2, van het reglement van orde van de Raad)

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (EJC)

De raadsformatie Onderwijszaken, Jeugd, Cultuur en Sport bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van onderwijs, jeugdbeleid en/of cultuur van de lidstaten van de Europese Unie. Deze raad vergadert formeel vier keer per jaar. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Meer over...

Terug naar boven