r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Transparantie en duurzaamheid van wetenschappelijke beoordeling van voedselveiligheid door de EU: algemene levensmiddelen­verordening goedgekeurd

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op donderdag 13 juni 2019.

De wetenschappelijke informatie die de basis vormt voor risico­beoordelingen in de voedselketen, en de communicatie over voedsel­veiligheid worden transparanter en gemakkelijker toegankelijk voor burgers. Daarnaast wordt het bestuur van de Europese Autoriteit voor voedsel­veiligheid (EFSA) versterkt, doordat de lidstaten een grotere rol gaan spelen in haar raad van bestuur.

De Raad heeft vandaag de herziene algemene levensmiddelen­verordening goedgekeurd, die er is gekomen na het Europees burgerinitiatief over glyfosaat. De nieuwe verordening, die tevens 8 wetgevingsbesluiten voor specifieke sectoren van de voedselketen wijzigt, wordt binnenkort bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie, maar het merendeel van de wetgeving wordt vanaf 2021 van kracht.

Wanneer een exploitant van een levensmiddelenbedrijf de EFSA om wetenschappelijk advies verzoekt en dat verzoek wordt goedgekeurd of ontvankelijk wordt bevonden, moeten de studies en informatie waarop het verzoek gebaseerd is, voortaan automatisch openbaar gemaakt worden. Vertrouwelijke informatie wordt in terdege gemotiveerde gevallen beschermd en verzoeken om vertrouwelijke behandeling worden door de EFSA beoordeeld.

De herziene verordening introduceert ook de volgende maatregelen:

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven