r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart)), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 26 september 2019 - 27 september 2019
plaats Brussel, België
aanwezigen I.K. (Ingrid) van Engelshoven e.a.
organisatie Raad Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart) (COMPET)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 26 september 2019 (OR. en)

12155/1/19 REV 1

OJ CONS 48 COMPET 622

IND 232 MI 644

RECH 430 ESPACE 68

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart))

Europagebouw, Brussel

26 en 27 september 2019 (9.30, 9.30)

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE NR. 1

ZITTING OP DONDERDAG 26 SEPTEMBER 2019 (9.30 uur)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda

INTERNE MARKT EN INDUSTRIE

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 2. 
  Onze economische basis ontwikkelen:
 • a) 
  Strategische langetermijnvisie voor duurzame groei 11965/1/19 REV 1

  Presentatie door het voorzitterschap b) Concurrentievermogencheck-up

  Presentatie door de Commissie Oriënterend debat

Diversen

 • 3. 
  a) Voorliggend wetgevingsvoorstel

  (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

Verordening tot wijziging van Verordening (EG) 12241/19

nr. 715/2007 betreffende de typegoedkeuring van 10347/19 + ADD 1

motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte

personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6)

Informatie van het voorzitterschap

 • b) 
  Oproep van het netwerk van mkb/kmo-gezanten tot een 12333/19 krachtig en toekomstgericht EU-beleid voor kleine

  ondernemingen Informatie van de Duitse delegatie

 • c) 
  Resultaat van een conferentie over steun voor het 12334/19 mkb/kmo’s

  (Brno, 29-31 mei 2019) Informatie van de Tsjechische delegatie

 • d) 
  Europese alliantie voor batterijen - een sterke, strategische 12332/19 waardeketen voor batterijen in Europa ontwikkelen

  Informatie van de Commissie

 • 4. 
  Goedkeuring van de A-punten 12238/19 + ADD 1

  Niet-wetgeving

ZITTING OP VRIJDAG 27 SEPTEMBER 2019 (9.30 UUR)

ONDERZOEK

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 5. 
  Onze economische basis ontwikkelen: Strategische 11965/1/19 REV 1

  langetermijnvisie voor duurzame groei Oriënterend debat

Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

 • 6. 
  Pakket Horizon Europa: synergieën met andere programma's 12043/19

  Oriënterend debat 9865/18 + ADD 1 9870/18 + ADD 1

Diversen

Openbaar debat op voorstel van het voorzitterschap (artikel 8, lid 2, van het reglement van orde van de Raad)

Eerste lezing

Op basis van een Commissievoorstel

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart) (COMPET)

De raadsformatie Concurrentievermogen bestaat over het algemeen uit de ministers (of staatssecretarissen) van economische zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De raad Concurrentievermogen vergadert ten minste 4 maal per jaar, afhankelijk van de urgentie van de te behandelen onderwerpen (interne markt, toerisme, industrie, onderzoek en ruimtevaart). Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

Terug naar boven